Fra barnehage til skole E-bok


Fra barnehage til skole - Nina Rønneberg Nielsen, Kari Johanne Kaardal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-10-23
FORFATTER: Nina Rønneberg Nielsen, Kari Johanne Kaardal
ISBN: 9788249215188
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,25

FORKLARING:

Å begynne på skolen innebærer en stor overgang, både for barn og foreldre. Kanskje forbindes det å begynne på skolen først og fremst med å lære å lese og skrive, men det er ofte de små, enkle tingene som kan bli utfordrende for mange barn: Å ta imot beskjeder, vente på tur, gå på do alene, sitte stille over lengre tid, pakke sekken, hoppe tau og sparke ball i friminuttene, ta av og på klær og sko uten hjelp osv. I denne boka legges det vekt på lek, og spesielt bevegelseslek, men aktivitetene er laget for å utfordre hele barnet. Fra barnehage til skole - aktivitet mestring og glede består av en veiledning til de voksne og en arbeidsbok til barna. Veiledningen er inndelt i en teoridel og en praktisk del med aktiviteter og oppgaver. Den praktiske delen av veiledningen er delt inn i fem tema, hvor hvert tema består av et aktivitetsprogram som tar ca. 2,5 time. Programmet inneholder: samling, grovmotorikk, tegne- og bevegelseslek, finmotorikk og avslutning. Alle temaene er bygd opp på samme måte. Til materiellet hører også en arbeidsbok til hvert barn, med oppgaver som er relatert til de finmotoriske aktivitetene i veiledningen.

... er som å komme til en storby for mange av de nye 6-åringene i forhold til det de er vant med i barnehagen ... Språkløyper ... . Alle må gjøre seg "klare" for hverandre. I ukene frem mot sommerferien skal vi legge ut saker som går under tema "Overgangen fra barnehage til skole/SFO" Bli husket - T-skjorte med navn Fra tirsdag 12. mai åpner skolene igjen for 7. og 10. trinn. ... Abonner på siste nytt - også med info til foresatte i barnehage og skoler. Meld deg på kommunens nyhetsbrev, der du også får siste informasjon knyttet til koronaviruset og tiltak ... Overgangen mellom barnehage og skole - Udir ... . Meld deg på kommunens nyhetsbrev, der du også får siste informasjon knyttet til koronaviruset og tiltak i barnehager og skoler. Halden kommune har arbeidet fram et lokalt planverk Helhet og sammenheng.Plan for kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune 2010 - 2014. Planen forplikter de kommunale barnehagene på de samme fokusområdene som er nedfelt for hele grunnskolen i Skolepolitisk plattform for grunnskolen i Halden 2009 - 2012.Kommunen har ikke anledning til å forplikte de private barnehagene ... Skolefritidsordningen som språkarena. Skolefritidsordningen (SFO) har en sentral rolle for barna i overgangen fra barnehagen til skolen. SFO er ofte barnas første møte med skolen og her leker de og videreutvikler vennskap med både gamle og nye venner. og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. Overgang fra barnehage til skole. I Rammeplanen står det: "De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen (Udir 2017:33). Hvordan gjør vi det? Overgang frå barnehage til skole og SFO. Å starte på skolen er ei stor hending i alle barns liv. Barnehagane og skolane samarbeider for at overgangen frå å vere barnehagebarn til å bli skoleelev skal bli trygg og god. Om overgangen fra barnehage til skole står det i Kunnskapsdepartementets Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011) at: "Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordningen" (s.59). Å oppleve sammenheng mellom barnehage og skole og være trygg i ovegangsfasen gir et godt grunnlag for videre skolegang. Rammeplanen § 5 sier dette: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt fritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Barnehagen og skole skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Derfor legger kommunen vekt på systematisk samhandling og dialog mellom skole og barnehage. Systematikken er nedfelt i «Rutine for overgang barnehage-skole». Myndighetene har publisert følgende bestemmelser og råd til barnehager og skoler: 12. mars 2020 vedtok Helsedirektoratet å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Regjeringen vedtok 7. april 2020 en gradvis gjenåpning av barnehager og skoler, og fra og med 11. mai kan alle landets skoler åpne igjen. Kva skjer i overgangen mellom barnehage og skole? Skolane og barnehagane i Aukra Kommune har ein plan/eit årshjul for samarbeid mellom barnehage og skole. Årshjulet inneheld følgjande oppgåver: kor tid barnehage og skole skal møtast kven som har ansvar kva som skal vere tema informasjonsflyt kring barn med spesielle behov utveksling av erfaringar kring enkeltbarn og barnegruppa generelt. "Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Overgang fra barnehage til skole. Barn skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Derfor skal barnehagen legge til rette for at barn får en god avslutning på barnehageperioden, og er forberedt til å begynne på skolen. og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritid sordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen....