Kristendommen i middelalderen E-bok


Kristendommen i middelalderen - Ottar M. Michaelsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Ottar M. Michaelsen
ISBN: 9788245001457
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,71

FORKLARING:

Kristendommen i middelalderen er en innføringsbok som handler om kristendommen i middelalderen, med hovedfokus på europeisk historie. Boka viser også hvordan det som skjedde i europeisk sammenheng, fikk betydning for norske forhold og utviklingen av europeisk kultur og samfunn i ettertid. Her møter vi helgentradisjoner, korstog og folkelig religiøsitet og tro, og vi følger fremveksten av klostervesenet, utviklingen av pavedømmet, og hva den keltiske impulsen betydde for kristendommen i europeisk middelalder. Vi får innblikk i denne tidsepoken gjennom ulike innfallsvinkler; alt fra enkeltmenneskers fortellinger til utviklingstendenser i samfunnet. I middelalderen hadde kristendommen stor betydning for tenkning og samfunn, og en epoke der kristendommen som trossamfunn og trossystem både viser seg fra sine bedre og dårligere sider: En epoke som provoserer og begeistrer mennesker i dagens samfunn. Ottar M. Michaelsen er stipendiat ved Høgskolen i Agder. Han har flere års undervisningserfaring i kristendommens historie fra KRL-faget ved lærerutdanningen på Høgskolen i Finnmark, og fra grunnskolens KRL-fag. KRL-biblioteket: Dette heftet er en del av KRL-biblioteket, som er et nytt pensumalternativ innenfor KRL-faget. Fagbokforlaget har invitert en rekke ledende fagfolk til å skrive om det fagområdet de har arbeidet mye med. På denne måten formidles de ulike KRL-temaene av personer som kjenner faget og målgruppen godt. KRL-biblioteket er også til stor nytte for både lærere i grunnskolen og andre som interesserer seg for emner innenfor religion, livssyn og filosofi. Fagredaktør for serien er Olav-Kansgar Straum.

...nsen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene ... Kristendommens litteratur | Kristendommen ... .. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500. Middelalderen eller mellomalderen nyn. (latin: medium ævum eller media ætas) er i streng forstand i norsk historie perioden fra vikingtidens slutt til reformasjonen i 1536.Perioden kjennetegnes blant av at kirkens posisjon ble styrket, ofte på bekostning av adelens og kongens makt; framveksten av et borgerskap i byene samt en oppløsning av det gamle norske samfunnet og tap av norsk ... Dette var den kulturarven kristendommen brakte med seg inn i middelalderen, og det religiøse regime Europa levde under helt frem til opplysningstiden. «Den r ... Kristendom - Wikipedia ... ... Dette var den kulturarven kristendommen brakte med seg inn i middelalderen, og det religiøse regime Europa levde under helt frem til opplysningstiden. «Den rasjonelle antikke arven» overlevde ... Kristendommen ble dermed misjonerende og universal, åpen for alle, i motsetning til jødedommen, som er en etnisk ikke-misjonerende religion.Det vil si at det ligger i kristendommens natur å spre læren til alle mennesker på jorden. Dette er en av grunnene til at kristendommen har blitt verdens største religion. I middelalderen havde kristendommen lettest ved at slå rod i et hedensk område, når missionen var bakket op af en stærk kristen fyrste i umiddelbar nærhed. Det er derfor nærliggende at forklare Haralds tilsyneladende pludselige omvendelse som et forsøg på at afværge en tysk invasion. Fiske i middelalderen. Primærkilder: Magnus Lagabøtes landslov - om leie av jord. Magnus Lagabøtes landslov - om seterdrift. Privilegiebrev for hanseatene. Kulturelle forhold - om religion, kunnskap og verdensbilder: Artikler: Førkristen tro. Innføringen av kristendommen. De første kirkene i Norge. Ordet og skriften: Skriftbruk i Norge Den enkleste forklaringen på hva en pilgrim er vil være; noen som drar et sted som er viktig for den personen. Da det er flere måter å være pilgrim på vil det være viktig å definere hvilken type pilgrim en snakker om, samt hvillken type pilgrimsreise en er på. Kristendommen i middelalderen er en innføringsbok som handler om kristendommen i middelalderen, med hovedfokus på europeisk historie. Boka viser også hvordan det som skjedde i europeisk sammenheng, fikk betydning for norske forhold og utviklingen av europeisk kultur og samfunn i ettertid. Kristendommen i tidlig middelalder. Middelalderen Middelalderen varte fra år 500 til år 1500. Da hersket forskjellige konger og keisere i Europa. Lekfolk, prester og munker Kristendommen var viktig for alle. Kirken fikk mye makt. Prestene holdt gudstjenester. Munker og nonner bodde i klostre. Pave og keiser Paven var kirkens øverste sjef. Periodene i norsk og europeisk middelalder. I europeisk historie regnes middelalderen fra år 500 e.Kr. til år 1500. Det vil si fra Vest-Romerrikets fall og fram til 1500 e.Kr. Du blir først kjent med utviklingen i det som blir kalt tidlig middelalder i Europa. Oppgave: Brudd og kontinuitet i middelalderen Perioden mellom antikken og renessansen blir gjerne framstilt som middelalder i europeisk historie. Ofte bruker vi også å dele perioden inn i tidlig, høy- og seinmiddelalder....