Praktisk selvmordsforebygging E-bok


Praktisk selvmordsforebygging -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-10-18
FORFATTER:
ISBN: 9788205494732
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,28

FORKLARING:

Selvmord og selvmordsforsøk er en følge av at livet oppleves som så smertefullt at det blir uutholdelig. Det berører både familie, venner, kolleger og behandlere. Man kan ikke hindre alle selvmord, like lite som man kan hindre alle dødsfall i trafikken eller alle dødsfall som følge av kreft. Men man kan bidra til at færre dør, og at flere får et godt liv. Praktisk selvmordsforebygging omhandler forekomsten av og risikofaktorer for selvmord, vurdering av selvmordsfare og tiltak som kan iverksettes for å hjelpe pasienter, pårørende og behandlere. Det er også egne kapitler om selvmordsatferd blant barn, eldre og pasienter med fysiske sykdommer. . Boken retter seg særlig mot leger, psykologer, sykepleiere og andre helse- og sosialarbeidere i tillegg til ansatte i ambulanse-, politi- og brannetatene..

...ner. Boka Praktisk selvmordsforebygging kom i 2016, og presenteres som en «ny og oppdatert bok med særlig vekt på de praktiske aspektene ved selvmordsforebygging ... Møte med det selvmordstruede mennesket | Gry Bruland Vråle ... ... . Hovedinnretningen på boka er det kliniske perspektivet» (s. 5). Boken skal videreføre arven etter Nils Retterstøls lærebok Selvmord fra 1970, som i sine mange utgaver har vært grunnboka i norsk suicidologi. Flere hevder at det ikke er mulig å forutsi selvmord og at selvmordsrisikovurderinger kan være skadelige. Vi er uenige i disse påstandene. I 2008 kom Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ().Det var en milepæl i det selvmordsforeby ... Praktisk selvmordsforebygging - journals.uio.no ... . Vi er uenige i disse påstandene. I 2008 kom Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ().Det var en milepæl i det selvmordsforebyggende arbeidet i Norge. selvmordsforebygging. Suicidalitet. Selvmord. Jobben min er å hjelpe ungdommer som tenker på å dø, med å få det bedre. ... Forskningen støtter min opplevelse, og viser faktisk at vurderingene mine ikke er til praktisk nytte for å forutsi eller avverge selvmord. ... Selvmordsforebygging Foto: Stevanovic, Mostphotos Emnet vil gi en grunnleggende forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om (for individet i kontekst) og dermed gi et grunnlag for planlegging og iverksetting av selvmordsforebyggende tiltak i og utenfor helsevesenet. Praktisk selvmordsforebygging inneholder 16 kapitler. Forfatterne skriver om forekomsten av selvmord og hvilke risikofaktorer som finnes, og drøfter spesielt selvmord hos barn, unge og eldre. Praktisk selvmordsforebygging inneholder 16 kapitler. Forfatterne skriver om forekomsten av selvmord og hvilke risikofaktorer som finnes, og drøfter spesielt selvmord hos barn, unge og eldre. De omtaler særlig grundig vurdering av risikofaktorer samt behandling og oppfølging. Start kurs. iFightDepression - veiledet selvhjelp mot depresjon. I forbindelse med Corona-krisen vil vi informere helsepersonell spesielt om et nettbasert veiledet selvhjelpsverktøy for personer med mild til moderat depresjon. Et eget kapittel er viet eksempler fra behandlingssituasjoner. Andre temaer boken tar opp, er blant annet relasjonen mellom pasient og helsearbeider årsaker til selvmord etiske og juridiske utfordringer praktisk selvmordsforebygging følelser og reaksjoner ved selvmord. Boken utkom første gang i 1993 og foreligger nå i fjerde utgave. Praktisk selvmordsforebygging Selvmord og selvmordsforsøk er en følge av at livet oppleves som så smertefullt at det blir uutholdelig. Det berører både familie, venner, kolleger og behandlere. 3. Konsmo T, de Vibe M, Bakke T, Udness E, Eggesvik S, Norheim G, en al. Modell for kvalitetsforbedring: utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2015. Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 2015. Selvmord i Norge - status og utvikling. I 2018 ble det registrert 674 selvmord i Norge, 472 hos menn og 202 hos kvinner. Dette er en økning i selvmord sammenlignet med de seneste årene og er det høyeste tallet vi har sett siden 2001. Kjøp Praktisk selvmordsforebygging fra Tanum Selvmord og selvmordsforsøk er en følge av at livet oppleves som så smertefullt at det blir uutholdelig. Det berører både familie, venner, kolleger og behandlere. Man kan ikke hindre alle selvmord, like lite som man kan hindre alle dødsfall i trafikken eller alle dødsfall som følge av kreft. Mange selvmordsnære er redde for å fortelle om selvmordstanker. De kan være bekymret for å bli møtt med fordømmelse og kollektiv skam. Den psykiske belastningen øker når man i tillegg befinner seg i et nytt og fremmed land, og har reduserte muligheter til å formidle tanker og følelser på sitt eget emosjonelle språk. Målgruppen for […] Kjøp Praktisk selvmordsforebygging fra Bokklubber Selvmord og selvmordsforsøk er en følge av at livet oppleves som så smertefullt at det blir uutholdelig. Det berører både familie, venner, kolleger og behandlere. Man kan ikke hindre alle selvmord, like lite som man kan hindre alle dødsfall i trafikken eller alle dødsfall som følge av kreft. Selvmord Selvmord og selvmordsforsøk representerer store lidelser og omkostninger både for den enkelte, dennes nettverk og samfunnet forøvrig. Hvert år tar mer enn 500 mennesker l...