Skapende, utøvende kunstnere E-bok


Skapende, utøvende kunstnere - Irina Eidsvold Tøien pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-08-03
FORFATTER: Irina Eidsvold Tøien
ISBN: 9788215026909
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,44

FORKLARING:

I boken «Skapende, utøvende kunstnere» vurderes utøvende kunstneres rettsstilling i norsk rett. Har de eller bør de gis et opphavsrettslig vern? I dag beskyttes utøverprestasjoner av en såkalt naborettsstruktur etter åndsverklovens § 42. Regelen gir kortere vernetid og snevrere vern enn det som tilkommer åndsverk. Forfatteren ser nærmere på om utøverprestasjoner innfrir kravet til «individuell, skapende innsats», og derved minstekravet for å få opphavsrett. I boken gis inngående informasjon om de seneste års opphavsrettssaker som har vært fremmet for EU-domstolen. Boken representerer således en oppdatert beskrivelse av grunnkravene for opphavsrett i norsk rett i lys av Norges EU-rettslige forpliktelser. I tillegg gir boken en oversikt over fremveksten av rettsbeskyttelsen for utøverprestasjoner og inngående beskrivelser av hva ulike utøvende kunstnere - skuespillere, musikere, dirigenter, dansere og teaterregissører - foretar seg i en arbeidsprosess frem mot en fremføring. Beskrivelsen belyser hvorfor de utøvende kunstnerne, på lik linje med oversettere, filmskapere, fotografer og andre opphavspersoner, er skapende kunstnere.

...el si at Lionel Messi er en kunstner på fotballbanen ... Hvem er vi - Skapende barn ... . I snevrere betydning betegner det skapende eller utøvende, tolkende ... Det vernet kunsten får gjennom denne loven, gjør det mulig å leve av skapende virksomhet. Og det legger grunnlaget for produksjon av ny kunst og kultur. Derfor har det vært avgjørende for Regjeringen å styrke vernet om de skapende og utøvende kunstnere i forslaget til ny åndsverklov. Loven som gjelder i dag, er fra 1961. Arbeidsstipen ... Disputas: Skapende, utøvende kunstnere - Institutt for ... ... . Loven som gjelder i dag, er fra 1961. Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere. Skien kommune utlyser årlig 2 arbeidsstipend á kr. 30.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien. Forord Forkortelser Aksjer - aksjebytte 1 Aksjebytter som behandles i dette emnet 2 Overdragende og overtakende aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er hjemmehørende i Norge Agderstipendet tildeles en skapende og utøvende kunstner med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet gir en anledning til faglig fordyping, forskning og produksjon i Agder over en lengre tidsperiode. Profesjonelle kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på Agderstipendet. Søknadsfrist 15. juli. Kjøp Skapende, utøvende kunstnere fra Bokklubber I boken «Skapende, utøvende kunstnere» vurderes utøvende kunstneres rettsstilling i norsk rett. Har de eller bør de gis et opphavsrettslig vern? I dag beskyttes utøverprestasjoner av en såkalt naborettsstruktur etter åndsverklovens § 42. Dette innebærer at veldig mange skapende og utøvende kunstnere vil miste mulighetene til å faktisk kunne leve av det de selv skaper, sa Rian til Dagsavisen. Les også: Kunstneropprør mot ny lov - Mye bra i forslag til ny lov....