Flerstemt veiledning E-bok


Flerstemt veiledning -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-04-10
FORFATTER:
ISBN: 9788205423893
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,88

FORKLARING:

Det hviler noe mytisk over veiledning hva er profesjonens hemmeligheter? Hva er grunnlaget for den økte etterspørselen etter veiledning? Vi er inne i en veiledningsekspansjon, både innenfor yrker som tradisjonelt har gjort bruk av veiledning, og overfor nye grupper. Likevel foregår veiledning mye i det stille og er underlagt lite debatt. Motvirker veiledning utbrenthet, eller resulterer den i bedre jobbutførelse? Fortjener veiledere sin heltestatus, eller er de med på å sementere gårsdagens praksis? I.Flerstemt veiledning problematiseres vedtatte sannheter og gjeldende praksis. Forfatterne går nærmere inn på tenkningen innen feltet, ser på paradigmatiske forskjeller, stiller nærgående spørsmål i forhold til den sentrale plassen veiledning har innenfor ulike yrkesgrupper, samt gir et innblikk i nyere forskning. .Bokens redaktører har fått med seg en tverrfaglig bidragsytergruppe fra feltene psykisk helse, pedagogikk, organisasjon og ledelse, forskning og filosofi. Sammen inviterer de deg til en reise i veiledningens landskap. God tur!

...med ulike turforslag og ruter for leseren ... PDF Pensumliste for Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ... . For å beskrive veiledningens faser har vi benyttet oss av Sidsel Tveiten sin modell, hentet fra boken "Veiledning - mer enn ord" (2008). Tveiten skriver at modellen kan illustrere en enkelt veiledningssamtale, eller et helt veiledningsforløp (Tveiten, 2008). Veiledningens faser illustr ... Videreutdanning i veiledning er et deltidsstudium over 2 år ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. VID har mer enn 25 års erfaring innen ... Veiledning | 2 årig videreutdanning | Veiledning VID ... . VID har mer enn 25 års erfaring innen veiledning. Ulvestad, Asbjørn Kärki. Kärki, Freja Ulvestad. Flerstemt veiledning. 374 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 475. ISBN 978-82-05-42389-3 Veiledning er en målrettet samtale som skal skape refleksjon. Den som får veiledning, får på denne måten mulighet til å finne sine egne svar og løsninger. Når man gir veiledning, ønsker man gjerne at den som ber om veiledning, er den som er mest aktiv. "FLERSTEMT veiledning" er en bok som tar opp og problematiserer vedtatte sannheter og gjeldende praksis i veiledningsfaget. Nyere forskning innen veiledning er også belyst flere ganger. I boka har redaktørene invitert flere bidragsytere til å fortelle om egne veiledererfaringer og hva de selv syns er viktig i veiledning. Ulike tradisjoner og perspektiver i veiledning. Faser i veiledning. Kommunikasjonsverktøy i veiledning. Return to Veiledning Veilederrollen. By OsloMet in Ukategorisert on 22. august 2016. "Tell me and I forget. Teach me and I remember. Veiledning kan beskrives som «ettertankens rom», der vi ser på praksis i etterpåklokskapens lys, og som kjennetegnes av at profesjonsutøvere får tid og anledning til å tenke sakte (8). Klinisk praksis, der møter med pasienter og samarbeidet foregår, er derimot preget av raske instinktive og emosjonelle vurderinger og beslutninger (25). Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at deltakeren er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning. Hensikten er at deltakeren skal lære å lære ved å være aktiv i sin egen læringsprosess, og dermed utvikle større selvstendighet og ansvar for egen læring. Flerstemt veiled...