Barnevern i små distriktskommuner E-bok


Barnevern i små distriktskommuner - Randi Haugland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-09-12
FORFATTER: Randi Haugland
ISBN: 9788205448599
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,25

FORKLARING:

Barnevernet i Norge er under ombygging; faglige perspektiver forandrer seg, og kommunene får stadig flere oppgaver. Kommunereformen tar sikte på sammenslåing av små kommuner, alternativt interkommunalt samarbeid, for å skape større og mer profesjonelle velferdstjenester. Denne boka diskuterer om kritikken mot barnevernet i små kommuner kan skyldes barnevernets rollekompleksitet som hjelper, kontrollør og myndighetsutøver, og om barns rettssikkerhet kan ivaretas av små barneverntjenester. Randi Haugland viser, med utgangspunkt i to undersøkelser, hvordan barnevernsarbeiderne opplever sin situasjon i press mellom statens velferdspolitiske intensjoner og kommunenes muligheter for å løse pålagte oppgaver og mellom ulike faglige og etiske perspektiver. Kontekstforståelse og nærhet til mennesker og miljø kan være nøkkelen til å skape tillit og kunne forstå problematiske sider ved omsorg og behandling av barn. Samtidig viser forfatteren at også ansatte i interkommunale barneverntjenester bor og arbeider i små lokalsamfunn, og at behovet for bistand fra en støttende andrelinjetjeneste med høy kompetanse ikke faller bort ved at kommunene får et økt ansvar for iverksetting av velferdsstaten.

...055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: + 47 21 61 65 00 Organisasjonsnummer: 948 061 937 Finn barnevernsinstitusjon i din region eller kommune ... Barnevernsstatistikk - Bufdir ... . Hold inn Ctrl-tasten eller cmd-tasten på Mac. Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske. Barnevern i små distriktskommuner 333,- heftet. Miljøarbeid i barnevernet 259,- heftet. Barnevernloven ; Familievernkontorloven (lov om familievernkontorer) av 19. juni 1997 nr. 62 : med endringer, sist ved lov av 15. juni 2018 nr. 38 (i kraft 20. juli 2018) : samt forskrifter 109,- e ... Over tid har stadig flere bar ... Barnevern i små distriktskommuner | Gyldendal ... . juni 1997 nr. 62 : med endringer, sist ved lov av 15. juni 2018 nr. 38 (i kraft 20. juli 2018) : samt forskrifter 109,- e ... Over tid har stadig flere barn og unge fått hjelp fra barnevernet, men de siste årene har antallet holdt seg relativt stabilt. I 2019 var det ca. 55 000 barn og unge som fikk hjelp av barnevernet. Barnevern i små distriktskommuner : faglige og organisatoriske utfordringer. Pris 385,-5% bonuskroner. Paperback. Legg i . Wenche Hovland Er du hjemme? : hvordan ungdom opplever å bli plassert i nye hjem. Pris 249,-5% bonuskroner. Innbundet. Legg i . Viggo Krüger Musikk, ungdom, deltakelse : musikk i forebyggende arbeid. Pris 319,- Barnevern i små distriktskommuner. Faglige og organisatoriske utfordringer. Oslo: Gyldendal Akademisk. Helsetilsyne t (2019). Det å reise vasker øynene. Gjennomgang av 106 barnevernssaker. Oslo: Statens helsetilsyn. Januar 2019. www.helsetilsynet.no . Helsetilsynet (2009). Rapport nr 5/2009. Utsatte barn og unge - behov for bedre samarbeid. Kjøp Barnevernet på Kelkoo. Sammenlign tilbud på Barnevernet i kategorien Bøker og magasiner fra en rekke nettbutikker samlet på ett sted, og spar penger på ditt kjøp av Bøker og magasiner ved hjelp av vår tjeneste. registrert barnevern som egen virksomhet i 2010 og 2011. Det finnes ingen internasjonalt avtalt statistisk definisjon på turnover. ... Til tross for at det kan være små endringer i antall sysselsatte personer fra et år til et annet, kan det ha skjedd store endringer på det Små distriktskommuner deltar i større grad i ordninger der man samarbeider regionalt om å løse regionale behov og utfordringer. Rapporten peker også på at små kommuner egner seg godt til å teste ut nye og innovative løsninger. Samarbeid er nøkkelen for små distriktskommuner som vil innovative innkjøp TOPICS:: Innovasjon Kommunal sektor Leverandører Rapport Strategi 187 kommuner har vært i kontakt med eller fått bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, av disse er 28 % små distriktskommuner, heter det i en rapport fra Telemarksforskning. Det er mange barnevern i Norge som fungerer bra og som hjelper foreldre i en vanskelig situasjon. Imidlertid blir alt du sier og barnevernet observerer, skrevet ned i journalnotater. Disse notatene kan bli brukt mot foreldrene i 10 til 15 år etter og blir aldri slettet. Presentasjon av Kulturell berikelse - politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019 Barnevern. Tema Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. ... Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland mener store kommuner har bedre barnevern enn små kommuner. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: NTB scanpix. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener barnevernet i små kommuner har større utfordringer med å gi et godt tilbud til barna. NTB. Norsk barnevern har de siste månedene fått mye kritikk både internasjonalt og her hjemme. ... Forskerne fant nemlig overraskende små forskjeller mellom landene i synet på om hjelpetiltak bør settes inn. ... Aktualiserer barnevernets rollekompleksitet i små distriktskommuner....