Integrasjon og mangfold E-bok


Integrasjon og mangfold -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-11-26
FORFATTER:
ISBN: 9788202327385
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,80

FORKLARING:

Integrasjon og mangfold handler om integrasjon av innvandrere og de utfordringene sosial- og barnevernsarbeidere står overfor i arbeidet med innvandrere. Forfatterne viser hvordan både fødeland, sosial og kulturell bakgrunn, migrasjonsmotiv og selve vandringen gir store forskjeller mellom innvandrernes tilpasningsmåter og utfordringer i Norge. Et hovedmål med boka er å knytte denne kunnskapen mer direkte til sosionomers og barnevernspedagogers praksis og profesjonsutøvelse. Dette gjøres gjennom empirisk baserte diskusjoner blant annet om minoritetsbarn i barnevernet, erfaringer og kompetansebehov i det flerkulturelle barnevernsarbeidet og antidiskriminerende sosialt arbeid. Boka retter seg særlig mot studenter i sosialt arbeid og barnevern ved universiteter og høgskoler.

...re samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold ... Forfatter Zozan Kaya Asphaug. Bøker, lydbøker, biografi og ... ... . Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. desember 2015. Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 1. februar 2017. Utvalget har vurdert ... Integrasjon og mangfold handler om integrasjon av innvandrere og de utfordringene sosial- og barnevernsarbeidere står overfor i arbeidet med innvandrere. Forfatterne viser hvordan både fødeland, sosial og kultur ... Integrasjon og mangfold - utfordringer for ... ... . Forfatterne viser hvordan både fødeland, sosial og kulturell bakgrunn, migrasjonsmotiv og selve vandringen gir store forskjeller mellom innvandrernes tilpasningsmåter og utfordringer i Norge. Kjøp Integrasjon og mangfold fra Bokklubber Integrasjon og mangfold handler om integrasjon av innvandrere og de utfordringene sosial- og barnevernsarbeidere står overfor i arbeidet med innvandrere. Forfatterne viser hvordan både fødeland, sosial og kulturell bakgrunn, migrasjonsmotiv og selve vandringen gir store forskjeller mellom innvandrernes tilpasningsmåter og utfordringer i Norge. For det andre berører de forholdet mellom mål og midler, altså hvorvidt det er sosial sammenheng mellom økt mangfold og bedre integrasjon og hva denne sammenhengen mer spesifikt består i. Temaet er aktualisert som følge av en betydelig økning i andel personer med innvandrerbakgrunn fra slutten av 1960-tallet, da den moderne innvandringen startet (Tjelmeland og Brochmann, 2003). Integrasjon og mangfold handler om integrasjon av innvandrere og de utfordringene sosial- og barnevernsarbeidere står overfor i arbeidet med innvandrere. Forfatterne viser hvordan både fødeland, sosial og kulturell bakgrunn, migrasjonsmotiv og selve vandringen gir store forskjeller mellom innvandrernes tilpasningsmåter og utfordringer i Norge. Integrasjon og mangfold handler om integrasjon av innvandrere og de utfordringene sosial- og barnevernsarbeidere står overfor i arbeidet med innvandrere. Forfatterne viser hvordan både fødeland, sosial og kulturell bakgrunn, migrasjonsmotiv og selve vandringen gir store forskjeller mellom innvandrernes tilpasningsmåter og utfordringer i Norge. Høring NOU 2017 2 Integrasjon og tillit. Høringsbrev fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har sendt på høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. NOU 2017:2 omtaler et globalisert arbeids- og utdanningsmarked. Selv om innvandrere innen Kjøp Integrasjon og mangfold fra Tanum Integrasjon og mangfold handler om integrasjon av innvandrere og de utfordringene sosial- og barnevernsarbeidere står overfor i arbeidet med innvandrere. Forfatterne viser hvordan både fødeland, sosial og kulturell bakgrunn, migrasjonsmotiv og selve vandringen gir store forskjeller mellom innvandrernes tilpasningsmåter og utfordringer i Norge. LIM (Likestilling, integrering, m...