Høyspenningssystemer E-bok


Høyspenningssystemer - Lasse Sivertsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Lasse Sivertsen
ISBN: 9788245033533
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,51

FORKLARING:

Denne boken gir en gjennomgang av høyspenningsteknologi med både en teoretisk og en praktisk vinkling. Boken er beregnet på studenter i elkraftteknikk og energiteknologi på bachelornivå ved universitet og høgskoler. Den kan også benyttes ved tekniske fagskoler. Boken vil også være aktuell for ingeniører og andre faginteresserte som trenger en oppdatering på nye metoder og anvendelser som har kommet de senere år. Boken gir, ved teorigjennomgang og regneeksempler/oppgaver, en praktisk tilnærming til et omfattende fagområde. Tema som er omhandlet: Ledningsberegning. Spenningsfall og effekttap Kortslutning og jordfeil Kompenseringsanlegg Linjer, kabler og jordingssystemer Stasjonsanlegg Lastflytberegninger Feilanalyse ved bruk av symmetriske komponenter Vern i høyspenningsanlegg Elektrostatikk, isolasjonsmaterialer og overspenningsanalyse Lasse Sivertsen er høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet, Bergen. Han er utdannet sivilingeniør i elkraftteknikk ved NTNU (1990) og har tidligere arbeidet i norsk energiforsyning. Han har siden 1998 vært ansatt ved Høgskolen i Bergen, senere Høgskolen på Vestlandet, med undervisning og forskning innenfor elektriske maskiner og høyspenningssystemer.

...øyspenningslaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy Kompendium Høyspenningssystemer (129 sider), deles ut i timene ... Mer arbeid for NRC | Finansavisen ... . Regelverk: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (1996) FOR-2006-04-28-458 Oslo:Justis- og beredskapsdepartementet; Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer, NEK 410-1:2008, Oslo: Norsk Elektroteknisk Komite Tulla Elieson er en norsk keramiker. Hun har helt siden 1970-årene satt preg på det keramiske miljøet, og hennes arbeider er innkjøpt i inn- og utland. I 2018 fi ... Høyspenningssystemer - YouTube ... . Hun har helt siden 1970-årene satt preg på det keramiske miljøet, og hennes arbeider er innkjøpt i inn- og utland. I 2018 fikk Elieson Kunsthåndverkprisen for verket Reisegods 1-4. . G Høyspenningssystemer med labElkraftproduksjon og 20 sp 58TE03O -distribusjon Elektriske maskiner med lab 10 10 Driftstilstand og lab H Installatørdrift med 10 sp Installatørdrift 5 5 58TE03I faglig ledelse Faglig ledelse I Hovedprosjekt 12 sp Hovedprosjekt 6 6 58TE03M Norsk NRC Group har vunnet en kontrakt av det finske transport- og infrastrukturbyrået for vedlikehold av kabler og høyspenningssystemer i Helsinki, ifølge en melding torsdag.Kontraktsverdien oppgis til rundt 7,4 millioner euro, eller omkring 71,3 millioner kroner, og arbeidet er planlagt fra januar 2020 til desember 2024, med en forlengelsesopsjon på 1 + 1 år, opplyses det.NRC-aksjen klatrer 1 ... høyspenningssystemer • Vurdering av kortslutningssikkerhet av kabel- og skinneanlegg • Kvalifisering av prosjekteringsalternativer • Utarbeidelse av tegninger • Prosjektering av tiltak Øverst: Ekvivalentspenning nær innfestingen av en strømskinne Høyre: Akseptable spenninger over tverrsnittet i to utsatte bøyde skinnepartier Det blir videre forbudt å bruke bly i batterier i høyspenningssystemer i kjøretøyer i klasse M1 og N1 som er typegodkjent fra 1. januar 2019. Direktivet fastsetter samtidig en ny dato for revisjon av unntaket for bruk av bly i batterier i andre anvendelser. Merknader Rettslige konsekvenser Omstillingen krever omskolering. De ansatte har vært på det Volkswagen kaller en treningscamp for elektrisk mobilitet. 3000 av de 8000 trenes opp i spesifikke el-mobilitetsområder, mens 1500 ansatte lærer hvordan man skal håndtere høyspenningssystemer. - I starten var det delte følelser om elektrifiseringen av Zwickau blant de ansatte. høyspenningssystemer • Magnetfeltstyrke i nærliggende bygninger og uteområder • Samsvar med grenseverdier og anbefalinger fastsatt av Statens strålevern, ICNIRP, BOEM, NEMKO og IEC • Mulig innvirkninger på mennesker, ytre miljø og magnetsensitivt utstyr • Informasjon for bruk i håndtering av spørsmål fra publikum kan bruke programverktøy for prosjektering av elektriske anlegg, simulering og analyse av elektriske kretser, både for lavspennings- og høyspenningssystemer. kan planlegge, følge opp, og gjennomføre prosjekter, strukturert og målrettet 5 a) Bly i batterier i høyspenningssystemer, som har en merkespenning over 75 V for likestrøm, og som utelukkende benyttes til fremdrift av kjøretøyer i gruppe M1 og N1. Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2019 og reservedeler til disse kjøretøyene. Skal fjernes. 5 b) Bly i batterier for bruksområder som ikke omfattes av 5 a). Technogarden er et av Norges ledende konsulent- og rekrutteringsselskap rettet mot IKT og teknisk sektor. Vi er representert med 15 kontorer i Norge og Sverige og har rundt 450 medarbeidere, primært ingeniører, IT konsulenter og prosjektadministrativt personell. NRC Group har vunnet en kontrakt av det finske transport- og infrastrukturbyrået for vedlikehold av kabler og høyspenningssystemer i Helsinki, ifølge en melding torsdag. Kontraktsverdien oppgis til rundt 7,4 millioner euro, og arbeidet er planlagt fra januar 2020 til desember 2024, med en forlengelsesopsjon på 1 + 1 år, opplyses det. Realistisk og trygg opplæring på høyspenningsteknologi til EL-bil Undervisningsmodellen for elektrisk drift og HV systemer til kjøretøy består av to moduler, og er satt opp på følgende måte: En drivmodul med motorstyring og en kontrollmodul med energiforsyning. Modellen inkluderer en komplett energiforsyningsenhet med elektronisk batteristyringssystem (BMS), integrert lader for HV ... Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 27. november 2009 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 3d, § 3e, § 3f, §...