Kroppen i lek og læring E-bok


Kroppen i lek og læring - Maybritt Jensen, Heid Osnes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-08-26
FORFATTER: Maybritt Jensen, Heid Osnes
ISBN: 9788245005202
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,58

FORKLARING:

Kroppen i lek og læring tar for seg barns kroppslige lek og relaterer den til sirkussjangeren. Forfatterne viser hvordan sirkuslek kan brukes som et pedagogisk verktøy i skole og barnehage, og inspirerer til nye måter å utfordre barns fysiske lek på. I tverrfaglig prosjektarbeid er sirkus en egnet ramme for å ivareta barns egen lekekultur og kroppslige væremåte. Bokens første del drøfter ulike teorier om kropp og barns kroppslige og estetiske uttrykk i lek. Den andre delen er en praktisk gjennomgang av ulike øvelser og aktiviteter. Boken gir også inspirasjon til oppbygging av ulike sirkusnumre og hvordan en kan lage og bruke enkelt utstyr i denne sammenheng, og forfatterne gir eksempler på hvordan ulike fag kan trekkes inn i et slikt tverrfaglig prosjekt. De viser også hvordan førskolelærere og lærere kan jobbe pedagogisk med imp-lementering av den nye rammeplanen for barnehagen og skolens kunnskapsløft. Maybritt Jensen og Heid Osnes er begge høgskolelektorer ved Høgskolen i Oslo, avdeling for førskolelærerutdanning. Jensen underviser i drama, og Osnes underviser i fysisk fostring.

... tips til aktiviteter som fremmer grovmotoriske ferdigheter, og del tre består av ... Kropp, læring og mangfold - OsloMet ... ... Kroppen i lek og læring tar for seg barns kroppslige lek og relaterer den til sirkussjangeren. Forfatterne viser hvordan sirkuslek kan brukes som et pedagogisk verktøy i skole og barnehage, og inspirerer til nye måter å utfordre barns fysiske lek på. Kropp, læring og mangfold. Forskergruppen har som mål å frembringe forskningsbasert kunnskap om kropp og bevegelse, undervisning og læring og lærerutdanning. Gruppa har som ambisjon å være en betydelig kunnskapsformidler både nasjonalt ... Kropp, bevegelse, mat og helse - Udir ... . Gruppa har som ambisjon å være en betydelig kunnskapsformidler både nasjonalt og internasjonalt, og produsere kvalitativt god forskning med relevans for praksisfeltet. «I Norge ser vi eksempler på at barnehagen og småskolen i økende grad fokuserer på akademiske mål og formell læring på bekostning av lek, og at både dagsrytme og læreplan ofte ikke gjenspeiler at det er nødvendig å gi tid og rom for barnas frie lek,» skreiv Einar Sundsdal og Maria Øksnes i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk i 2015. Og også når vi forsøker å gjennomføre læring av disse ferdighetene gjennom ulike former for lek som de voksne styrer, så er det fremdeles styrt av de voksne, og ikke av barnet selv. -Endringer i måten barn bruker tiden på, tv, dataspill og lignende. Lekteorier og teoretikere. Lek, teorier om lek og teoretikere innen lek. Universitet. Universitetet i Agder. Fag. Barns utvikling, lek og læring (BUL100-1) Opplastet av. Jannicke Torp Jonassen. Studieår. 2018/2019 LĂŚring Et samspill mellom hjerne, kropp og omverden. 100687 GRMAT Laering med kroppen foran 190101.indd 1. 18/02/2019 12:59 Egenledelse i lek og læring Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen ... -Den voksne tar hovedrollen i barnas lek og forsøker å kontrollere ... 2. kropp, bevegelse og helse. •Barna kan selge ulike typer sko i butikken som kan brukes til forskjellige aktiviteter. sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet - bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser - legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna - Vi skaper en arena der lek og læring er gøy. Barnet er naturlig nysgjerrige og lærer ved å bruke alle sansene og hele kroppen. Sammen utforsker vi og leker oss til ny kunnskap. Barns egen undring og utforskning legger grunnlaget for livslang læring. Kroppen i lek og læring tar for seg barns kroppslige lek og relaterer den til sirkussjangeren. Forfatterne viser hvordan sirkuslek kan brukes som et pedagogisk verktøy i skole og barnehage, og inspirerer til nye måter å utfordre barns fysiske lek på. I tverrfaglig prosjektarbeid er sirkus en egnet ramme for å ivareta barns egen lekekultur og kroppslige væremåte. Bokens første del ... Kroppen i lek og læring tar for seg barns kroppslige lek og relaterer den til sirkussjangeren. Forfatterne viser hvordan sirkuslek kan brukes som et pedagogisk verktøy i skole og barnehage, og inspirerer til nye måter å utfordre barns fysiske lek på. Sammenhengen mellom relasjoner, lek, læring og omsorg, et såkalt helhetlig læringssyn, har tradisjonelt vært grunnlaget for forskningen rundt lek, som i hovedsak har vært knyttet til barnehagefeltet. Men lek-forskningen bidrar også med nyere kunnskap om lek som værensform og livsform, og hvordan kroppens rolle i lek- og læringsprosesser er sentral. Kroppen i lek og læring: sirkus i barnehage og skole Av Heid Osnes, Maybritt Jensen Forlag Fagbokforl. ISBN 9788245005202 Utgitt 2009, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver....