Ledelse, kultur og verdier E-bok


Ledelse, kultur og verdier - Tor Busch pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-09-03
FORFATTER: Tor Busch
ISBN: 9788245016222
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,53

FORKLARING:

Verken et samfunn eller en organisasjon kan fungere uten felles verdier. Verdiene danner grunnlaget for både samfunnskulturen og organisasjonskulturen og skaper en ramme som påvirker all menneskelig aktivitet. For å kunne arbeide med kulturelle forhold i en organisasjon er det viktig at verdiene sees i et større perspektiv. Formålet med denne boken er å vise at verdiene både er en integrert del av samfunnskulturen og reflekteres i ulike deler av organisasjonen. Etter en grundig diskusjon av verdibegrepet blir det gjort inngående rede for verdibasert ledelse og hvordan verdiene er avbildet i både organisasjonskultur, organisasjonsstruktur og maktforhold. Deretter blir det vist hvilken betydning organisasjonskulturen har for omdømme, legitimitet og samfunnsansvar. Til sist avsluttes boken med en diskusjon om endringsledelse og kulturutvikling. Boken egner seg for alle som ønsker å studere verdibasert ledelse i et bredt perspektiv hvor verdiene både betraktes i et internt og et eksternt perspektiv. Tor Busch er siviløkonom/HAE og dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole. Han er professor emeritus ved Trondheim Økonomiske Høgskole og har utgitt en rekke fagbøker innenfor organisasjon og ledelse i offentlig sektor. Hans forskning de seneste årene har vært knyttet til verdier, organisasjonsidentitet og identifisering i offentlige profesjoner. «For å kunne trekke verdiene inn i ledelsesprosessen må det skapes en innsikt som gjør det mulig å behandle verdier ut fra mange perspektiver. Og det må skapes et språk som gjør det mulig å håndtere alle dimensjonene i verdibegrepet.»

...r igjennom fra fødselen av. Uttrykket kultur er omfattende og vanskelig å definere, da uttrykket er en fellesnevner for det som karakteriserer et bestemt samfunn ... 10 prinsipper for endringsledelse - Dagens Perspektiv ... . Kulturen skaper balanse i relasjonen mellom individet og de omgivelsene som individene befinner seg i. Tittel: Ledelse, Kultur og Verdier - Et integrert perspektiv Forfatter: Tor Busch. Tjenester. Endrings­ledelse. Få hjelp til å gjennomføre profesjonelle endringsprosesser på best mulig måte. Tjenester. Organisasjons­utvikling. Organisasjonsutvikling er avhengig av ledere som forplikter seg og engasjerer både seg selv og andre. Verken et samfunn elle ... verdibasert ledelse - Vi er alle ledere! ... . Tjenester. Organisasjons­utvikling. Organisasjonsutvikling er avhengig av ledere som forplikter seg og engasjerer både seg selv og andre. Verken et samfunn eller en organisasjon kan fungere uten felles verdier. Verdiene danner grunnlaget for både samfunnskulturen og organisasjonskulturen og skaper en ramme som påvirker all menneskelig aktivitet. For å kunne arbeide med kulturelle forhold i en organisasjon er det viktig at verdiene sees i et større perspektiv. Formålet med denne boken er å vise at verdiene både er en ... SAMMENDRAG: Artikkelen retter søkelyset mot faglige verdier som grunnlag for ledelse i sykehjem. Med «faglige verdier» menes her verdier knyttet til sykepleiefaget. Det blir argumentert for den betydning disse verdiene antas å ha for en moralsk praksis, og for betydningen av sykepleiefaglig bakgrunn hos ledere i sykehjem. Verdier opptrer ulikt og kan være situasjonsbestemte. De kan være knyttet til en tilstand som lykke og likhet, en handling som ærlighet eller rettferdighet, eller en relasjon som omsorg, tillit, trygghet og respekt. Hva er verdier for deg? For meg handler verdier om det vi står for og det som betyr noe for oss både privat og i jobbsammenheng. ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE Omstilling - endringsledelse ... Organisasjonskultur bygges opp rundt ett sett av felles delte normer, verdier og ... og hvilke deler av kulturen som det var svært viktig å bygge videre på og tydeliggjøre. Ledelse, kultur og verdier : et integrert perspektiv. Busch, Tor. Skip to the end of the images gallery. Skip to the beginning of the images gallery. Ledelse, kultur og verdier : et integrert perspektiv . Busch, Tor. Veiledende pris. kr 415,00. I salg. ISBN/Varenr. 9788245016222. Inngår i ditt medievalg. Sosiologen og psykologen Georg Herbert Mead innførte begrepet signifikante andre om personer som påvirker oss i særlig grad. Det kan være foreldre, nær familie, kjæresten, venner, læreren eller treneren. Holdninger og verdier disse menneskene representerer, vil ha særlig betydning for oss....