Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten E-bok


Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-04-24
FORFATTER:
ISBN: 9788245019827
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,83

FORKLARING:

Retten til å bestemme over egen kropp er et grunnleggende utgangspunkt både i nasjonal lovgivning og etter menneskerettighetene. Det gjelder også i møte med helsepersonell som tilbyr helsehjelp av god kvalitet og ut fra de beste formål. Men hvor langt rekker dette synspunktet? Når må det likevel kunne gripes inn og gis hjelp uten samtykke, eventuelt under motstand? I ni artikler drøftes ulike sider ved denne problematikken, som er særlig aktuell overfor enkeltpersoner med psykisk funksjonssvikt. Blant temaene som drøftes, er forholdet til internasjonale menneskerettigheter, forståelsen av ulike tvangsbegreper, forsvarlighet, involvering av pårørende, tvangsmedisinering i psykisk helsevern og rettssikkerhet for barn. Boken er et samarbeid mellom norske og danske rettsforskere, og inneholder både prinsipielle drøftinger og avklaring av mer konkrete problemstillinger.

...pp er et grunnleggende utgangspunkt både i tradisjonell ... Seminar om tvang i helse- og omsorgstjenestene | Naku ... ... Tittel: Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten: Publikasjonstype: Bøker, bokkapitler: År for utgivelse: 2018: Forfattere: Østenstad, BHenning ... Bruk av tvang i velferdsstaten er et viktig tema som berører mange som arbeider i, kommer i kontakt med eller forsker på ulike deler av velferdsapparatet. I akademia har problemstillinger angående tvangsbruk fått økt oppmerksomhet de siste tiårene, særlig blant jurister, medisinere/helseforskere og samfunnsvitere. I Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten ... Selvbestemmelse og tvang i helse og omsorgstjenesten ... ... . I Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten er det ... Kjøp 'Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten' av Bjørn Henning Østenstad fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788245019827 I de siste tiårene har selvbestemmelse og tvang vært debattert i demensomsorgen, og som en viktig del av dette har temaet «samtykkekompetanse» vært spesielt aktuelt. Høsten 2017 ble det et krav i Psykisk helsevernloven at pasienten må mangle samtykkekompetanse for at tiltak/behandling kan gjennomføres med tvang. Den nylig utgitte antologien «Selvbestemmelse og tvang i helse- og ... Title: Selvbestemmelse og tvang i helse og omsorgstjenesten utdrag, Author: Fagbokforlaget, Name: Selvbestemmelse og tvang i...