Kvalitetsstyring og måleteknikk E-bok


Kvalitetsstyring og måleteknikk - Leif Halbo pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-05-25
FORFATTER: Leif Halbo
ISBN: 9788205402119
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,16

FORKLARING:

Kravene til systematisk styring av kvaliteten på produkter og tjenester øker i næringslivet og i offentlig virksomhet. Denne boken beskriver grunnelementene i og gjennomføringen av kvalitetsstyring i laboratorier og bedrifter.Bruken av måleteknikk og statistikk i kvalitetsstyring er sentrale temaer, som inkluderer blant annet statistisk prosesstyring, hypotesetesting, vurdering og beregning av måleusikkerhet og forsøksplanlegging. For laboratoriearbeid drøftes også prøvetaking og validering. Standarder for krav til kvalitetssystemer behandles, blant andre ISO 9000-serien og ISO 17 025. I boken beskrives bruken av prinsippene i kvalitetsstyring for kontroll med helse, miljø og sikkerhet, og den beskriver krav til kontroll med kvalitet og måleresultater i norsk lov, EØS-avtalen og andre internasjonale avtaler som Norge har signert.

...itetsstyring.. Bruken av måleteknikk og statistikk i kvalitetsstyring er sentrale temaer, som inkluderer blant annet statistisk prosesstyring, hypotesetesting, vurdering og beregning av måleusikkerhet og forsøksplanlegging ... Om KANtech • KANtech AS ... . For laboratoriearbeid drøftes også prøvetaking og validering. Standarder for krav til kvalitetssystemer behandles, blant andre ISO ... Kvalitetsstyring og måleteknikk: i laboratorium, produksjon og tjenestevirks… ISBN 9788205402119, 2010, Leif Halbo . Fra 300,-Kjøp Selg. Kvalitetsstyring og HMS i bygg og anlegg . ISBN 9788245033090, 2019 ... Kvalitetsstyring og måleteknikk: i laboratorium, produksjon og tjenestevirks… Av Leif Halbo Forlag Gyldendal akademisk ISBN 978 ... Ny bok: Kvalitetsstyring og måleteknikk - Ny Teknikk ... . Fra 300,-Kjøp Selg. Kvalitetsstyring og HMS i bygg og anlegg . ISBN 9788245033090, 2019 ... Kvalitetsstyring og måleteknikk: i laboratorium, produksjon og tjenestevirks… Av Leif Halbo Forlag Gyldendal akademisk ISBN 9788205329744 Utgitt 2006. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Undervisning - tid og sted Forelesninger. Onsdag kl. 13:15 -16:00, Rom 301 Universitetsstudiene på Kjeller ( i perioden 23. august til 29. november) Leif Halbo. Øvinger Kvalitetsstyring og måleteknikk Maleteknikk AS tilbyr maling og gulvlegging i Trondheim, Melhus, Skaun, Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord. Vi tilbyr malertjenester til både store næringsprosjekt og til privatpersoner. Er du på jakt etter en flink maler i Orkanger, Børsa, Buvika eller området, ta kontakt med oss. En moderne bok innenfor industriell måleteknikk. Stoffet er framstilt på en praktisk måte med mange illustrasjoner. For å lære instrumenters funksjon, bruk og montasje er det viktig med kunnskaper i fysikk. Derfor innledes flere kapitler med grunnleggende fysiske begreper. Boka har mange eksemple... Professor II i elektronikk ved Fys. inst. UiO 1987-'93 og i kvalitetsstyring og måleteknikk ved Universitetsstudiene på Kjeller/UiO 2002-'09. Forfatter av vitenskapelige artikler og bøker om elektronikk komponent og produksjonsteknologi, kvalitetsstyring og måleteknikk mm. Sist oppdatert pilokarpin: oppdatert av Gunnar Høvding (UiB) for ... Kvalitetsstyring og måleteknikk. Mattespettboka. I laboratorium, produksjon og tjenestevirksomhet. Matematikk og statistikk for økonomiske fag. Måleteknikk og feilsøking. KANtech AS vektlegger følgende ovenfor våre oppdragsgivere: Kundetilfredshet Tilgjengelighet - alltid Riktig kompetanse ... Utdannet økonom og samfunnsviter, med bakgrunn fra kvalitetsstyring i bygg - og jernbanesektoren. Spesialfelter innen kvalitetsstyring og gjennomføring av RAMS-prosessen. Kvalitetsstyring og måleteknikk. Mattespettboka. I laboratorium, produksjon og tjenestevirksomhet ... Utdannet økonom og samfunnsviter, med bakgrunn fra kvalitetsstyring i bygg - og jernbanesektoren. Spesialfelter innen kvalitetsstyring og gjennomføring av RAMS-prosessen. Erfaring fra sikkerhet i togframføring, gjennomføring av risiko- og RAMS analyser, samt søknadsprosess mot Statens jernbanetilsyn. Ord og uttrykk. Måletekniske ord og uttrykk samt forkortelser (Dette er ikke offisielle definisjoner som beskrevet i ISO-standarder) Akkreditering En offisiell anerkjennelse fra et internasjonalt anerkjent akkrediteringsorgan om en virksomhets evne og kompetanse til å utføre gitte oppgaver i samsvar med gitte krav. innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger. ... måleteknikk og materiallære IGR 1600 Mat. 1 IGR1602 Bergeningsorientert ...