Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet E-bok


Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet - Tone Aarre, Kari Blom pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-08-08
FORFATTER: Tone Aarre, Kari Blom
ISBN: 9788245010596
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,98

FORKLARING:

Denne boken gir barnehagelærerstudenter og barnehagelærere en innføring i utvalgte samfunnsfaglige temaer knyttet til Kunnskapsdepartementets «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» fra 2011. Hvert kapittel består av en fagdel som følges opp av didaktiske refleksjoner omkring hvordan disse temaene kan formidles i barnehagen. Det gis også konkrete forslag til hvordan en praktisk kan arbeide med rammeplanens fagområder i barnehagen. Temaer som blir behandlet i boken, er barndom og oppvekst i historisk perspektiv, kjønn, likestilling og moderne familieformer, barnehage og familie i samspill, barnehagen i nærmiljøet, Norge som flerkulturelt samfunn, samene som urfolk og kulturell minoritet, og barns rettigheter. Tone Aarre er førstelektor ved samfunnsfagseksjonen på Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen på Vestlandet. Kari Blom var førsteamanuensis samme sted og hun var også rektor ved Høgskolen i Bergen i seks år.

...hagene. Aktivitetene er knyttet opp til rammeplan og barns gryende digitale ferdigheter ... Barnehagen som samfunnsinstitusjon - Utdanningsforskning.no ... . Selv om nærmiljø og samfunn er i sentrum i denne boka, er det verken mulig eller ønskelig å behandle det totalt frikoplet fra andre fagområder. Siden den forrige utgaven av boka Nærmiljø og samfunn i barnehagen, er rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blitt revidert. I 2006 kom en omfattende revisjon. Denne medførte at ... Barn i barnehage og i barneskolen skal være trygge på at de ... Barnehagen - proppen i samfunnet ... . Denne medførte at ... Barn i barnehage og i barneskolen skal være trygge på at de får sitt omsorgsbehov ivaretatt når vi nå gjenåpner disse. ... når vi nå gjenåpner samfunnet gradvis og kontrollert fordi det vil føre til mer kontakt mellom mennesker. ... Dere sier at barnehager og skoler skal få tid til å forberede seg på smitteverntiltak. «Hente i barnehagen»-debatten: - Samfunnet stenger ikke klokken 16 . Jeg sier ikke at vi skal innlosjere barna i barnehager døgnet rundt, men jeg ber om at barnehageordningen i Norge (om det ... Hvordan påvirkes barnehagen av samfunnet? Anita Berge disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger. Berge forsvarer avhandlingen «Barnehagen i en brytningstid. Tradisjoner i spill og praksiser under press i den store barnehagen». Gjennom arbeidet med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: Erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet; Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Kjøp Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet fra Bokklubber Denne boken gir barnehagelærerstudenter og barnehagelærere en innføring i utvalgte samfunnsfaglige temaer knyttet til Kunnskapsdepartementets «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» fra 2011. Men forskning viser også at barnehagen spiller en sentral rolle når det kommer til utdanning, folkehelse og samfunnsøkonomi. I artikkelen, «Sats bredt på psykisk helse i barnehagen og skolen», skriver tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Arne Holte, at psykiske helseproblemer koster samfunnet 185 milliarder kroner årlig. Mer utfyllende om dette tema beskrives i kapitel 3, Psykisk helse, i boka Livsmestring og livsglede i barnehagen (Størksen et al., 2018). Psykisk helse. Psykisk helse blir av Helsedirektoratet definert som: «… utviklingen av og evnen til å mestre tanker, følelser og hverdagens krav» (Helsedirektoratet, 2017)....