Pedagogikk for det uforutsette E-bok


Pedagogikk for det uforutsette -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-09-21
FORFATTER:
ISBN: 9788245017687
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,1

FORKLARING:

Er det mulig å planlegge, lære og trene på noe som ennå ikke er kjent? Pedagogikk for det uforutsette introduserer ny pedagogisk tenkning for å møte uforutsette hendelser. Et av formålene er å unngå eller redusere virkningene av alvorlige hendelser som inntreffer overraskende. I andre sammenhenger, som i undervisning, kan uforutsette hendelser utnyttes til læring og åpne for produktive øyeblikk. For å oppnå dette utfordrer forfatterne tradisjonelle kunnskapssyn, didaktiske modeller og erfaringslæring. Professor Glenn-Egil Torgersen (red.) og de 19 øvrige forfatterne er alle fremtredende forskere innen fagfeltet. I denne vitenskapelige antologien fremstilles deres nyeste forskningsresultater på en oversiktlig og sammenhengende måte.

...i lære å takle det uforutsette i en globalisert verden?, I: Glenn Egil Torgersen (red ... Hvorfor velge dette programmet? - Pedagogikk (bachelor ... ... .), Pedagogikk for det uforutsette. Fagbokforlaget. ISBN 9788245017687. Kapittel 6. s 99 - 120 Sandvik, Margareth; Smørdal, Ole & Østerud, Svein (2012). ... Professor i Pedagogikk. Ph.D. i Psykologi. Forskningsleder Senter for Sikkerhet, Krisehåndtering og Beredskapsledelse (SKB). Arbeider med operativ pedagogikk og grunnforskning på DU (Det Uforutsette) og SAM (Samhandling under risiko); pedagogiske tilnærminger, modellutvikling og målemetoder for leder- og kompetanseutvikling innen DU og SAM. Pedagogikk er et bredt fagfelt som tar for seg menneskelig læring og kunnskapsutvikl ... Pedagogikk for det uforutsette by Fagbokforlaget - Issuu ... . Pedagogikk er et bredt fagfelt som tar for seg menneskelig læring og kunnskapsutvikling. I denne bachelorgraden får du en unik mulighet til å spesialisere deg tidlig i studiet ved å velge hvilket område av faget du vil ha fordypning i. Det gjøres oppmerksom på at Årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet er et generelt studium i pedagogikk, og ikke det samme som praktisk-pedagogisk utdanning. Man kan ikke jobbe som grunnskolelærer ved å ta dette årsstudiet, da må man velge en lærerutdanning. Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikk oppfattes i vanlig språkbruk som kunnskap om de teknikkene som er hensiktsmessige ved overføring av definerte læringsmål til en bestemt målgruppe. Som fagterm betegner pedagogikk kunnskapen om tilsiktet og utilsiktet innvirkning på individers identitet og mestringsevne.Den tilsiktede og kontrollerte påvirkningen foregår ... Pedagogikk er et flervitenskapelig fag som består av pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk. Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som gir en innføring i grunnleggende pedagogisk/didaktisk tenkning. Grunnleggende pedagogikk: teorier om læring og læringspsykologi; teorier om sosialisering; utviklingspsykologi Det er ganske interessant når du først setter deg inn i det. Ikke undervurder hva man kan gjøre med pedagogikk! Ellers råder jeg deg på det sterkeste til å bli medlem av Paideia linjeforening! Det er linjeforeningen for studenter som tar årsstudium eller bachelor i pedagogikk ved NTNU Dragvoll. Er det mulig å planlegge, lære og trene på noe som ennå ikke er kjent? Pedagogikk for det uforutsette introduserer ny pedagogisk tenkning for å møte uforutsette hendelser. Et av formålene er å unngå eller redusere virkningene av alvorlige hendelser som inntreffer overraskende. I andre sammenhenger, som i undervisning, kan uforutsette hendelser utnyttes til læring og åpne for ... Det er lagt til rette for utveksling i breddeenheten i 3. studieår. I breddeenheten kan du velge et annet faglig innhold som skal supplere fordypningsenheten i pedagogikk. Du kan ta hele eller deler av bredden i utlandet. Se hele studieplanen Det er flere utdanningsløp som leder til tittelen pedagog. Du kan ta pedagogikkutdanning på universitet eller høgskoler (se nedenfor), men for eksempel lærere, barnehagelærere og barnevernspedagoger som har hatt pedagogikk som en del av utdanningen kan også kalle seg pedagoger. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PEDAGOGIKK (årsstudium).Studiet går under: Pedagogiske fag.Det er 6 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 5 studiesteder. Det er registrert 7 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen PEDAGOGIKK (årsstudium). Glenn-Egil Torgersen er professor i pedagogikk ved Forsvarets høgskole i Oslo. Han er også sensor og gjesteforeleser ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Han er vitenskapelig leder for forskningsgruppen «Pedagogikk og det uforutsette», og redaktør av boken «Pedagogikk for det uforutsette» (Fagbokforlaget, 2015, under utgivelse). Serendipity - å finne det man ikke søkte. av Paul Otto Brunstad | feb 2, 2017 | FREDAGSKOMMENTAREN. Serendipity betegner berikende øyeblikk i livet der en finner noe en verken søkte eller så komme. En leter etter noe helt spesielt, men finner noe helt annet, noe en ikke visste om i utgangspunktet. Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER) 5 apr 2017. NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet)....