Kvinners helse på spill E-bok


Kvinners helse på spill - Berit Austveg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Berit Austveg
ISBN: 9788215008424
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,77

FORKLARING:

I Norge tar vi det som en selvfølge at kvinner skal ha tilgang til gode helsetjenester under svangerskap og ved fødselen, og at de skal kunne velge å avbryte svangerskapet uten å risikere liv og helse. I fattige land er ikke dette selvsagt. Denne boka beskriver de siste tiårs globale, politiske prosesser som har munnet ut i handlingsplaner, og målsettinger for å bøte på situasjonen. For å skape gjenkjennelse og ytterligere forståelse for at slik helse er et resultat av mange andre prosesser enn de som foregår i helsesektoren, beskrives glimt av norsk historikk. Har register og litteraturliste.

...se i et kjønnsperspektiv. Det er over 20 år siden forrige gang vi hadde en slik offentlig utredning i Norge, sier Høie ... PDF Hva vet vi om kvinners helse? - Kilden ... . Kvinners rett til utdanning når kvinners liv og helse står på spill. Anmeldelser. Johanne Sundby Om forfatteren. Se alle artikler. Johanne Sundby. Professor, Seksjon for internasjonal helse. Universitetet i Oslo. Artikkel. Solberg, Kristin . Livets skole. Konservative krefter jobber mot kvinners rettigheter. Seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter er et kontroversielt tema internasjonalt. Mange konservative land og reli ... Kvinners helse på spill - Universitetsforlaget ... . Seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter er et kontroversielt tema internasjonalt. Mange konservative land og religiøse og kulturelle grupper ønsker ikke sterke rettigheter på disse områdene fordi det innebærer likestilling og beskyttelse av seksuelle minoriteter . Rapport om kvinners helse. I fjor kom Kilden kjønnsforskning ut med rapporten «Hva vet vi om kvinners helse». Rapporten var finansiert av Sanitetskvinnene, og kartla forskning på kvinnehelse i Norge de siste 19 årene. Ifølge rapporten, lever kvinner lenger enn menn og opplever også mer sykdom. Derfor er jeg glad for at regjeringen 4. mars annonserte at de setter i gang en ny offentlig utredning (NOU) om kvinners helse. Det er viktig for å finne forskjeller, og sette søkelys på kvinners fysiske og psykiske helse. I tillegg må vi fortsette satsingen på forskning på kvinners helse gjennom Forskningsrådet. Vi er også fullt oppmerksomme på at det er mye forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse som ikke er norsk, men som like fullt ville vært relevant for kvinner bosatt i Norge, og dermed også for en framtidig helseportal. At vi har begrenset oss til norsk forskning, handler dels om hva som Dette året er det på tide å gå i tog og ta kampen for en ny retning i likestillingspolitikken. En retning som setter kvinners helse og selvbestemmelse foran økonomiske kutt og politisk spill. Følg Adresseavisen Debatt på Facebookog Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter Helse gir muligheter, dårlig helse gir begrensninger. Historisk har sykdommer som i størst grad rammer menn, fått større oppmerksomhet enn sykdommer der kvinner er i flertall. Resultatet er at forskning på kvinners helse har blitt nedprioritert. Det gjør at samfunnet har mangelfull kunnskap som begrenser kvinners liv. Les heile saka på UiOs nettsider. For de som jobber med syke, gamle kvinner vet vi at mange av dem overmedisineres, fordi mange legemidler er testet ut på standardpasienten: en 70 kilos hvit mann, og doser ikke forholder seg til kjønn, bare kroppsvekt, skriver Johanne Sundby, Berit Schei og Elisabeth T. Swärd. Vi trengs definitivt fortsatt, og vi skal fortsette å stå på barrikadene, for voldsutsatte kvinner og minoritetskvinner, vi skal fortsette å tette medisinske kunnskapshull innen kvinners helse, vi skal jobbe videre for gode oppvekstvillkår for våre barn og unge, og vi skal sikre at vi både identifiserer behov og etablerer tilbud der behovet er tilstede. Kvinners sykefravær fra jobb tredje kvartal i 2017 var på 8,3 prosent. Menns sykefravær samme kvartal var på 4,9 prosent Opplysningene er hentet fra den nye publikasjonen «Dette er kvinner og menn i Norge» , som er en samling smakebiter fra Statistisk sentralbyrås statistikker nå i 2018. 1,6 millionerklubben Norge - for kvinners helse, Oslo, Norway. 2 002 liker dette · 1 snakker om dette. 1,6 millionerklubben er en ideell organisasjon,... Jeg forklarte sist at alle disse sekundære kjønnskarakteristikaene langt på vei signaliserer god helse - men at vi ikke kan utelukke at hunnenes estetiske sans også har spilt en rolle, og dermed har ført evolusjonen lenger enn dit den hadde kommet gjennom rene funksjonalistiske mekanismer. Altså at Darwin hadde mer rett enn Wallace. Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er en norsk humanitær organisasjon som driver frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår.. N.K.S. ble etablert etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening av Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Randi Blehr 26. februar 1896 i Kristiania, og ble ledet av Qvam til 1933. Legers ønske om lovfestet adgang til reservasjonsrett kan medføre brudd på kvinners rett til trygge aborter og deres rett til gode p...