Seks perspektiver på barn og unges utvikling E-bok


Seks perspektiver på barn og unges utvikling - Willy-Tore Mørch, Harald Jarning pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-06-04
FORFATTER: Willy-Tore Mørch, Harald Jarning
ISBN: 9788245027006
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,2

FORKLARING:

Denne boka gir et allsidig bilde av barn og unges utvikling. Fra seks ulike ståsteder med tydelig særpreg belyser forfatterne personlighetsdannelse, undervisning og oppdragelse. Boka gir videre et innblikk i psykoterapeutisk og spesialpedagogisk arbeid. De tre første perspektivene, den pragmatiske, den marxistiske og den humanistiske teoritradisjonen, blir uttrykt gjennom enkeltpersoners arbeider: John Dewey, Karl Marx og Anton Makarenko, Paulo Freire. Av de to neste perspektivene, psykoanalysen og behaviorismen, gis det et mer samlet bilde. Det siste kapitlet, om nyere nevrobiologisk innsikt, gir en innføring i viktig stoff på dette feltet. Boka er skrevet som en innføring for studenter i grunnskolelærerutdanningen og i vitenskapsfagene pedagogikk og spesialpedagogikk. Hvert av kapitlene er forfattet av fagfolk som er spesialister på sine områder: Willy Tore Mørch, Anders Flækøy Landmark, Harald Jarning og Joar Aasen.Høyoppløst bildeBla i bokenWilly Tore Mørch er professor emeritus i barn og unges psykiske helse ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Han er psykologspesialist og har arbeidet med personer med utviklingshemming, autisme og barn med atferdsforstyrrelser. Han har publisert en serie internasjonale vitenskapelige forskningsartikler og utgitt bøker og kapitler innen feltet sakprosa.Anders Flækøy Landmark er psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og psykoanalytiker. Han har mange års klinisk erfaring med utredning og behandling av barn, ungdom og familier. Han arbeider ved BUP-Vest, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og som universitetslektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han underviser i tillegg ved VID vitenskapelige høgskole.Harald Jarning har norsk og internasjonal utdanningshistorie, didaktikk og læreplanforskning samt pedagogikkens kunnskapshistorie som faglige interesseområder. Han har lærerutdanning og hovedfag i sosialpedagogikk og har arbeidet med utdanningsspørsmål i studentorganisasjoner og forskningsråd, og med grunnskolelærerutdanning og høyskolepedagogikk. Fra 2015 er Jarning med i forskningsgruppene HumStud og NordEd ved Universitetet i Oslo.Joar Aasen er dosent emeritus i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet med pedagogisk filosofi som spesielt interessefelt. Ved siden å ha forfattet faglitteratur har han undervist og veiledet allmennlærerstudenter i en årrekke. To av Aasens bøker er særlig interessante for denne bokas tema: Dewey. John Deweys pedagogiske filosofi (2008) og Kollektivpedagogikk. Anton Makarenko og Veien til livet (2015).

...ntakt Om Scanvik Ny kunde ... Seks perspektiver på barn og unges utvikling ... Oppvekst og psykologisk utvikling - Universitetsforlaget ... ... De seks første årene - Selvfølelsen bygges primært de seks første leveårene. Det handler om måten du møter barnet på, sier Dora Thorhallsdottir, relasjonsterapeut, foredragsholder og ... Barnet er avhengig av deg som mamma eller pappa for å føle seg trygg og utvikle seg. De yngste barna uttrykker ønske og behov for kontakt med deg på ulike måter - i takt med sin egen utvikling. Seks perspektiver på barn og unges utvikling Heftet / 2019 / Bokmål 499, ... Seks perspektiver på barn og unges utvikling ... ... . Seks perspektiver på barn og unges utvikling Heftet / 2019 / Bokmål 499,-424,-Språkopplæring på småskoletrinnet Hinna, Kristin Ran Choi - Moberg, Lila - Lindén, Nora. Heftet / 2018 / Bokmål 339,-288,- Teknologi og læringsmiljø Heftet / 2019 ... Stabilitet og utvikling over tid blant barn og unge. Selv om de fleste barn vokser av seg søvnvanskene, strever mange med dårlig søvn over lang tid: En tredjedel av spedbarna som hadde nattlige oppvåkninger da de var seks måneder, hadde fremdeles oppvåkninger hver natt ved 18 måneders alder (Hysing, 2014). Hun er lege og forsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, på Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP). - Noen barn vender uroen innover og ... Seks perspektiver på barn og unges utvikling . ISBN 9788245027006, 2019, 1. utgave, Willy-Tore Mørch, Joar Aasen, Harald Jarning . Fra 415,-Kjøp Selg. Barn og unges kompetanseutvikling . ISBN 9788215013466, 2008 ... I denne innføringsboken presenterer noen av Norges fremste fagformidlere, forskere og behandlere klassiske og nyere teorier som er relevante for faglig forståelse av barn og unges oppvekst og psykologiske utvikling. Andreutgaven er gjennomgående oppdatert på nyere forskning og teoriutvikling. Bestil bogen Seks perspektiver på barn og unges utvikling af i dag! Dagens Bog giver dig et bredt sortiment af bøger og helt op til 90% på udvalgte Dagens Bog Deals. 3 Perspektiver på sosial kompetanse ... og regler, kan hemme barn og unges utvikling av kri-tisk tenkning og evnen til å arbeide selvstendig. Dette betyr at sosial kompetanse er noe mer enn høf-lighet og folkeskikk; det dreier seg også om utfol-delse og selvrealisering. Seks perspektiver på barn og unges utvikling av Willy-Tore Mørch , Harald Jarning heftet, 2019, Norsk (bokmål), ISBN 9788245027006. Denne boka gir et allsidig bilde av barn og unges utvikling. Fra seks ulike ståsteder med tydelig særpreg belyser ... Artikkelen drøfter noen kjennetegn ved et sosiologisk perspektiv på psykiske plager. Hovedvekten legges på hvordan organiseringen av tre fundamentale samfunnsinstitusjoner (familien, skolen og arbeidslivet) kan sies å bidra til «produksjonen» av psykiske problemer. Vi argumenterer for betydningen av dette perspektivet i lys av tendensen til en individualiserende forståelse av psykiske ... Seks perspektiver på barn og unges utvikling (Bog) - Forlag: Fagbokforlaget - ISBN-13: 9788245027006 Samtidig peker den voksne på lampen og kikker i taket og gjentar ordet - ofte flere ganger. Dette er en av mange måter barn lærer å forstå og uttale ord på. Når vi i dag mener at barnet har en medfødt evne til å oppfatte språk, kan vi tenke oss at den utviklingen skjer både på et bevisst og et ubevisst plan. Emnet belyser barn og unges oppvekst...