Sikkerhet i norske farvann E-bok


Sikkerhet i norske farvann -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-11-02
FORFATTER:
ISBN: 9788205479746
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,47

FORKLARING:

Sjøfart og fiskeri har alltid spilt en sentral rolle i norsk historie og kultur. Samtidig er den maritime industrien svært ulykkeutsatt. Mange norske sjøfarere har mistet livet gjennom tidene, og mange fartøy er gått tapt. Denne boken beskriver hvordan sikkerheten i næringen har sammenheng med utviklingen i konkurranseforhold, internasjonalisering, sjømannskap og andre rammebetingelser, og hvordan sikkerheten kan styrkes i næringen gjennom blant annet teknologi, trening og kultur. .De 17 forfatterne representerer et bredt utvalg av fagområder knyttet til maritim sikkerhet. .. Tematisk er boken delt i tre: Del 1 beskriver historiske trekk med betydning for sjøfolks arbeidssituasjon og sikkerhet. Del 2 fokuserer på sjømannskap og rammebetingelser, mens del 3 handler om hvordan maritim sikkerhet kan forbedres. Boken vil være særlig relevant for praktikere i næringen og studenter innen maritim sikkerhet. .

...m miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger, og forslag til ny forskrift om sikkerhetstiltak for skip som opererer i polare farvann ut på høring ... Høring - forslag til forskrift om sikkerhetstiltak for ... ... . Polar skipsfart og Polarkoden Publisert: 27.11.2015 Skipsfart i polare strøk er et tema som blir mer og mer aktuelt på grunn av at isen rundt polene smelter, noe som gir nye muligheter for kommersiell skipsfart i disse områdene. Sjøfartsdirektoratet avgir data til Statistisk Sentralbyrå (SSB).. All statistikk relatert til skip og sjøveis transport er samlet under statistikkområdet 10.12.40 Sjøtransport.. Sjøfartsstatistikken gir opplysninger om de ... Sikkerhet i norske farvann | Stian Antonsen ... ... .. All statistikk relatert til skip og sjøveis transport er samlet under statistikkområdet 10.12.40 Sjøtransport.. Sjøfartsstatistikken gir opplysninger om den norske handelsflåten, godsopplysninger fra skip i innenriksfart, passasjerer i fergetrafikk mellom Norge og utlandet, sjøulykker, bemanningstall på ... Har du for eksempel leid båt i Hellas eller Kroatia, vil du kunne oppleve at norske farvann har flere undervannsskjær, og ikke minst at temperaturen i vannet er betydelig lavere. For å forberede deg best mulig på båtturen i norske farvann, før du leier båt, ber vi om at du går igjennom all informasjon på denne siden, og ikke minst bruker 3 minutter på å se sikkerhetsfilmen under. Ved ferdsel i norsk indre farvann skal utenlandske fartøyer bare bruke farledene som Forsvarsdepartementet har fastsatt. Ved inn- og utpassering av indre farvann, og ved ledens passeringspunkter som Forsvarsdepartementet også har fastsatt, skal utenlandske fartøyer rapportere til norske myndigheter. Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse. Her finner du offisielle arealtall for Norges sjøarealer pr. 1. januar 2012. Kartverket beregner de norske farvann for Utenriksdepartementet. Sikkerhet er 9 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp sikkerhet i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Fasthet, garanti, pant, skjul, visshet Sikkerhet i norske farvann er en flott bok. Denne boken er skrevet av forfatteren none none 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside fondueoost.nl. Ny undersøkelse om sikkerhet i havbruk En helt ny undersøkelse om sikkerhetsstyring i havbruksnæringen viser at utviklingen går i riktig retning, men at det fortsatt er rom for forbedring på flere områder. Undersøkelsen er gjennomført blant 135 ledelses- og stabsansatte i ulike oppdrettsselskaper i Norge. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Forskrift om sikkerhet i norske havner Fastsatt av Kystdirektoratet 23. juni 2004 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 8 første ledd. § 1....