Vitenskap for praksis? E-bok


Vitenskap for praksis? - Marit Kirkevold pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Marit Kirkevold
ISBN: 9788241704635
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,23

FORKLARING:

Boka drøfter sammenhengen mellom sykepleievitenskapelig kunnskap og sykepleiepraksis. Marit Kirkevold argumenterer for at vi må endre vår forståelse av teori-praksis-gapet fra å betrakte det som et problem som skal overvinnes, til å erkjenne at gapet er en naturlig konsekvens både av det som kjennetegner teorier og sykepleiepraksis, og av hvordan anvendelse av vitenskapelig (teoretisk) kunnskap faktisk foregår. Hensikten med boka er å bidra til økt innsikt om sammenhengen mellom vitenskapelig kunnskap og praksis i sykepleien.

... og vitenskap, og viser hvordan disse har påvirket utviklingen av teori og praksis også i helse- og sosialfagene ... Vitenskap i praksis - metoder i forskning på harde og ... ... . Noen av spørsmålene den forsøker å gi et svar på er: Hva er teorigrunnlaget for helse- og so... Boka drøfter sammenhengen mellom sykepleievitenskapelig kunnskap og sykepleiepraksis. Marit Kirkevold argumenterer for at vi må endre vår forståelse av teori-praksis-gapet fra å betrakte det som et problem som skal overvinnes, til å erkjenne at gapet er en naturlig konsekvens både av det som kjennetegner teorier og sykepleiepraksis, og av hvordan anvendelse av vitenskapelig (teoretisk ... Praksis må være bestått for å gå videre til neste studieår. I praksisperiodene deltar studenten i praksi ... Vitenskap for praksis? - Marit Kirkevold - heftet ... ... ... Praksis må være bestått for å gå videre til neste studieår. I praksisperiodene deltar studenten i praksisplassens daglige virke og blir kjente med sykepleierrollen. Da praksis ofte foregår på arbeidsplasser hvor det er aktivitet hele døgnet må studenten påregne praksis både kvelder, netter og helger. Vitenskap kunnskap og praksis Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag 0000 GAb Vitenkunn 060101M.book Page 3 Wednesday, November 23, 2005 9:37 AM magdalene thomassen Kjøp Vitenskap for praksis? fra Bokklubber Boka drøfter sammenhengen mellom sykepleievitenskapelig kunnskap og sykepleiepraksis. Marit Kirkevold argumenterer for at vi må endre vår forståelse av teori-praksis-gapet fra å betrakte det som et problem som skal overvinnes, til å erkjenne at gapet er en naturlig konsekvens både av det som kjennetegner teorier og sykepleiepraksis, og av ... Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som ... Artikkelen «Tvetydig om kunnskapsbasert praksis» (44) og svaret om at kunnskapsbasert praksis «Engasjerer og provoserer » (45) viser engasjement. Spørsmålet i dag dreier seg om hvorvidt ulike kunnskapsformer kan innordnes andre, eller om de eksisterer i sin egen rett. Å innordne alle kunnskapsformer under medisinsk evidens, kaller Martinsen (43) evidensialisme. Sheldrake oppsummerer den nyeste forskningen på hva som skjer når vi tar del i disse praksisene. Han viser også hvordan leseren kan utforske dem selv. For de troende kan Vitenskap og åndelig praksis belyse opprinnelsen til egne tradisjoner og gi en ny forståelse av kraften deres. Vitenskap og praksis. I del III vender forfatteren som nevnt tilbake til praksis, og vil "peke på noen nedslag de vitenskapsfilosofiske tradisjo- nene har fått i helse- og sosialfagene"(s 135). I denne delen av boken organiserer forfatteren teksten med utgangspunkt. i begrepene: forklare, forstå og fortelle. Emne - Vitenskap, kunnskap, praksis - FI1303. course-details-portlet. ... Emnet gir en innføring i nyere teorier om vitenskap og kunnskap, med vekt på sammenhengene mellom vitenskap, samfunn, etisk refleksjon og handling. Sentrale tema Vitenskap i praksis gir en innføring i samfunnsforskning, men bør også være aktuell for studenter og forskere i fysisk-biologiske og språkvitenskapelige fag. Ingen kommer utenom talehandlinger. Thorvald Gran e...