Portal: Nyere historie E-bok


Portal: Nyere historie - Olav Arild Abrahamsen, Ståle Dyrvik, May-Brith Ohman Nielsen, Andreas Aase pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-03-21
FORFATTER: Olav Arild Abrahamsen, Ståle Dyrvik, May-Brith Ohman Nielsen, Andreas Aase
ISBN: 9788252167825
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,47

FORKLARING:

Boka tek føre seg noregs- og verdshistorie etter 1750.

...yst historien fra ulike perspektiv: fra ... Portal - Fagbokforlaget.no ... ... På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg3. Påbygging. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen t ... Nyere historie | Portal ... . Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Portal er skrevet for historie Vg2 og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og historie for påbygging, Vg3 yrkesfaglig utdanningsprogram . Portal vekker interesse og stimulerer til kritisk tenkning, har tekster av høy faglig kvalitet, er estetisk vakker og innbydende utforming og setter historie i mikroperspektiv og makroperspektiv Komponenter: - Grunnbok Vg2 og Vg3 - Grunnbok Vg3 for YF ... Grensene til territoriet som utgjør dagens Mosambik ble til som resultat av maktkampen mellom de europeiske stormaktene på slutten av 1800-tallet. Etter uavhengigheten fra det portugisiske kolonistyret i 1975, beholdt landet grensene, mye av den interne territoriale inndelingen, portugisisk lovverk og administrativ kultur, samt portugisisk som offisielt språk. Algeries nyere historie handler om tiden da landet var underlagt Det osmanske riket fra 1500-tallet, videre det franske styret fra 1830, og frem til landet ble selvstendig i 1962. For å lese om tiden før det osmanske styret, se Algeries eldre historie. For å lese om tiden etter selvstendigheten, se Algeries samtidshistorie. . Syrias nyere historie omfatter her perioden fra Syrias innlemmelse i Det osmanske riket i 1516, og frem til 2000. Syria var en del av Det osmanske riket i 400 år, fra 1516 til 1918. Før dette hadde Syria opplevd nærmere tusen år med vekslende islamsk styre og voksende arabisk innflytelse, men også perioder med tyrkisk invasjon. Både forut for og under den osmanske epoken var det nær ... BS Undervisning AS • Postboks 24 Alnabru • 0614 OSLO • Telefon: 23242050 • E-post Webredaktør: Tina Marie Rydland Andresen | Ansv. redaktør: Olav Halvorsen Hei! Eldre historie er fra det morderne mennesket oppstod for ca. 200 000 år siden og de første sivilisasjonene oppstod, og alt som skjer frem til til den industrielle revolusjon på 1700-tallet. Nyere historie er alt etter dette, som f.eks. 1. og 2. verdenskrig. Du kan kanskje sette skillet i 1712, da den første dampmaskinen ble oppfunnet. Nyere historie.indb 45 12-04-10 14:39:38 Intervenere (av lat. intervenire = komme imellom, blande seg inn i): å blande seg inn i andre staters anliggender, særlig ved bruk av våpenmakt. Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I historie forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å uttrykke seg muntlig i historie innebærer å presentere et faglig emne klart og konsist og å br Rettighete...