Tradisjon og fortelling E-bok


Tradisjon og fortelling - Anne Eriksen, Torunn Selberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-02-17
FORFATTER: Anne Eriksen, Torunn Selberg
ISBN: 9788253029047
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,77

FORKLARING:

Folkloristikk er studiet av ikke-materiell folkekultur, det vil si fortellinger, viser, trosforestillinger og skikker. Her inngår folkeeventyr, sagn og ballader, men også gamle - og nye - myter. Begrepet folkekultur er i seg selv egnet til kritisk drøftelse. For hvem er folk? Og hva er egentlig folkekultur? Er folket nasjonens kjerne eller ganske enkelt "vanlige folk" - deg og meg? Svarene på dette har variert, fra nasjonsbyggernes "oppdagelse av folket" på 1800-tallet til dagens interesse for kulturelt mangfold. Folkekulturen selv har også endret seg, fra å være muntlig og ofte lokal til å være global og massemedial. "Tradisjon og fortelling" er en innføringsbok i folkloristikk. Boken gir en oversikt over forskning som har tatt for seg muntlig folkekultur. Den presenterer også folkloristisk kunnskap om sentrale emner i dagens kulturvitenskap: identitet, nasjonalitet, muntlighet og fortelling, massekultur og forholdet til tradisjon og historie. Sentralt står spørsmål som knytter seg til etnisitet, populærkultur og historiekonstruksjon. Forfatterne er blant våre fremste eksperter på fagområdet. Anne Eriksen er folklorist og professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Torunn Selberg er folklorist og professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Begge har arbeidet mye med folkelig tradisjon og tradisjonsforståelse, og har utgitt flere bøker om beslektede emner.

..., fortelling, tradisjon; normerende overleveringer om profeten Muhammad ... PDF viste i drama. Historier til fortelling, lek og teater i ... ... . Den klassiske definisjonen er: Fortellinger om profeten, hva han sa, gjorde eller stilltiende samtykket til. Disse fortellingene blir sett som profetens sunna (tradisjon), og fremheves som eksempel for de troende på hva som er riktig og god levemåte for muslimer. Kjøp Tradisjon og fortelling fra Tanum Folkloristikk er studiet av ikke-materiell folkekultur, det vil si fortellinger, viser, trosforestillinger og skikker. Her inngår folkeeventyr, sagn og ballader, men også gamle - og nye ... Tradisjon og fortelling - Bøker - CDON.COM ... . Her inngår folkeeventyr, sagn og ballader, men også gamle - og nye - myter. Begrepet folkekultur er i seg selv egnet til kritisk drøftelse. Eriksen, Anne og Torunn Selberg 2006: Tradisjon og fortelling. En innføring i folkloristikk, Pax forlag, Oslo; Hylland, Ole Marius: "Betraktinger om en forstavelse. innfallsvinkler til begrepet folk", i: Alver og Rogan (red.): Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk, Novus forlag, Oslo 10 studiepoeng overlapp mot KULH2071 - Fortelling, tradisjon og kultur (nedlagt) Undervisning. Undervisningen gis i form av. Forelesninger; Seminarer; Obligatorisk aktivitet. I løpet av semesteret skal du levere en kvalifiseringsoppgave (2-3 sider) og holde et kort seminarinnlegg hvor du anvender narratologisk metode på en ... Allikevel dukket det opp over 1000 tilskuere og Fortellerhuset arrangerte fortelling på urdu, kurdisk, tamilsk, vietnamesisk, persisk, fransk, somalisk og engelsk. Feiring av morsmåldagen har blitt en årlig tradisjon siden i mange bydeler i Oslo og andre steder i Norge - se kort video fra 2011....