Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige E-bok


Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige - Jan Ole Vanebo pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-12-12
FORFATTER: Jan Ole Vanebo
ISBN: 9788215026664
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,91

FORKLARING:

I kryssilden mellom politikk, brukerrettigheter, lovverk, reformer og krav til effektiv ressursbruk stilles det stadig nye krav til ledelse og styring i offentlig sektor. Dette er krav til effektivt lederskap som forfatteren setter i fokus når han anvender relevante teorier og metoder i det han kaller veikart til ledelseslisens.For å kunne motta ledelseslisens skal en beherske fem fundamentale utfordringer: - Ledelsesbevissthet- Lederatferd (individuell og gruppemessig)- Etablering, opprettholdelse og utvikling/avvikling av et ledelsesmiljø- Kopling av ledelsesmiljøer til hverandre gjennom ledelseskommunikasjon og ledelsesprosess- Innsikt i og beherskelse av både grunnleggende og mer spesifikke ledelsesteknikker og ledelsesmetoder samt relevante ledelsesspråkDisse er nødvendige og for de aller flest praktiske formål også tilstrekkelige betingelser for å kunne arbeide profesjonelt med ledelse.Boka er basert på mange års forskning av ledelsespraksiser i det offentlige og henvender seg både til studenter og til praktiserende ledere som vil utvikle sitt lederskap. «For å bli en reflektert leder, må man ha kunnskaper om ledelse og ledelsesteori. I denne boka gir Jan Ole Vanebo en grundig innføring i ledelse i det offentlige. Boka presenterer begreper, teorier og metoder som vi kan bruke til å reflektere rundt egen lederpraksis. I så måte bidrar den til en bevisstgjøring rundt hvordan en selv ønsker å utøve ledelse og videreutvikle sitt lederskap.»Nina Skarpenes, Rektor Politihøgskolen«Denne boken har ledelsespraksis som sitt tydelige fokus. Den fungerer både som et nyttig verktøy og en god inspirasjonskilde.»Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune

...g. Interimledelse til endringer i det offentlige? Om vi skal trekke frem ett element som gjør ledelse i offentlig sektor spesielt, så er det rammebetingelsene ... Styring og ledelse i det offentlige | BI ... . Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 7, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a tredje ledd og § 3-4a andre ledd, lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og ... Det norske samfunnet har også merket endringene - også i offentlig sektor. Trad ... Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige - veikart til ... ... . juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og ... Det norske samfunnet har også merket endringene - også i offentlig sektor. Tradisjonelt er ledelse i offentlige virksomheter preget av fokus på målbilde, optimalisering, leveranser og siloer. I dag fokuserer offentlige ledelse i større grad på kontinuerlig utvikling, rekonseptualisering, tverrfaglighet og plattformer. Nye vinde blæser i offentlig ledelse, og det betyder en række etiske udfordringer for den enkelte leder, der skal navigere i det spændingsfyldte felt. Der sættes ofte lighedstegn mellem etik i ledelse og god ledelsespraksis, og de fleste offentlige ledere vil gerne betragtes som etiske. ledelse i det offentlige. Dokumentet er en plattform som angir basis, rammer og prinsipper for lederskap i staten. Plattformen slår fast at statens ledelsespolitikk må tuftes på statens særpreg, verdigrunnlag og overordnede mål. Regjeringen har bestemt at plattformen skal legges til grunn for lederskap og arbeidet med å utvikle ledelse i ... LEDELSE - NU OG I FREMTIDEN. EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN.. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar 2012. Studie: Masteruddannelsen i Læreprocesser - med speciale i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP) Studiested: Aalborg Universitet Navn: Hanne Hartmann Ønsker du å kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere, og styrker karrieremulighetene for deg som vil jobbe i en offentlig virksomhet, eller innen organisasjons- og næringsliv som samarbeider med offentlig sektor. vigtig rolle i den offentlige sektor, er det fordi ledelse sjældent er en individuel bedrift, men snarere en rutinepræget organisatorisk funktion, der varetages af en større gruppe af ledere, der diskuterer og koordinerer deres ledelsespraksis, og sammen forsøger at realisere organisationens forskellige målsætninger. Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer. ... der bygger den succesfulde udviklingsproces op. Med udgangspunkt i egen ledelsespraksis vil du opnå ny viden, ... Som leder i det offentlige er forandringer en stor del af hverdagen....