Smart læring E-bok


Smart læring - Arne Krokan pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-08-30
FORFATTER: Arne Krokan
ISBN: 9788245013559
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,69

FORKLARING:

Vi står midt i en digital omveltning. Web2.0 og sosiale medier endrer samfunnet på svært omfattende måter. Smart læring diskuterer hvilke konsekvenser denne utviklingen har for skolen og måten vi lærer på. En snever forståelse av IKT og mangel på kompetanse og visjoner hindrer utviklingen av morgendagens skole. Sentrale myndigheter og gjeldende læreplaner tar i liten grad hensyn til denne digitale omveltningen. I dagens praksis blir IKT i hovedsak sett på som et verktøy for å understøtte eksisterende organisering og arbeidsprosesser heller enn som en kilde for nye læringsprosesser og måter å skape kunnskap på. Boken analyserer læring i et historisk, teknologisk, pedagogisk, organisatorisk og biologisk perspektiv. Forfatteren beskriver nyere pedagogiske tankesett som konnektivisme og peeragogy (samlæring), som viser veier til smartere måter å organisere læreprosesser på. Web2.0 og sosiale medier er mer enn teknologi. Det kan også ses på som infrastruktur for sosial samhandling. Ved å ta disse tjenestene i bruk har skolen mulighet for å utvikle nye og mer effektive læreprosesser tilpasset hver enkelt elev. Arne Krokan er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har magistergrad i familiesosiologi, og har studert psykologi, pedagogikk, statistikk og IKT ved Universitetet i Oslo. Derfra har han også doktorgrad i medier og kommunikasjon.

...mene Lingdys og Lingright. UNI Smart læring er et åpent online kurs, som er 100% nettbasert ... Smart læring MOOC Public Group | Facebook ... . Du kan velge å ta eksamen og få 7.5 studiepoeng, eller du kan få et kursbevis etter fullført kurs uten å ta eksamen. Tilbudet består av åtte moduler der al l undervisning og alle aktiviteter gjennomføres asynkront via nett. Møt forfatteren av Smart læring og se innledningsforedraget Les innledningskapitlet og se innledningsforedraget Modul 1 - Utdanning og læring i perspektiv. Modul 1: Kunnskaper / Kapittel 1 This content is graded. Introduksjon ... Smart Læring. Ku ... Smart læring | MOOC.no ... . Modul 1: Kunnskaper / Kapittel 1 This content is graded. Introduksjon ... Smart Læring. Kursbeskrivelse. Vi lever i en teknologidreven tid, og det kan du utnytte på flere måter for å nå dine mål. Teknologien åpner for smarte måter å arbeide, lære og handle på, slik at du kan ha økt fokus på det som er viktig for deg. Er du digitalt kompetent, er du også etterspurt i arbeidsmarkedet. Fysisk aktiv læring 5 minuttar Nettverk ASK. Active Smarter Kids. Norsk Engelsk. Loading... Spørsmål? Admin | Powered by GASTA. ASK - Active Smarter Kids. Røyrgata, Sogndal, Sogn og Fjordane, 6856. Krokan, Arne (2012): Smart læring. Bergen: Fagbokforlaget. Digitalt materiale utviklet av Arne Krokan og andre gjennom prosjektet "Smart læring". Kurset gjennomføres på NTNUs læringsplattform for åpne nettkurs, digit.no. Der vil all nødvendig litteratur være tilgjengelig sammen med alle arbeidsoppgaver. Smart Læring - Det må da være bra? I DMLs akademiske pusteforum "Faglig Fredag" hadde jeg gleden av å gå løs på Arne Krokans siste langleser, "Smart Læring". Boken analyserer læring i et historisk, teknologisk, pedagogisk, organisatorisk og biologisk perspektiv. Nå er boka smart læring tilgjengelig som papirbok og e-bok fra Fagbokforlaget. Første og fjerde kapittel kan du lese her.. I pressemeldingen fra forlaget heter det at … En snever forståelse av IKT og mangel på kompetanse og visjoner hindrer utviklingen av morgendagens skole. Fagbøker, skolebøker, læreverk og digitale læremidler for barneskole, ungdomsskole, videregående (vgs), fagskole, universitet og høgskole. Finn din pensumbok. Smart læring LIVE NTNU. new course! Nettkurs for nye praksislærere... NTNU. Find Courses. Students. Enroll in courses that support your academic learning. Teachers. Engage in courses to develop your formal and non-formal competencies. Industry and Commerce. Keep your ... Læring er definert som en relativt varig endring i opplevelse og atferd som følge av tidligere erfaring. Læring er et viktig forskningsområde i moderne psykologi. I filosofien har læring helt fra Aristoteles' tid vært analysert som assosiasjon, og det utviklet seg et eget filosofisk-psykologisk område, såkalt assosiasjonspsykologi. Smart læring kommer til å dreie seg om hvilke konsekvenser denne utviklingen har for skolen og måten vi lærer på. Kurset SMART LÆRING tilbys i regi av NTNU Videre og gir 7,5 studiepoeng. Dette forutsetter opptak som studen...