Musikktenkningens historie E-bok


Musikktenkningens historie - Peder Chr. Kjerschow pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-12-03
FORFATTER: Peder Chr. Kjerschow
ISBN: 9788279904922
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,18

FORKLARING:

Fremstillingen i denne boken - bind IV - i serien «Musikktenkningens historie» - knytter an der professor Ove Kr. Sundberg slapp tråden i forrige bind. Da - midt på 1700-tallet - var barokken som stilepoke allerede et tilbakelagt stadium. Fra et estetisk og generelt idéhistorisk synspunkt befinner vi oss fortsatt i opplysningstiden, men i en fase hvor etterligningsestetikken er i ferd med å bli erstattet av en uttrykks.estetikk. Her ligger kimen til en gradvis selvstendiggjøring av kunsten, som vi skal forfølge frem til slutten av 1800-tallet, og da med hovedvekt på musikkens særegne natur og den høye status den etter hvert skal komme til å få.Med uttrykksestetikken i annen halvdel av 1700-tallet fulgte en grad.vis oppvurdering av musikken som gjør at den på 1800-tallet ender øverst på rangstigen blant kunstartene. Musikkens ordløse preg av dyp mening kommer mer og mer i fokus, en uutsigelig «poetisk» kvalitet som etter hvert tilstrebes i all kunstnerisk virksomhet. For flere av tidens berømte filosofer og dikterfilosofer - som Rousseau, Novalis, F. Schlegel, Schopenhauer, Schelling, Nietzsche - blir musikkens gåtefulle tiltale en spore til fornyet tenkning og erkjennelse med en tilsvarende mistenkeliggjøring av den «umusikalske» fornuften. I det hele tatt blir musikken en utfordring for menneskets forståelse av seg selv og den menneskelige tilværelse. Når det gjelder opptakten til romantikken - annen del av 1700-tallet - er fremstillingen i betydelig grad preget av fransk tenkning sam.tidig som det gis plass til en drøftelse av Kants og Schillers estetikk. For romantikkens vedkommende, hele 1800-tallet, er det utelukkende lagt vekt på en særdeles rik tyskspråklig tenkning.

...il filosofi- idéhistoriske fagmiljøer. Har kildehenvisninger, litteraturliste og ... Musikktenkningens historie av Ove Kr. Sundberg (Heftet ... ... ... Musikktenkningens historie antikken Sundberg, Ove Kr. Heftet / 2000 / Bokmål Denne boken viderefører fremstillingen i Musikktenkningens historie : Antikken, 2000. Etter oldkirkelig opptak, følges tenkningen rundt musikkens fenomen gjennom middelalder og renessanse frem til brytningstiden omkring 1600 med overgangen til barokken. Boken retter seg både mot musikkstudenter og til filosofi- idéhistoriske fagmil ... Musikktenkningens historie av Ove Kr. Sundberg (Heftet ... ... . Boken retter seg både mot musikkstudenter og til filosofi- idéhistoriske fagmiljøer. Har kildehenvisninger, litteraturliste og ... Musikktenkningens historie III: barokken Av Ove Kr. Sundberg Forlag Solum ISBN 9788256015689 Utgitt 2007, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Kjøp Pythagoras og de tonende tall fra Bokklubber Boken fremstår som en studie i pythagoresisk musikk- og virkelighetsforståelse, for pythagoréerne to sider av samme sak. Den henvender seg spesielt til musikkfaglige, idéhistoriske og filosofiske miljøer, men også til alle for hvem musikkopplevelse og virkelighetsforståelse hører sammen. Moll (gj ty. fra lat., av mollis 'myk, mild') er et adjektiv som brukes i vestlig musikkteori om følgende: en type skala, den relative størrelsen på intervallene ters eller sekst, en av de elementære treklangene og om tonearter.. Det motsatte av moll er dur (gj ty. fra lat. durus 'hard'). Begrepene moll og dur har en lang, sammenvevd og kompleks historie i vestens musikkpraksis, -teori og ... Musikktenkningens historie gir innblikk i forståelsesformer i vestlig musikktradisjon, fra antikken og frem til vår egen tid, forstått som en del av den generelle idé- og filosofihistorien. Den faghistoriske delen av emnet gir studentene oversikt over musikkvitenskapens historie fra ca. 1800 fram til i dag. Den planlagte forelesningen om barokken (Musikktenkningens historie 2) strykes fra kurset og blir ikke tatt igjen. Da strykes også Sundbergs bok om barokken ('Musikktenkningens historie III - Barokken') fra pensum. Årsaken er at kurset har mistet flere gangers undervisning: 31. august falt bort pga. kollisjon med disputas og RITMO-seminar. 14. Seminargrupper for "Musikktenkningens historie" er nå i gang. Seminargruppene er på mandager, fem grupper med start henholdsvis 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 og 19.15. Alle seminarene varer 45 minutter. For påmelding ta kontakt med seminarleder....