Våpenloven E-bok


Våpenloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-12-07
FORFATTER:
ISBN: 9788245085419
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,21

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

...er som kan bli brukt til vold, og som lett kan skade folk ... Våpenloven - nettsport.no ... . Strafferammen for å ha ulovlige våpen er to års fengsel. Den nye våpenloven gjør halvautomatiske rifler, som i dag er godkjente jaktrifler, ulovlige. Det kan ende med å påføre lovlydige folk økonomiske tap. I våpenloven som ble vedtatt 8. mars i år er ordlyden om varsling før kontroll tatt bort. Men Høyres justispolitiske talsperson beroliger våpeneiere: - Praksisen er som tidligere. NV har gjennom "Misforståelser om den nye våpenloven" ... Høring - forslag til ny våpenforskrift mv. - regjeringen.no ... . NV har gjennom "Misforståelser om den nye våpenloven"" i klartekst fått bekreftet vår bekymring med setningen fra JD: Det er med andre ord ikke opp til den enkelte skytter å avgjøre hvilke våpen han vil ha." Dette er hva Våpenloven §7. Kapittel II. sier om erverv m.v. av våpen og våpendeler. - Med dette lovforslaget legger vi nye sikkerhetstiltak inn i våpenloven samtidig som vi ivaretar den gode jakt- og skytterkulturen i Norge, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP). Lovforslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men løfter sentrale regler fra forskrifter til lov. 2.1 Våpenloven §§ 1 - 3 Våpenloven omfatter det som etter lovens §§ 1 — 3 er skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, såfremt gjenstanden ikke tilhører eller er bestemt for forsvaret eller politiet. Unntaket for forsvarets eller politiets våpen forutsetter at våpenet er under de respektive etaters kontroll. Det er ikkje fleirtal for strengare våpenlover i USA, det er fleire som skyt seg sjølv enn det er folk som skyt andre, og talet på dødelege skyteepisodar er på veg ned. Les elleve ... Kapittel I. Innledende bestemmelser § 1. Med skytevåpen forstås i denne lov: a. våpen som med ladning av krutt eller annet drivmiddel, eller ved en mekanisk innretning kan skyte ut kuler, hagl eller andre prosjektiler, Oppbevaring: Hvordan skal våpen, våpendeler og ammunisjon oppbevares? Og hvor kan våpenskapet stå? I kapittel 16 i "Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)" finner vi forskriften for hvordan vi skal oppbevare våpen, våpendeler og ammunisjon. Utifra forskriften har NROF laget en punktliste over hvor våpenskapet kan stå. Det kommer nok ikke til å skje noe denne gangen heller. På 216 dager har det vært 251 masseskytinger i USA. I helga var det to, en i El Paso og en i Dayton, på mindre enn 24 timer. Men selv om ... Stortinget strammer inn våpenloven - Senterpartiet protesterer. STEMMER MOT: Stortingsrepresentant Jenny Klinge varsler at Senterpartiet går imot å forby halvautomatiske våpen når Stortinget 8. mars vedtar ny våpenlov Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter. Post- og besøksadresse: Økernveien 121, 0579 Oslo T...