Samspill og ledelse E-bok


Samspill og ledelse - Paul Moxnes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-06-26
FORFATTER: Paul Moxnes
ISBN: 9788245016680
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,76

FORKLARING:

Lederutdanningsprogrammet Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi har gjennom sine mer enn 25 år blitt en institusjon i Norge. Forfatteren tar leseren med på en spennende reise gjennom hvordan programmet ble utviklet, og deler rundhåndet av sine egne gode og dårlige erfaringer som fagansvarlig for programmet. Han forteller bredt og dypt om ledelsesforskningens brokete verden, med dens teorier, kontroverser, fortvilelser og håp. Leseren får innsikt i nyere forskningsresultater, og blir kjent med praktiske prinsipper for lederutvikling og hva som virker. Forfatteren sammenlikner med Administrativt forskningsfonds (AFFs) lederutviklingsflaggskip Solstrandprogrammet, og konstaterer likheter og forskjeller. Boken henvender seg til alle som har team- og lederutvikling som vesentlig arbeidsoppgave, det være seg i skoleverket, næringslivet, helsevesenet, hjelpeorganisasjoner, skoleklasser eller militære enheter. Det er en bok for alle ledere, medarbeidere og gruppedeltakere som er interessert i gruppedynamikk. Paul Moxnes er dr.philos., gjesteprofessor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er spesialist i organisasjonspsykologi (NPF) og er sertifisert gruppeterapeut (IGA). Moxnes har vært professor ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI, og mentor for AFF ved NHH og HR-NAV. Han har utgitt flere bøker, blant annet Fasettmennesket. Personlighet og rolle. Et utviklingsperspektiv (2016), Organisasjonsmytologi: Eventyrroller i det mellommenneskelige samspill (2013) og Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon (2012).

...is på det enkelte programmet. Programmene er på 15 og 30 studiepoeng, og du må ha tilsammen 90 studiepoeng for å få graden ... Et systemisk perspektiv på sosialt samspill ... . Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng Gode prosesser og inkluderende løsninger er nødvendig for at utformingen av byer og tettsteder skal bli gode for brukerne. Kurset er skreddersydd for å utforske hvordan lokale konflikter kan reduseres eller hindres i nye utviklingsprosjekter. Lederprogrammet «Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi»bygger på norsk og internasjonal forskning og erfarin ... Ledelse, roller og samspill i menighetene - TEOL4537V ... ... . Lederprogrammet «Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi»bygger på norsk og internasjonal forskning og erfaring. - Programmet har et ganske stort pensum, men er i stor grad erfaringsbasert. Vi gjør mange øvelser, og deltagerne vil oppleve ulike psykologiske gruppeprosesser som blir satt inn en faglig kontekst, sier Føllesdal. Lederutdanningsprogrammet Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi har gjennom sine mer enn 25 år blitt en institusjon i Norge. Forfatteren tar leseren med på en spennende reise gjennom hvordan programmet ble utviklet, og deler rundhåndet av sine egne gode og dårlige erfaringer som … LES MER fagansvarlig for programmet. Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner. Kommunikasjon og samspill mellom grupper og individer er en viktig del av alle sosiale systemer. Kompetanse om de menneskelige sider ved organisasjonen innvirker på utøvelsen av lederskap og arbeidsprestasjoner, og er derfor en viktig ferdighet i alle utviklingsorienterte organisasjoner. Ledelse, roller og samspill i menighetene, våren 2020 23.1.2019 Hvordan utvikle ledelse, roller og samspill i menighetene i årene som kommer? Hvordan kan ulike lederroller samhandle i møte med lokalkirkens utfordringer? Hvordan ta vare på kompetanse og engasjement i arbeidet med menighetens kjerneoppgaver? Som deltaker på AFF Samspill & Ledelse forplikter jeg meg til å delta på alle samlingene i programperioden. Rettighetene til materialet som utdeles på samlingene tilhører AFF og kan ikke brukes uten tillatelse fra AFF. Søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.» 10. Betingelser 3. Relasjonene og samspillet barna imellom Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted for barna. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Relasjonsledelse ble først brukt som begrep i boka "Ledelse, dialog og samspill" som kom ut i 1995. Ledelse blir her beskrevet som en relasjon og ikke som en posisjon. Leder assosieres til begrepet relasjon som en form for naturlig og frivillig gjensidig samspill. Sjef assosieres til begrepet posisjon som en makt- og styringsorientert herskerstil. Internasjonal forskning sier mye om hvor viktig samspill og tilknytning er, hva som observeres (10), og hvilke forskjellige metoder som brukes (11). Forskning beskriver hvordan tilknytningen kan styrkes, og hvilke metoder som kan ha positiv innvirkning på tilknytning og samspill gjennom støtte og oppfølging av risikogrupper og hjemmebesøksprogrammer (12-14). Velg tre av følgende emner for å oppnå graden Executive Master of Management. Strategi - oppstart 12. oktober i Drammen; Kunnskapsledelse ...