Alminnelig obligasjonsrett E-bok


Alminnelig obligasjonsrett - Peter Hallsteinsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-02-27
FORFATTER: Peter Hallsteinsen
ISBN: 9788205503267
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,69

FORKLARING:

Alminnelig obligasjonsrett er en praktisk, pedagogisk og moderne bok om norsk obligasjonsrett. Forfatter og advokat Peter Hallsteinsen redegjør i denne boken for sentrale obligasjonsrettslige temaer. Boken tar utgangspunkt i fem obligasjonsrettslige grunnprinsipper: prinsippet om avtalefrihet, prinsippet om at avtaler skal holdes, lojalitetsprinsippet, gjensidighetsprinsippet og innflytelsesprinsippet. Grunnprinsippene er bærebjelkene som holder faget sammen. Forfatteren anvender dem aktivt for å formidle viktige hensyn og fundamentet som enkeltreglene bygger på. Foruten å behandle obligasjonsrettens grunnprinsipper, behandler boken flere sentrale obligasjonsrettslige temaer som kontraktsforpliktelsers innhold, risikofordeling, kontraktsbruddssanksjoner og ugyldighet. Boken gir også en systematisk fremstilling av reglene om erstatningsutmåling ved kontraktsbrudd.

...l det ofte være nødvendig å begrunne noe grundigere hvorfor den aktuelle kontraktsregelen er et alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp som lar seg anvende på denne aktuelle kontraktstypen ... Obligasjonsrett - praktikumsmetode - Juss = Lættis ... . Gyldendal Juridisk 2018 Tredje avdeling inneholder juridisk metode og etikk, alminnelig obligasjonsrett, panterett, tingsrett og gjeldsforfølgningsrett. Fjerde avdeling inneholder strafferett, rettergang, samerett, menneskerettigheter, rettssosiologi eller rettsfilosofi, juridisk metode og etikk og praksisperiode. Eriks kompetanse spenner over store deler av det forretningsjuridiske området, særlig avtalerett, alminnelig og spesiell kontraktsrett, alminnelig obligasjonsrett, erstatningsrett, tingsre ... Obligasjonsrett - Wikipedia ... . Eriks kompetanse spenner over store deler av det forretningsjuridiske området, særlig avtalerett, alminnelig og spesiell kontraktsrett, alminnelig obligasjonsrett, erstatningsrett, tingsrett, panterett og gjeldsforfølgningsrett. Alminnelig obligasjonsrett er en praktisk, pedagogisk og moderne bok om norsk obligasjonsrett. Forfatter og advokat Peter Hallsteinsen redegjør i denne boken for sentrale obligasjonsrettslige temaer. Obligasjonsrett trekker på et omfattende kildemateriale, norsk og internasjonalt. Obligasjonsrett er velegnet både som lærebok for studenter og som en håndbok for dommere, ... Alminnelig obligasjonsrett. Peter Hallsteinsen (Innbundet) 717 kr. Kjøp Kontraktsrett og obligasjonsrett. Kåre Lilleholt (Heftet) 864 kr. Aksjonæravtaler åpner for en rekke komplekse rettsspørsmål fordi avtale- og obligasjonsrettslige regler får betydning for aksjeselskapsrettslige problemstillinger og vice versa. I denne boken gis emnet en systematisk og grundig rettslig... Fullstendige notater i faget alminnelig obligasjonsrett på 3. avd. rettsvitenskap UiT. Notater fra pensum, supplert med forelesninger og annen litteratur. Pensum: Jo Hov/Alf Petter Høgberg: Obligasjonsrett (2017), hele boken unntatt kapitlene 14, 20, 21, kapittel 22: punkt 22.5 og kapittel 24 (435 sider). NOK 100.00 - Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevognen Som alminnelig regel har man alltid antatt at A er bundet tross for sin evt villfarelse om dette. Men den nevnte regel gjelde rikke uten modifikasjoner. Ubundet av sitt løfte må A i slike tilfelle være dersom kreditor, da han mottok løftet, skjønte at det var avgitt under en villfarelse som nevnt, og at løfte uten denne villfarelse overhodet ikke ville ha blitt avgitt. TVISTELØSNING/PROSEDYRE | BANK OG FINANS. Nordtveit har en ph.d.-grad fra Universitetet i Bergen. I avhandlingen «En formuerettslig analyse av fordringens stiftelsestidspunkt» behandles flere grunnleggende spørsmål innen insolvensrett, panterett og alminnelig obligasjonsrett, og Nordtveit har dermed god kunnskap om disse rettsområdene. Alminnelig obligasjonsrett er en praktisk, pedagogisk og moderne bok om norsk obligasjonsrett. Forfatter og advokat Peter Hallsteinsen redegjør i denne boken for sentrale obligasjonsrettslige temaer. Boken tar utgangspunkt i fem obligasjonsrettslige grunnprinsipper: prinsippet om avtalefrihet, prinsippet om at avtaler skal holdes, lojalitetsprinsippet, gjensidighetsprinsippet og ... Nordtveit er i dag i Haver Advokatfirma, og har en phd-grad fra Universitetet i Bergen. Hun skrev der avhandlingen «En formuerettslig analyse av fordringens stiftelsestidspunkt», om insolvensrett, panterett og alminnelig obligasjonsrett. Avhandlingen er utgitt under tittelen «Når oppstår en fordring?»....