Klimatilpasning av bygninger E-bok


Klimatilpasning av bygninger - Kim Robert Lisø, Tore Kvande pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-02-14
FORFATTER: Kim Robert Lisø, Tore Kvande
ISBN: 9788253609607
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,53

FORKLARING:

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljøet. Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær, og bygningskonstruksjoner i deler av landet må tåle større påkjenninger, spesielt fuktpåvirkning. Denne boken kan anvendes som oppslagsverk og lærebok om klimatilpasning av bygninger.

...ag: Biologi; Geofag; Naturfag ... Arbeidet med klimatilpasning er sektorovergripende og vi kan lære av hverandres erfaringer ... klimatilpasning eksisterende bygg 2 - Tekna ... . Vi har samlet eksempler på hvordan tilpasning til et endret klima blir håndtert i det daglige arbeidet med vannforvaltning, bebyggelse, infrastruktur og planlegging. God klimatilpasning av bygninger innebærer at det tas hensyn til eksempelvis sol, vind, topografi, nedbør, temperatur og grunnforhold i byggeprosessen. Vi opplever et klima i endring, og fremtidens nabolag og hjem må ta høyde for dette, blant annet med smart og god overvan ... Klimatilpasning - Miljødirektoratet ... . Vi opplever et klima i endring, og fremtidens nabolag og hjem må ta høyde for dette, blant annet med smart og god overvannshåndtering der vi tar i bruk fersk kunnskap og nye løsninger. Webinar for kommunene om klimapsning av bygg. Dette øker behovet for klimatilpasning av bygninger. Klima 2050 har utarbeidet en sjekkliste som beskriver hvordan man kan gå fram i de ulike byggefasene - fra idé til ferdig bygg. Kjøp 'Klimatilpasning av bygninger' av Kim Robert Lisø fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788253609607 Klimatilpasning: Ta vare på kulturminner. ... Flom, skred og kraftig nedbør kan true bygninger og arkeologiske kulturminner. Et fuktigere og varmere klima vil gi økt fare for råteskader, ... Derfor får eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer større utfordringer fremover. Vi tar for oss et nytt temaområde innen "Klimatilpasning- eksisterende bygg" og ser på hvordan bygninger må tåle mer fuktighet og styrtregn. Hva er de nye kravene til overvannshåndtering og fuktsikring og hvordan vil tak, vegger, fundamentering og grunnarbeider bli mer utsatt God klimatilpasning av bygninger innebærer at det tas hensyn til eksempelvis sol, vind, topografi, nedbør, temperatur og grunnforhold i byggeprosessen. Med et klima i endring må fremtidens nabolag og hjem ta høyde for dette. Utredning (NOU) om klimatilpasning. Hovedtrenden for klimaendringene fram mot år 2100 er et varmere, våtere og villere klima. Dette vil kunne få ... I år 2100 vil rundt 220 000 bygninger av dagens bygningsmasse ligge i høy råterisikoklasse. Klimatilpasning; Eksempler; Analyse av risiko og sårbarhet på kulturminner og kulturmiljø; Otternes har spor av bosetting fra ca. 300 e. Kr. og de eldste bygningene Guttormstova og Eilertstova ble oppført omtrent ved år 1700. Klimatilpasning av bygninger - Aktuelle hjelpemidler for prosjektering. Danbolt, Julie Sandli. Master thesis Dette kalles klimatilpasning, og betyr for eksempel at infrastruktur som veier og bygninger må kunne takle dagens og fremtidens klima. Også bedrifter og offentlige virksomheter må være forberedt. Hvor langt frem skal vi se? For infrastruktur avhenger svaret på spørsmålet av den forventede levetiden. - Vi kan ikke kun fokusere på tekniske løsninger for å oppnå klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Innovasjonen bør i enda større grad komme på det politiske og strukturelle plan, skriver SINTEF Byggforsk i en ny rapport, som er … Bygninger og transportanlæg skal bygges og vedligeholdes, så de kan modstå mere ekstremt vejr. Det kan være kraftigere nedbør, voldsommere storme og længere hedebølger. Endringer i klimaet framover må tas hensyn til ved drift, vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygninger. Dette gjelder også energiløsninger, miljøteknikk og vvs. Høyere temperatur, mer nedbør, økt fuktighet, og krav om lavere energibruk krever nye tiltak for å drifte og vedlikeholde eksisterende bygningsmasse på en god måte. I forbindelse med klimatilpasning i byggsektoren kan følgende bestemmelser i bygningsregelverket være aktuelle. Plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven § 28-1 bestemmer at grunn bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Dette innebærer at det ikke må bygges på steder hvor det er ... Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur - samfunnsmessige barrierer og drivere. Last ned Klima 2050 Annual Report 2016. Last ned Review of stormwater management practices. Last ned Evaluation of Simplified Space-Heating Hydronic Distribution for Norwegian Passive Houses. Last ned Four ... Resultatene viste store ulikheter i fokusområder rundt arbeidet og hva partnerne innehar av meninger, tanker og ideer rundt et videre arbeid med klimatilpasning av bygninger. Et mangfold av forslag og ideer viste et stort engasjement hos partnerne, samt at de ser et godt markedspotensial i arbeidet med klimatilpasning....