Husleieloven E-bok


Husleieloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-02-13
FORFATTER:
ISBN: 9788202593476
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,59

FORKLARING:

Husleieloven (lov om husleieavtaler) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 51 (i kraft 1. januar 2018)

...av bestemmelser i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov ... Husleieloven- Oppsigelse ... .» Dette er rett i den forstand at hvis det er forhold ved lokalet som gjør at det er ulovlig å bruke det, er det utleiers risiko og skal regnes som en mangel i forhold til husleieloven. Leieavtalen og husleieloven regulerer leieforholdet mellom leietaker og utleier, deriblant også reglene ved oppsigelse. Hovedregelen i husleieloven er en oppsigelsestid på tre måneder (jf. husleieloven § 9-6 første ledd). Husleieloven §§ 4-2 og 4-3 har ... Husleieloven - Wikipedia ... . husleieloven § 9-6 første ledd). Husleieloven §§ 4-2 og 4-3 har formelle regler om oppjustering av husleien. Vi anbefaler at man gjør unntak fra disse reglene ved inngåelse av leiekontrakt for næringslokale. Isteden gjør man det enkelt og avtaler at husleien skal økes 1.januar hvert år i tråd med konsumprisindeksen. Husleieloven gjelder ikke avtaler om bruksrett til fritidsbolig eller avtaler om hotellrom og lignende. Forbud mot diskriminering. Når man leier ut husrom er det ikke lov til å diskriminere på grunnlag av kjønn, hudfarge, etnisitet, seksuell legning, religion, funksjonshemming og lignende. Husleieloven handler om hvilke rettigheter og plikter leier og utleier har i et leieforhold. Loven har regler både for leie av bolig og lokale. Her kan du lese om hva som gjelder for leie av bolig....