Digital mobbing E-bok


Digital mobbing - Elisabeth Staksrud pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-08-28
FORFATTER: Elisabeth Staksrud
ISBN: 9788244621762
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,73

FORKLARING:

Boken er et hjelpemiddel for foreldre og for lærere og andre voksne som jobber med barn og ungdom.Hva er digital mobbing? Hvordan skiller den seg fra tradisjonell mobbing? Hvem blir mobbet? Hvem mobber? Hvorfor mobber man? Hvor mobbes det? Boken tar utgangspunkt i internasjonal og norsk forskning omkring barns bruk av Internett og deres erfaringer med digital mobbing. Basert på denne kunnskapen gir forfatteren konkrete råd om hvordan de voksne, både lærere og foreldre, kan hjelpe barn som blir mobbet - og barn som mobber selv. Elisabeth Staksrud (ph.d.) er førsteamanuensis og undervisningsleder ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, samt Research Fellow ved Berkman Center for Internet & Siciety, Harvard University (2012-2013) og ved London School of Economics an Political Science (2013-2014), hvor hun forsker på barn og unges mediebruk, ytringsfrihet og sensur.

...yppig tema i mediene. På tross av omfattende forskning på feltet er mange problemstillinger ikke tilstrekkelig belyst ... Er digital mobbing verre enn tradisjonell mobbing ... ... . I denne sammenhengen er digital mobbing i en spesiell stilling ettersom denne formen for mobbing er relativt ny, og dermed mindre belyst enn de tradisjonelle. Dan Olweus argumenterer for at digital mobbing deler mange av ... Den sosiale bruken av nett og mobil innebærer også endel digital mobbing. Det kan være skjult for oss voksne, men veldig offentlig for barna selv. Omtrent 1 av 10 ungdomsskoleelver har opple ... Digital mobbing - Hva er mobbing? - Mobbing - Skole ... ... . Det kan være skjult for oss voksne, men veldig offentlig for barna selv. Omtrent 1 av 10 ungdomsskoleelver har opplevd mobbing og utestenging. På denne tiden blir også 1 av 7 gutter utsatt for trusler på nett og mobil. > Les mer om digital mobbing også en nasjonal kartlegging av digital mobbing. Tall fra 2014 viser at: Foreldre 52 % av foreldre med barn i alderen 9-12 år er eller har vært bekymret for digital mobbing når barna er på nett Halvparten av foreldrene (54 prosent) som har barn i alderen 9-12 år sier at de ikke vet hvor de Digital mobbing er en forholdsvis ny og alvorlig form for mobbing som foregår via internett eller mobiltelefonen. Mobberne bruker blogger, hjemmesider, nettsamfunn, e-post, sms, mms og mobilkameraer som sine verktøy. Den tekniske utviklingen går meget fort og stadig nye arenaer dukker opp. Det som gjør digital mobbing spesielt alvorlig er at bilder, tekst og videoklipp som blir spredd ... Med digital mobbing kan dette vere annsleis. Eit bilete som du la ut av deg sjølv for moro skuld før du la deg, kan plutseleg ha fått mange slemme kommentarar når du står opp morgonen etter. Den meldinga du sende om kameraten din for å vere artig, ho vart ikkje så artig likevel, når heile skolen plutseleg hadde sett henne. Digital mobbing har mange fellestrekk med tradisjonell mobbing, men har også særtrekk som bringer nye utfordringer for hvordan vi kan hindre at barn og unge utsettes for mobbing. I følge kunnskapsoversikten mobbes omlag 63 000 barn og unge i Norge, og belastningen medfører betydelig økt risiko for å utvikle psykiske plager og lidelser. Digital mobbing Antirasistisk konsert med fokus på trusler, groteske reindrap og nettrasisme Konsertarrangør vil motarbeide hatytringer og ulovlige reindrap med musikk og saklig informasjon. Digital mobbing og digital trakassering er når noen hetser, trakasserer, latterliggjør eller ydmyker noen gjennom kommentarer, bilder eller film i digitale rom. Digitale plattformer har skapt en ny mobbearena. Mobbingen kan spre seg svært raskt og få stort omfang. Systematisk innsats mot mobbing i Norge begynte på tidlig 1980-tallet. Innsatsen har i hovedsak vært rettet mot å forebygge og stoppe mobbing. Erfaringen etter mer enn 30 år med systematisk innsats mot mobbing er at det er vanskelig å forebygge all mobbing, og at mange barn og unge blir utsatt for alvorlige belastninger på grunn av mobbing. Skolene må gjøre digitale hjelpemidler til en naturlig del av undervisningen og åpne for lek og digital moro. Til slutt har jeg samlet noen råd til ansatte i skolen om hvordan voksne kan hjelpe barn og unge til sikker og fornuftig bruk av nett, mobil og spill. Ti råd for forebygging, stopping og reduksjon av digital mobbing og krenkelser....