Rettigheter i velferdsstaten E-bok


Rettigheter i velferdsstaten -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-11-08
FORFATTER:
ISBN: 9788205484528
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,57

FORKLARING:

Velferdsstaten er i stor grad et rettighetssystem, og rettighetsfestingen er både tiljublet og kritisert. Rettigheter i velferdsstaten bringer diskusjonen om rettigheter videre. Ved å rette oppmerksomheten mot rettighetsbegreper, trender og teorier bidrar boken til å åpne opp og nyansere vår tilnærming til hvordan rettigheter kan analyseres og forstås.Slik gir boken et bidrag til grunnforskning om rettigheter. Målgruppen for boken er forskere, lovgivere, studenter og andre med interesse for velferdsstatens rettigheter. De ulike kapitlene gir også viktige faglige bidrag til enkeltområdene som behandles. Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand har vært redaktører og bidrar med egne kapitler. Øvrige forfattere er Anne Hellum, Anniken Sørlie, Aslak Syse, Benedikte Moltumyr Høgberg, Halvor Hanisch, Inga Bostad, Kirsten Sandberg, Kristin Skjørten og May-Len Skilbrei.

...ghetsekspert, Louis Henkin, sa det i 1984: Oppheving av velferdsstaten, også i USA, er «a theoretical theory», uavhengig av spørsmålet om grunnlovsbestemte (konstitusjonelle) rettigheter ... Samfunnsfag - Samfunnskontrakten: Rettigheter og plikter i ... ... . Det var likevel uenighet om ØSK-ene burde skrives inn i Grunnloven. Ved at velferdsstaten delvis verner den som jobber, og ikke arbeidsplassen, vil noen arbeidsplasser forsvinne, og nye levedyktige arbeidsplasser skapes. En annen ting er at det skal lønne seg å jobbe. Mange av dagens velferdsordninger får en del i gjennom det å jobbe. Universelle velferdsrettigheter, innebærer at borgerne i et land har ... Rettigheter i velferdsstaten - Velferd og sosiale ... ... . En annen ting er at det skal lønne seg å jobbe. Mange av dagens velferdsordninger får en del i gjennom det å jobbe. Universelle velferdsrettigheter, innebærer at borgerne i et land har like rettigheter til de velferdsgoder som ytes av de offentlige myndigheter - det være seg trygdeytelser, barnehager, skoler, helsetjenester eller eldreomsorg.Hovedprinsippet for en universell velferdsordning er at behovsprøving av ytelsen utelukkende skal forholde seg til det konkrete problem eller den tilstand den ... Velferdsstaten - tre modeller Moderne velferdsstater er på mange måter modernismens barn. ... Systemet er bygd på individuelle rettigheter, og familien spiller en underordnet rolle som velferdsforsørger. Ytelsene er universelle. Velferdsstaten er i hovedsak finansiert av generelle skatter. velferdsstaten JUS1211, 15. november 2017 Professor Ingunn Ikdahl, IOR ... Rettigheter i samspill Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Likhet og forbud mot diskriminering Sivile og politiske rettigheter Retten til helse - en ØSK-rettighet •ØSK art 12.1: «Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til Heller enn å gi et enhetlig svar på hva rettigheter er, løfter forskerne frem ulike måter å tilnærme seg og analysere rettigheter på. Referanse: Ikdahl, I. og Strand, V.B (red.) Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal. (2017) (Sammendrag.) Videre betyr velferdsstaten at alle i samfunnet skal ha disse godene; de skal ikke bare være for de rike - eller bare være en nødhjelp for de fattigste. Endelig betyr velferdsstat at det skjer en viss omfordeling av inntekter, slik at alle bidrar til fellesskapet, gjennom skatter og avgifter. Rettigheter i velferdsstaten, Gyldendal. Foto: Gyldendal. May-Len Skilbrei har skrevet kapittelet "Rettighetskamper i prostitusjonsfeltet: Hvem sin rett til hva står på spill?" i Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand (red.) Rettigheter i velferdsstaten, utgitt på Gyldendal. Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi består av over 30 ulike fagforbund, br...