Helsesøstertjenesten E-bok


Helsesøstertjenesten - Kari Glavin, Lisbeth Gravdal Kvarme pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-02-26
FORFATTER: Kari Glavin, Lisbeth Gravdal Kvarme
ISBN: 9788279500773
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,79

FORKLARING:

Helsesøstertjenesten er en uunnværlig bok for helsesøstre i praksis og helsesøsterstudenter som ønsker en innføring i de siste lover og regelverk for helsesøstertjenesten. Helsesøstertjenesten omhandler dagens mangfoldige helsesøsteroppgaver sett i lys av samfunnsendringer og nytt lovverk. Forfatterne fokuserer bl.a. på forebyggende helsearbeid, skolehelsetjeneste, forskjellige typer gruppearbeid, forskning og fagutvikling. Boka gir videre et innblikk i utviklingen av helsesøstertjenesten og helsesøsters rolle i helsefremmende og forebyggende arbeid, med vekt på bredden og mangfoldet i dagens helsesøsteroppgaver. En historisk framstilling av framveksten av dagens helsesøsterfunksjon, fra tuberkulosebekjempelse og menighetssykepleie til arbeid på helsestasjonen, blir også gitt. Boka er aktuell for alle sykepleiere og andre med interesse for dagens forebyggende og helsefremmende arbeid.

... utstrakt tverrfaglig samarbeid opp mot andre tjenester for barn og unge ... Helsesøstertjenesten, Mehamn, Gamvik - 1881.no ... . Du finner oss også på Facebook. Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH NSF) har sammen med Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) og Sex og samfunn har utarbeidet en foreldreveileder som kan hjelpe foreldre å snakke om sex på en god måte. Helsesøstertjenesten er en uunnværlig bok for helsesøstre i praksis og helsesøsterstudenter som ønsker en innføring i de siste lover og regelverk for helsesøstertjenesten.. Helsesøstertjenesten omhandler dagens mangfoldige helsesøsteroppgav ... Helsesøstertjenesten - Vadsø kommune ... .. Helsesøstertjenesten omhandler dagens mangfoldige helsesøsteroppgaver sett i lys av samfunnsendringer og nytt lovverk. Forfatterne fokuserer bl.a. på forebyggende helsearbeid, skolehelsetjeneste, forskjellige ... Skolehelsetjenesten er et lett tilgengelig lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foresatte. Tjenesten skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen. Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal tjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykisk- og fysiske helse, og forebygge sykdom og skader. Helsesøstertjenesten fra , 100034704S1 - Helsesøstertjenesten Hvor mange barn skal og kan en helsesøster i helsestasjon eller skolehelsetjeneste ha ansvaret for? Helsedirektoratet har utredet spørsmålet og anbefaler at det utarbeides en veiledende bemanningsnorm for dette. Det meste av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler på rådhuset, men kontortid på skolen, samt hjemmebesøk til familier med nyfødte barn, utgjør en vesentlig del av tjenesten. Telefon: 75 42 03 80 Telefax: 75 42 03 88 epost: [email protected] Postadresse: Vågan kommune, Familieenheten, 8305 Svolvær Besøksadresse: Sivert Nilsens gate 26 , "Sentrumsbygget", 2. etg., Svolvær Åpningstid: mandag 1200-1500, tirsdag-fredag 0900-1500 Telefontid: ; mandag 1200-1400, tirsdag-fredag 1000-1400 Ledende helsesykepleier: Runa Andersen epost: runa.anneli ... Helsesøstertjenesten. Oppgaver som hører under Helsestasjonen Helsestasjonen er et lovpålagt, gratis, lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet.Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn i alderen 0-5 år innenfor temaer som omhandler både psykisk ... Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år Studieprogramkode: SPVHS Studiepoeng: 60 Undervisningsform: Heltid Fakultet for medisin og helsevitenskap Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Sted: Trondheim, Øya Søknadsfrist: 15. april Pga. koronasituasjonen mottar familiesentrene bare besøkende som har avtaler i svangerskapsomsorgen og på helsestasjon. Det er stengt for Drop-in på ubestemt tid. Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Helsestasjonen samarbeider også med kommunepsykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov. Helsesøstertjenesten er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. «Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunene» gjelder fortsatt, og sier følgende om ledelse av helsesøstertjenesten: § 3. Faglige krav/ansvar Faglig leder for helsesøstertjenesten skal være helsesøster. Faglig leder for hjemmesykepleien skal være offentlig godkjent sykepleier. Etter vedtatt plan kan sykepleiere, hjelpepleiere og andre som er tilsatt i kommunens sykepleietjeneste tillegges andre pleiefunksjoner innen helse- og sosialtjenesten i kommunen. SommerMalvik og VinterMalvik består av friluftsbaserte aktiviteter som gjennomføres i skolens sommerferie og vinterferie. Det er mulig å melde seg på ulike dagaktiviteter og overnattingsturer, både lokalt i Malvik og en busstur unna. Covid-19 (koronavirus) Temaside om covid-19 (koronavirus) med anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører....