Styrearbeid og eierstyring E-bok


Styrearbeid og eierstyring - Kjell Standal, Anne Breiby pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-09-28
FORFATTER: Kjell Standal, Anne Breiby
ISBN: 9788202491963
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,82

FORKLARING:

Det offentlige er en stor eier i Norge, og eierskapet omfatter svært mange virksomheter, hvorav noen er svært store. Virksomhetene er betydelige velferdsprodusenter, representerer store verdier og sysselsetter mange personer. De fortjener dermed god eierstyring og godt styrearbeid. Boken legger størst vekt på offentlig eide aksjeselskaper, men behandler også statsaksjeselskaper, helseforetak, interkommunale selskaper, kommunale foretak og fylkeskommunale foretak og stiftelser.Styrearbeid og eierstyring har tre deler:1) Offentlig eierskap, som tar opp temaer som eierstyring, ulike selskapsformer og det spesielle ved å ha offentlige eiere. 2) Styrets roller og arbeid sett i forhold til de lovmessige kravene, de praktiske sidene ved styrearbeidet og hva slags kompetansesamspill som er viktig i arbeidet. 3) Definisjoner, stikkordsregister og litteraturhenvisninger. Styrearbeid og eierstyring inneholder henvisninger til de viktigste lovene og lovparagrafene eiere og styrer bør kjenne til, men først og fremst bruker forfatterne sin varierte yrkes- og styrebakgrunn til å gjøre stoffet lettlest og lite byråkratisk, gi råd og anbefalinger og drøfte noen av de vanskelige situasjonene et styre kan komme i. Boken passer for personer som er opptatt av styrearbeid og eierskap i de offentlig eide virksomhetene, og som vil øke sin kompetanse om disse emnene. Dette kan for eksempel være politikere på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan og ansatte i forvaltningen som arbeider med eierskap og oppnevning av styremedlemmer og styremedlemmer i slike virksomheter.

...d styrearbeidet og hva slags kompetansesamspill som er viktig i arbeidet ... Styrearbeid og eierstyring kapittel 1 by Cappelen Damm - Issuu ... . Styrearbeid og eierstyring (Corporate Governance) retter seg mot ledere, ansatte og styremedlemmer i næringsliv og andre former for organisasjoner. Sentrale tema i kurset er "Corporate Governance" i Norge og utlandet med fokus på styrets sammensetning og rolle, eierstruktur og institusjonelle investorers rolle, kreditorer og ... Styrearbeid og eierstyring har tre deler: 1) Offentlig eierskap, som ... Styrearbeid og eierstyring (Corporate Governance ... ... ... Styrearbeid og eierstyring har tre deler: 1) Offentlig eierskap, som tar opp temaer som eierstyring, ulike selskapsformer og det spesielle ved å ha offentlige eiere. 2) Styrets roller og arbeid sett i forhold til de lovmessige kravene, de praktiske sidene ved styrearbeidet og hva slags kompetansesamspill som er viktig i arbeidet. I denne artikkelen vil vi behandle og belyse enkelte prinsipper for eierstyring og selskapsledelse relatert til styrearbeid. Med prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (engelsk: corporate governance) menes et sett med prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert behandling. (20.06.2012) Styrearbeid i kommunalt eide foretak - Særbestemmelser for KF og IKS som representerer en del forskjeller sammenlignet med styrefunksjonen i aksjeselskaper (20.11 ... 1 Innledning Spørsmålet om sty...