Økonomistyring E-bok


Økonomistyring - Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen, Trond Winther pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-08-11
FORFATTER: Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen, Trond Winther
ISBN: 9788205446854
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,2

FORKLARING:

Økonomistyring. Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap er skrevet for studenter og fagpersoner som trenger en grunnleggende innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Målgruppen er ingeniører, maritime fagpersoner, helsepersonell og andre som har behov for en introduksjon i bedriftsøkonomisk analyse, budsjettering og regnskapsforståelse. Det har lagt vekt på å gi boka en logisk og ryddig struktur, slik at det er lett å finne frem i stoffet. Boka har sammendrag, kontrollspørsmål og oppgaver knyttet til hvert kapittel, og består av fire hoveddeler: Generell introduksjon med inntekts- og kostnadsteori Finansregnskap Bedriftsøkonomi Anvendelse Boka har også egne nettsider: www.gyldendal.no/okonomistyring. Her finnes blant annet komplette løsningsforslag til alle oppgavene.

...r i virksomheden. Økonomistyring Næringsliv og samfunn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ... BDO Norge Økonomistyring ... . gjøre rede for hovedtrekk i næringsutvikling i Norge og forklare årsaker til strukturendringer i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Fag: Økonomistyring Trinn: Vg2 og Vg3. Studieforberedende utdanningsprogram Læreplan: Kunnskapsløftet Komponenter: Lærebok, fagnettsted, regnearkmodeller, lærernett og d-bok (digital bok) Om Økonomistyring Den nye boka i økonomistyring er en grundig bearbeiding av boka til Ottesen og Øyen. Økonomistyring fokuserer på temaer som etablering og avvikling av bedrifter, lovverk, inntekter og ... Regelverk for økonomistyring i staten - regjeringen.no ... . Økonomistyring fokuserer på temaer som etablering og avvikling av bedrifter, lovverk, inntekter og kostnader, bokføringsprinsipper, årsregnskap, regnskapsanalyse, driftsregnskap, budsjett, kalkulasjon, og lønnsomhetsvurderinger som investeringsanalyse, dekningspunktanalyse og produktvalg samt kapitalbinding. I tillegg er økonomistyring i prosjekter og bedriftens samfunnsansvar tema. «Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering» er skrevet for det andre kurset i emnet økonomistyring i Plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Boken drøfter ulike styringsmodeller og metoder for lønnsomhetsanalyser, og hvordan de kan integrer Utforsk gratis Office-maler for økonomistyring, både for personlige behov og firmaets behov. Få kalkulatorer, grafer, tidsplaner og sammenlikningsark til å administrere inntekter og utgifter. Med økonomistyring mener jeg hvordan vi styrer knappe ressurser for å oppnå mål. Det vil være relevant å komme innom temaene ledelse og organisering. Jeg vil holde meg til emner jeg har størst nærhet til i mitt daglige arbeid, som leder for en statlig etat. Sykepleielederne beskriver økonomistyring som et definert lederansvar som i mange situasjoner kommer i konflikt med øvrige mål for sykehusets virksomhet og dermed skaper etiske dilemmaer. Respondentenes uttalelser bekrefter den omsorgsideologi som preger profesjonen og lederen i seksjonen. Økonomistyring En moderne og effektiv økonomifunksjon vil bidra til lønnsomhet og riktige beslutninger i din virksomhet. Hos oss vil du møte praktiske og kompetente rådgivere med lang erfaring fra økonomisk og finansiell rådgivning. Økonomistyring handler om å ha kontroll på økonomien og sette i verk tiltak som gjør at en virksomhet når sine mål. Hensikten med å drive en virksomhet er å tjene penger. Stor økonomisk bevissthet er av viktig, og bedriften bør styres deretter. Økonomistyring. av Dale • Lyngstad . Læreboka er skrevet for programfaget Økonomistyring. Økonomistyring dreier seg om å føre og avslutte regnskap, beregne og analysere nøkkeltall, sette opp kalkyler, budsjetter og foreta budsjettkontroll. STRATEGISK ØKONOMISTYRING, NOEN KARAKTERISTISKE TREKK. Det er skrevet en rekke artikler om hva strategisk økonomistyring er (for eksempel Bromwich 1992; Lord 1996; Majer 2002). Et fellestrekk ved disse er at de konkluderer med at strategisk økonomistyring er et samlebegrep for en rekke ulike retninger og ikke et entydig definert begrep. Økonomistyring i idrettslaget gir dere gode råd for "forsiktig og forsvarlig" bruk av medlemmenes midler. På kurset vil det være fokus på regnskap og oppfølging av budsjett gjennom året. Dere vil få innspill på gode rutiner og retningslinjer som kan implementeres i idrettslaget. Grunnleggende økonomistyring introduserer sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter. I denne boken står forståelse av modellenes forutsetninger sentralt, men innøving av teknikk og problematisering går hånd i hånd. Planlegging utover budsjettåret er en forutsetning for god kommunal økonomistyring. Økonomiplanlegging bidrar også til å skaffe oversikt over fremtidig handling...