Læreren som forsker E-bok


Læreren som forsker -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-01-25
FORFATTER:
ISBN: 9788215021133
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,24

FORKLARING:

Læreren som forsker har i flere tiår vært et ideal i diskusjonen om den gode skole. Det har imidlertid gått tregt å få disse gode ideene omsatt til praktisk virksomhet. Forfatterne peker på betydningen av å starte en forskende tilnærming til lærerarbeid allerede i grunnutdanningen, der studentene får motiverende og innsiktsfulle erfaringer gjennom kyndig veiledning og undervisning på området. Bokas hovedmål er å gi lærerstudenter, lærere og skoleledere et bedre grunnlag for å kunne forske i skolehverdagen. Forfatterne drøfter behovet for en slik tilnærming og presenterer ulike metoder og redskaper som kan styrke "praktikerforskningen". Boka har også aktualitet for andre profesjoner som er opptatt av å bygge og fornye kompetansen gjennom læring og reflektert erfaring. Redaktørene, dosent Mary Brekke og professor Tom Tiller fra Universitetet i Tromsø, har lang erfaring som skoleforskere. De er forfattere og redaktører av en rekke bøker om skoleutvikling og lærerutdanning.

...jonsbasert forskning vil kunne bidra til å utvikle relevante begreper og til å utvikle og endre både innholdet i lærerens profesjonelle oppgaver og mer overordnede rammebetingelser ... naturfag.no: Hvordan kan forskere og lærere samarbeide? ... . Læreren som forsker har i flere tiår vært et ideal i diskusjonen om den gode skole. Det har imidlertid gått tregt å få disse gode ideene omsatt til praktisk virksomhet. Forfatterne peker på betydningen av å starte en forskende tilnærming til lærerarbeid allerede i grunnutdanningen, der studentene … Kvaliteten på lærerne er mest avgjørende for gode resultater i klasserommet, mener forskeren bak en av verdens største utdanningsstudier. Nå oppfordrer han til debatt rundt prestasjonslønn. Vi (lærere) har ikke tid til å håndtere konsekvensene» Utsagnet kommer fra en av de 64 lærerne som Goldschmidt-Gjerløw har ... Kronikk: Lærere som forskere? Vi er klare! ... . Nå oppfordrer han til debatt rundt prestasjonslønn. Vi (lærere) har ikke tid til å håndtere konsekvensene» Utsagnet kommer fra en av de 64 lærerne som Goldschmidt-Gjerløw har intervjuet i 2018. Vedkommende er en av de mange lærerne som sa at de ikke i det hele tatt, eller i svært liten grad, snakker om temaet seksuelt misbruk i klasserommet. Årsakene er mange, finner forskeren. Læreren er på sin side gjerne opptatt av sin hyrderolle som kunnskapsformidler. Men kunnskapsformidling er ikke ensbetydende med læring hos mottakeren, altså eleven. Lærestoffet er diktert av læreplanene og stoffet er uttrykt i lærebøker, nettressurser og øvingsoppgaver, ikke bare i lærerens formidling. For å få kunnskap om hva som faktisk foregår, må læreren ha god kjennskap til klassens «indre liv», også utenfor klasserommet, sier Eriksen. Mye som i utgangspunktet er gode ideer, kan også fungere mot sin hensikt hvis det er tilfeldig eller ubetenksomt utført, ifølge forskerne. Nye titler; Kommende titler; Krimi; Biografi; Skønlitteratur; Pædagogik; Undervisning; Filosofi og kultur; Krop og sind En mannlig lærer passet på guttene, og en kvinnelig lærer passet på jentene. Lærerne fortalte forskerne at det hadde blitt roligere i garderoben nå. Og det virket som elevene også syntes det var bra, hadde lærerne sagt. Det er likevel ikke sikkert at alle elevene mente det samme som lærerne sine. Forskeren ser sjelden at lærere opptrer autoritært overfor barna. Men det krever mye arbeid å få små til å sitte ...