Skjønn E-bok


Skjønn - Ingar Heum pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-05-05
FORFATTER: Ingar Heum
ISBN: 9788205448148
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,48

FORKLARING:

I denne boka konsentrerer forfatteren seg om de skjønnsvurderingene som yrkesutøvere i NAV må foreta. Å utøve skjønn handler om vurderingene vi gjør når vi skal fatte beslutninger på områder som er komplekse og kanskje uoversiktlige. Skjønnet utøver vi for å finne det beste svaret blant mange mulige når det ikke finnes eksakt oppskrift på hva som er riktig.Boka tar for seg skjønn som metode, som verktøy og som tenkemåte. Hva gjør man når man utøver skjønn? Hvordan utøves skjønn på en forsvarlig måte? Finnes det gode alternativer til bruk av skjønn? Målet er å gi grunnlag for refleksjon og å utvikle ferdigheter i å utøve et profesjonelt skjønn. Behersker man skjønnet og er bevisst hvilke muligheter og begrensninger skjønnsutøvelsen gir, vil man også kunne utøve sitt yrke med større treffsikkerhet og med bedre kvalitet, hevder forfatteren.Selv om mange av eksemplene er hentet fra NAV, er både skjønnsteknikker og rammene rundt skjønnsutøvelsen ofte de samme i all offentlig virksomhet og i stor grad også innenfor privat virksomhet.

...kjønn antonymer. Informasjon om skjønn i gratis engelsk online ordbok og leksikon ... Skjønnsmedlem - Norges domstoler | Norges Domstoler ... . substantiv nøytrum subjektiv fornuft og forståelse vurdere ut fra eget skjønn adjektiv vakker, nydelig en skjønn kvinne en skjønn aften Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon, odelstakster og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade. Retten utgjøres som regel av en fagdommer og fire skjønnsmedlemmer. Skjønnsmed ... Skjønn - Jusleksikon.no ... . Retten utgjøres som regel av en fagdommer og fire skjønnsmedlemmer. Skjønnsmedlemmer utnevnes av fylkeskommunen etter forslag fra kommunene. Å utøve skjønn handler om vurderingene vi gjør når vi skal fatte beslutninger på områder som er komplekse og kanskje uoversiktlige. Skjønnet utøver vi for å finne det beste svaret blant mange mulige når det ikke finnes eksakt oppskrift på hva som er riktig. Boka tar for seg skjønn som metode, som verktøy og som tenkemåte. Andre ord for skjønn: mening, omdømme, vurdering, verdsettelse, lekmannsskjønn. Etikk [fra gresk ethos, sedelig] eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg». Skjønn er et vagt og flertydig begrep som anvendes i mange sammenhenger. I dagligspråket refererer ofte begrepet til ting som taus kunnskap, kontekstorientert tenkning, magefølelse eller intuisjoner. 4 Molander Anders, Grimen Harald, Eriksen Erik Odvar (2012) «Professional Discretion and Accountability in the Welfare State»; Journal of Applied Philosophy, Vol 29. Finn synonymer til skjønn og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett. Frist for begjæring av skjønn er etter dette 13. september 2018, jf orl § 16. OED gir i vedtaket uttrykk for at de to ovennevnte konsesjonsgitte utbyggingsalternativene kan kombineres, fortrinnsvis ved å legge jordkabel på større delstrekninger etter alternativ 2 under forutsetning av at kommunene finner dette hensiktsmessig. Skjønn - sosiale normer og lovens ånd. Omsorg og skjønn har noe med hverandre å gjøre. Begge kommer til uttrykk konkret og har utgangspunkt i en situasjon. Skjønn trenger vi i situasjoner vi er usikre på. Hvordan bør det handles? For eksempel hvordan bør situasjonen bli håndtert slik at omsorg kan merkes og utfoldes? Klinisk skjønn •Mange klinikere ville vurdert pasient 1 som sannsynlig hallusinert, pasient 2 som sannsynligvis ikke hallusinert og pasient 3 som tvilstilfelle. •Pas 1 og 2 blir i så fall vurdert i strid m informasjon innhentet fra spørsmålet, mens v pas 3, ville svaret på spørsmålet bli vektlagt. •Dette er i tråd med bayesiansk ... Slike skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade. Berit Støre Brinchmann om helsebyråkrati Regelrytteri eller faglig skjønn? En ung mann med ADHD kontakter sin fastlege for å få fornyet resept på Concerta (et ritalinlignende medikament). Fastlegen beklager, men han har ikke mottatt svar fra Fylkesmannen, og trenger slik godkjenning for å skrive ut dette medikamentet, da pasienten er over 18 år. Det skjønn som utøves i forbindelse med den generelle fortolkningen av en rettsregel, typisk prøvingen av hva som ligger i et skjønnsmessig begrep i loven, er ikke fritt skjønn. Også denne vurderingen kan ha betydelige skjønnsmessige elementer, men vurderingen er likevel lovbundet. Bidragspliktige sluttet i høyt...