Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst E-bok


Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-05-16
FORFATTER:
ISBN: 9788245011784
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,24

FORKLARING:

Denne antologien inneholder primært nye perspektiver og synspunkter på innovasjon i reiselivsnæringen. Dette inkluderer både hvordan vi skal forstå innovasjon, og hva som er drivkrefter for innovasjonsprosesser. Sentrale deltemaer i boken er innovasjonssystemer, innovasjonsmønstre, medarbeidernes rolle i innovasjonsprosesser og kommunenes rolle i reiselivsutvikling. Beslektede temaer er hva slags rolle grunneiere har for å utvikle lakseturisme, og hva slags premisser for reiselivsutvikling som ligger i turisters oppfatning av norsk naturlandskap. Boken imøtekommer et kunnskapsbehov som er blitt påpekt i flere offentlige og politiske dokumenter. I tillegg er både teoritilfang og -utvikling relevant for kunnskapsutviklingen om tjenesteinnovasjon mer generelt. Dermed plasserer boken seg innenfor det relativt nye, men raskt voksende forskningsfeltet om serviceinnovasjon. En viktig målgruppe for boken er andre forskere som har faglig interesse for innovasjon og utviklingsprosesser i reiselivs- og tjenesteytende næringer. En annen målgruppe er ledere i reiselivsbedrifter, rådgivningsaktører og det offentlige virkemiddelapparatet. Studenter som tar emner innenfor reiselivs- og tjenesteinnovasjon vil også ha utbytte av bokens innhold. Antologiens bidragsytere er tilknyttet forskningsmiljøene ved Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norsk senter for bygdeforskning.

...aps-, innovasjons- og teknologimiljøer. Trondheim kommune vil være en aktiv part i arbeidet med kommersialisering av teknologi og etablering av flere arbeidsplasser ... Hva er innovasjon? - Civita ... . NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRAKTIVITET. SAMISK OMRÅDE. Telemarksforsking | telemarksforsking.no 3 Forord Denne rapporten er en videreføring av tidligere næringsanalyser. Analysene bygger på indikatorer og metoder fra tidligere år, som er oppdatert eller oppgradert. I tillegg introduserer vi enkelte nye tema og indikatorer. - Som kunde har det offentlige store muskler. Det er viktig for hele det private næringslivet. Derfor er ... Nyheter - Innovasjon Norge ... . I tillegg introduserer vi enkelte nye tema og indikatorer. - Som kunde har det offentlige store muskler. Det er viktig for hele det private næringslivet. Derfor er vi glad for at stortinget ber regjeringen vurdere kommunenes rolle i fase 3 av tiltakspakkene, og komme tilbake til dette senest i revidert nasjonalbudsjett 2020, sier leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia, Eline Oftedal. Strategiens visjon er «kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for bedre folkehelse». Sunnaas sykehus slutter opp om en slik visjon, og mener å ha gode forutsetninger for å bidra. MÅLRETTET INNOVASJON. Sykehuset har drevet en målrettet satsing på innovasjon siden etableringen av innovasjonsenheten i 2012. Forskning For fbrækreFaig setFmnnsu og nbringsma-ikving 12 13 FORSKNING FOR BÆREKRAFTIG SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING Prioritere bærekraft i finansiering av FoU Forskning og innovasjon er nødvendig for å produsere kunnskap og løsninger som trengs for å møte de utfordringene som bærekraftsmålene trekker opp. Arbeidsområder team næringsutvikling › Forskning, Utvikling og Innovasjon FoUI strategi Oslofjordfondet . Regionalt innovasjonsprogram. Innovasjonssystemet . Gaveprofessorater . Samarbeidsavtale med HBV . Partnerskap næringsforeninger Rønningen. M. og Slåtten T. (red.) (2012): Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Bergen, Fagbokforlaget. Aasbrenn K. (2010)Tjenester som treffer : betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor?,Oslo: Universitetsforl. Obligatorisk litteratur - kompendier og nettressurser...