Nevrotraumatologi E-bok


Nevrotraumatologi - Rolf Hanoa pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-07-17
FORFATTER: Rolf Hanoa
ISBN: 9788245010084
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,97

FORKLARING:

Nevrotraumatologi gir en oversikt over traumesykehusets organisering, pasientforløpet, tidlige rehabiliteringstiltak, kritiske beslutninger ved livstruende tilstand, pasientrettigheter, trygdeytelser, behandlingsinstitusjoner, dokumentasjon og skademeldinger. Boken er begrenset til det som er mest relevant for skader i hjernen, ansiktet, nakken, ryggmargen og ryggsøylen. Fakta, oversikt, ordforklaringer. En rekke kasuistikker (skadeeksempler) belyser de ulike sidene av pasientforløp og -rettigheter. Faktarammer presenterer utvalgte temaer. Teksten er kortfattet med mange ordforklaringer og kryssreferanser. Temaet nevrotraumatologi omfatter et stort antall medisinske ord og faguttrykk som forklares i et eget kapittel. Metodebok. Boken er bygget opp som en metodebok for helsepersonell og ansatte innen ulike spesialområder og hjelpeordninger. Forståelse av begreper, prosesser og funksjoner vil lette samhandling. Nevrotraumatologi er relevant for medisinstudenter og studenter i helse- og sosialfag. For jurister med erstatnings- og straffesaksbehandling kan oppklaring av begreper og faguttrykk dekke et behov. Pasienter og pårørende vil finne praktisk informasjon. Rolf Hanoa, bokens redaktør og hovedforfatter, overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, er professor emeritus i sosialmedisin ved Universitetet i Tromsø og i helseadministrasjon ved Universitetet i Bergen. Kolleger fra ulike avdelinger og institusjoner har bidratt i de ulike kapitlene i boken. Oslo universitetssykehus, Ullevål, er traumesykehus for Helseregion Sør-Øst med en samlet befolkning på 2,8 millioner. Alvorlige skader henvises til Ullevål. Nevrokirurgisk avdeling har en sentral funksjon i undersøkelse og behandling av pasienter med skader i sentralnervesystemet (nevrotraumer). Mange av pasientene har også skader i andre organsystemer (multitraumer). Alle kirurgiske avdelinger, billeddiagnostiske og laboratorieavdelinger og Akuttdivisjonen (Akuttmottaket, Operasjons-, Anestesi-, Postoperativ- og intensivavdelingene) er med i teamarbeidet rundt traumepasientene.

...versitetssykehus, Ullevål er traumesykehus for Helse Sør-Øst, som har en samlet befolkning på 2,9 millioner ... Eide Forlag - Nevrotraumatologi og ansiktstraumatologi ... . Alvorlige skader henvises til Ullevål. Nevrokirurgisk avdeling og Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi har sentrale funksjoner i undersøkelse og behandling av pasienter med... *) Hovedoperatør = legen i spesialisering har utført hele eller hoveddelen av inngrepet under supervisjon av spesialist. **) Assistent = deltar under inngrepet, men er ikke hovedoperatør. Tittel: Nevrotraumatologi, Forfatter: Han ... Nevrotraumatologi og ansiktstraumatologi av Rolf Hanoa ... ... . **) Assistent = deltar under inngrepet, men er ikke hovedoperatør. Tittel: Nevrotraumatologi, Forfatter: Hanoa, Rolf, Omtale: Nevrotraumatologi gir en oversikt over traumesykehusets organisering, pasientforløpet, tidlige rehabiliteringstiltak, kritiske beslutninger ved livstruende tilstand, pasientrettigheter, trygdeytelser, behandlingsinstitusjoner, dokumentasjon og skademeldinger. Boken er begrenset til det som er mest relevant for skader i hjernen ... Vi har åtte fagseksjoner: Nevrotraumatologi: regionsansvar for hode- og nakkeskader, Ullevål Spinal nevrokirurgi: degenerativ columnasykdom og spinale svulster, Rikshospitalet og Ullevål Klinisk nevrofysiologisk seksjon: intraoperativ monitorering, epilepsiutredning, Rikshospitalet Vaskulær nevrokirurgi: akutte hjernehinneblødninger - regionsfunksjon; karmisdannelser i hjernen ... Helhetlig om nevrotraumatologi 2524 Rolf Hanoa, red. Nevrotraumatologi 374 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 549 ISBN 978-82-450-1008-4 I denne læreboken har bidragsyterne som mål å belyse traumesyke-husets organisering, kritiske behandlingsbeslutninger, dokumen-tasjon og trygdemedisinske aspekter for pasienter med akutte ... Nevrotraumatologi gir en oversikt over traumesykehusets organisering, pasientforløpet, tidlige rehabiliteringstiltak, kritiske beslutninger ved livstruende tilstand, pasientrettigheter, trygdeytelser, behandlingsinstitusjoner, dokumentasjon og skademeldinger. Nevrotraumatologi (Innbundet) av forfatter Rolf Hanoa. Pris kr 559 (spar kr 80). Se flere bøker fra Rolf Hanoa. Nevrotraumatologi og ansiktstraumatologi er en alfabetisk ordnet presentasjon av faguttrykk, medisinske ord, definisjoner og juridiske begreper innenfor områdene nevrotraumatologi, nevrokirurgi generelt, ansiktstraumatologi, maxillofacial kirurgi generelt, nevroanestesi, nevroradiologi, nevrointensiv-medisin, nevrokirurgisk sykepleie, ansiktskirurgisk sykepleie og nevrorehabilitering. Nevrotraumatologi og ansiktstraumatologi er en alfabetisk ordnet presentasjon av faguttrykk, medisinske ord, definisjoner og juridiske begreper innenfor områdene nevrotraumatologi, nevrokirurgi generelt, ansiktstraumatologi, maxillofacial kirurgi generelt, nevroanestesi, nevroradiologi, nevrointensiv-medisin, nevrokirurgisk sykepleie, ansiktskirurgisk sykepleie og nevrorehabilitering. NEVROTRAUMATOLOGI HUSK HØSTMØTET 23. - 27. oktober. UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening Postboks 17 Kjelsås 0411 Oslo ISSN 1504-88 88 REDAKSJON: Usman Saeed (redaktør) OUS Ullevål Prosedyre Deltatt/ under supervisjon Utført selvstendig; Nevrologi : Elektive polikliniske konsultasjoner : 250: Tolke muskelbiopsier: 2 : Intramuskulær behandling med botox Tittel: Nevrotraumatologi og ansiktstraumatologi , Forfatter: Hanoa, Rolf, Omtale: Oslo universitetssykehus, Ullevål er traumesykehus for Helse Sør-Øst, som har en samlet befolkning på 2,9 millioner. Alvorlige skader henvises til Ullevål. Nevrokirurgisk avdeling og Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi har sentrale funksjoner i undersøkelse og behandling av pasienter med......