Universitetskamp E-bok


Universitetskamp -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-12-06
FORFATTER:
ISBN: 9788230402474
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,68

FORKLARING:

Store endringer preger universitets- og høyskolesektoren i hele den vestlige verden. Også de norske institusjonene har opplevd betydelige reformer, blant annet knyttet til fusjoner og andre strukturendringer, profesjonalisering av ledelse og administrasjon, samt økt bruk av målstyring. Mange av endringene skaper bekymringer og motstand fra mange av sektorens ansatte, som brenner for sin forskning, for sine studenter, for sine kolleger og sin disiplin, for sitt arbeid og sine ideer, og for troen på at arbeidet bidrar positivt til kunnskap som kommer hele samfunnet til gode. Det er ikke en endringsfrykt som sådan, men en bekymring for at den nye virkeligheten vil kunne redusere sektorens egenart og rolle som samfunnsinstitusjon. I denne boka analyseres slike endringer ved bruk av ulike perspektiver, teorier og erfaringer. Forfatterne har et ønske om å utvikle kritiske innspill og legge grunnlaget for en mer velinformert og perspektivrik diskusjon av endringer i sektoren og dens samfunnsrolle. Et underliggende spørsmål dreier seg om de siste tiders reformer synes å kunne ødelegge universiteters og høyskolers mulighet til å bidra med solid og samfunnsrelevant utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Boka vil være av interesse både for forskere, studenter, politikere og andre med interesse for sektorens utvikling. Håpet er at antologiens kapitler kan bidra til en kritisk refleksjon om endringer som vi også ser i samfunnet mer generelt.

...orstå argumentasjonen finnes i kapittel 17 i antologien Universitetskamp som ble lansert i desember 2019 ... Aksel Tjora - Wikipedia ... . Snakk med oss. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Åpningstider Mandag - fredag kl. 08.00 - 21.00 Lørdag kl 08.30 - 16.00. NB! UiAs campuser er stengt. Skriv til oss. Universitetet i Agder I boka «Universitetskamp» skriver flere av Norges akademikere om sine bekymringer rundt endringer i akademia. Førsteamanuensis John Arngrim Hunnes og førstelektor Torunn Skåltveit Olsen har bidratt i boka med et kapittel om innholdet i økonomiutdanningene. Aksel Hagen Tjora (født 19. juni 1967 i Stavanger) er en norsk sosiolog og professor ved NTNU.Fra høs ... Universitetskamp - Aksel Tjora - Paperback (9788230402474 ... ... . Aksel Hagen Tjora (født 19. juni 1967 i Stavanger) er en norsk sosiolog og professor ved NTNU.Fra høsten 2017 er han innvalgt i NTNUs styre, som representant for de fast vitenskapelig ansatte (i undervisnings- og forskerstilling). universitetskamp. Publisert: 25.02.2020. Del denne artikkelen: Støtt Civita. Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Universitetskamp. Dahl, Thomas. (2019) The poesis and mimesis of learning. Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research. Schreier, Margrit ... Universitetskamp. Rapport/avhandling. Røkkum, Nina Helen Aas. (2016) Assistert farskap. En kvalitativ studie av menns erfaringer med infertilitet og assistert reproduksjon. 2016. Røkkum, Nina ... Den nylig utgitte Universitetskamp (desember 2019), redigert av NTNU-professor og -styremedlem Aksel Tjora, er et enda ferskere lokalt og nasjonalt bidrag. Connells bok har gitt oss inspirasjon til å tenke en ekstra gang over hva vi mener et godt universitetet er og, ikke minst, kan være, men også hvilke hindringer som står i veien. Kjøp Universitetskamp fra Bokklubber Store endringer preger universitets- og høyskolesektoren i hele den vestlige verden. Også de norske institusjonene har opplevd betydelige reformer, blant annet knyttet til fusjoner og andre strukturendringer, profesjonalisering av ledelse og administrasjon, samt økt bruk av målstyring. Universitetskamp, del 2. Khrono. 13.12.2019. Førsteamanuensis Pål Veiden Handelshøgskolen, OsloMet. Rektor Kathrine Skretting argumenterer mot stråmenn i sine kommentarer til boken «Universitetskamp», skriver Pål Veiden. Den nye boken Universitetskamp fikk oppmerksomhet i Khrono, noe som er positivt. 29 forfattere bidrar i den nye boka Universitetskamp, der de analyserer kritisk de store endringene universitets- og høgskolesektoren har vært gjennom de siste to tiåra. I Norge har det vært fusjoner og strukturendringer, og ledelsen ved institusjonene har i større grad blitt profesjonalisert. I boka «Universitetskamp» skriver flere av Norges akademikere om sine bekymringer rundt endringer i akademia. Førsteamanuensis John Arngrim Hunnes og førstelektor Torunn Skåltveit Olsen har bidratt i... 29 forfattere bidrar i den nye boka Universitetskamp, der de analyserer kritisk de store endringene universitets- og høgskolesektoren har vært gjennom de siste to tiåra. I Norge har det vært fusjoner og strukturendringer, og ledelsen ved institusjonene har i større grad blitt profesjonalisert. NTNU-professor Aksel Tjora har invitert kolleger på tvers av fag og geografi til å diskutere universitetssektorens utvikling og utfordringer i den kommende boka «Universitetskamp». Tendenser til heroisering av universitetskamp Per G. Norseng (red.): Universitetet stengt Universitetsforlaget, 1994 . Den ytre anledningen til denne publikasjonen er 50-årsminnet for den tyske aksjonen mot Universitetet i Oslo, 30. november 1943. Denne ......