Samer er trollmenn i norsk historie E-bok


Samer er trollmenn i norsk historie - Rune Blix Hagen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-01-11
FORFATTER: Rune Blix Hagen
ISBN: 9788292044933
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,26

FORKLARING:

"Fremfor noen har samene utmerket seg med den djevelske kunst" På tinget i Vadsø i februar 1692 ble noaidien og reindriftsamen Anders Poulsen- Poala- Ánde - Fra Utsjok- varanger dømt til døden og på "ilden opbrendis" fordi han hadde "øvet den slemme og ugudelige trolldomskunst". Saken mo Poulsen er den siste alvorlige trolldomsprosessen blant mange noaidi- sakene mot samene i Finnmark på 1600-tallet. Det er dette mørke kapitlet i norsk og samisk historie Rune Blix Hagen sette lys på i dette heftet.

...enn i norsk historie og andre bøker av forfatteren Rune Blix Hagen ... Aldrimer22juli.no | Undertrykking av samer i norsk historie ... . same som da ikke kan befinne seg så langt borte. I de norrøne kildene er samene presentert som små, gode på ski, raske til beins og gode med bue. Kristninga av samene. Christian IV ble av biskopen i Trondheim gjort oppmerksom på at det fortsatt fantes hedninger i Norge. Biskopen visste at det fantes samer i hele landsdelen, og ville derfor ... Samer er trollmenn i norsk historie. Trolldomsforfølgelsene av ... Samer er trollmenn i norsk historie - Rune Blix Hagen ... ... ... Samer er trollmenn i norsk historie. Trolldomsforfølgelsene av samer (sammendrag på samisk ved Aage Solbakk), Kárásjohka 2005, nytt opplag i 2010. Hagen, Rune Blix. Dei Europeiske Trolldomsprosessane, Samlaget, Oslo (2007), 2014. Hagen, Rune Blix. "Vardø - Norges Hekseby " i Einar Niemi og Christine Smith-Simonesen (Red.): Pris: 133 kr. häftad, 2013. Skickas inom 5-7 vardagar. Köp boken Samer er trollmenn i norsk historie av Rune Blix Hagen (ISBN 9788292044933) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Samer er trollmenn i norsk historie: trolldomsforfølgelsene av samer . ISBN 9788292044285, 2005, Rune Blix Hagen . Fra 50,-Kjøp Selg. Kjerringråd : folketro, urtemedisin og magi . ISBN 9788292390276, 2010 ... Om Samer er trollmenn i norsk historie "Fremfor noen har samene utmerket seg med den djevelske kunst" På tinget i Vadsø i februar 1692 ble noaidien og reindriftsamen Anders Poulsen- Poala- Ánde - Fra Utsjok- varanger dømt til døden og på "ilden opbrendis" fordi han hadde "øvet den slemme og ugudelige trolldomskunst". Undertrykking av samer i norsk historie . ... Derfor var det å skape stolthet rundt samiske tradisjoner og kultur viktig i oppgjøret med undertrykkingen fra den norske stat. Mari Boine er en samisk artist som har blitt internasjonalt anerkjent for sin musikk og har vært en viktig stemme mot undertrykking av både samer og andre urfolk ... Samene har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det finnes ingen offisiell registrering av hvem som har samisk identitet/bakgrunn, og det er derfor ingen som vet nøyaktig hvor mange samer det er. I Norge bor det samer over hele landet, men de mest konsentrerte samiske bosettingsområdene finnes i områder nord for Saltfjellet. Diskrimineringen av samene var overalt. Fra 1888 kunne bare majoritetsnordmenn og -svensker kjøpe jord i Norge. Kravet var at man måtte snakke, lese og skrive norsk språk og ha norsk navn. Mange samer skiftet navn til norske navn og mange samiske familier forsvant derfor fra registrene. På 1800 tallet skjer det en stadig økende bevissthet om den norske nasjon. ... I 1924 sier blant annet en parlamentarisk skolekommisjon at "Samisk åndsliv og kultur er noe som ikke finnes. ... Utover 1970-tallet skjer det en viss glidning mot å akseptere samer som en minoritet i Norge. Det er mer enn 40 000 samer i Norge, og under 10 prosent av disse driver med reindrift, selv om jakt, fangst og reindrift står sentralt i samisk kultur og tradisjon. Reindrift foregår også over store områder, noe som gjør at det kan oppstå konflikter i det moderne Norge. «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.» Samenes historie på ca. 100 sekunder ... Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål. (Dagbladet): «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer.Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske ... er de tekstene som blir presentert her på ingen måte en fullstendig oversikt over samer nevnt i skriftlige kilder. De tekstene som er tatt med er valgt på bakgrunn av at de er oppfattet som de største, mest brukte, og minst kontroversielle kildene. I tillegg er det også med et utvalg av kortere tekster. Samer (nordsam.: sámit, sápmelaččat; lules.: sáme, sábmelattja; pitesam. sámeh; sørsam.: saemieh; tidl. norske betegnelser lapper eller finner) er ei folkegruppe med status som urfolk.Grupper, som består av en rekke undergrupper, har sitt historiske tilhold i det nordlige Skandinavia og det nordvestlige Russland.Det er anslått at det finnes mellom 50 000 og 80 000 samer. Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjo...