Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag E-bok


Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag - Ida Blom, Sølvi Sogner, Bente Rosenbeck pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Ida Blom, Sølvi Sogner, Bente Rosenbeck
ISBN: 9788202243463
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,6

FORKLARING:

I løpet av de fem hundre årene fra 1500 til i dag skjedde store og revolusjonære endringer av samfunnene i den vestlige verden som forandret menneskelivene på grunnleggende vis. Endringene begynte i Europa og spredte seg derfra utover kloden.Alt i alt har det skjedd en total og grunnleggende omveltning av samfunnet, politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt. Spilte kvinner en annen rolle enn menn når det gjaldt den retning utviklingen tok? Fikk de grunnleggende samfunnsforandringene samme betydning for kvinner og menn? Og hvordan skal vi forklare hendelser der kjønn ble avgjørende for de følger begivenhetene fikk? Dette er sentrale spørsmål forfatterne forsøker å svare på i denne boka. Boka er en forkortet utgave av bind 2 av Cappelens kvinnehistorie, som kom ut i 1992. Forfatterne har skrevet et nytt forord og gjort en generell oppdatering av kapitlene. Utgivelsen er særlig rettet mot studenter som skal ha en innføring i europeisk kvinnehistorie. Sølvi Sogner har skrevet første del om Europa 1500-1750. Ida Blom og Bente Rosenbeck har skrevet andre del om den vestlige verden fra 1750 til våre dager.

...: 82-02-24346-7 - s. 153-390 - 237 sider Blom, Ida og Sogner, Sølvi (red ... trolldomsprosessene - Store norske leksikon ... .): IDA BLOM, SØLVI SOGNER og BENTE ROSENBECK: Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag. Renessanse, reformasjon og revolusjon.Cappelen, Oslo, 2005, 395 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 678-682. Norske kvinner gjør minst hjemme. OECD sine data viser også at norske kvinner bruker aller minst tid på husarbeid. Det som av statistikerne kalles ubetalt arbeid i hjemmet. Dette er sammenlignet med kvinner i alle OECDs medlemsland. Norske menn ... Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag av Ida ... ... . Dette er sammenlignet med kvinner i alle OECDs medlemsland. Norske menn er på sin side blant mennene i den vestlige verden som bruker mest tid på ubetalt arbeid i hjemmet. For 12 år siden var hun med på å bygge landets første krisesenter for kvinner. Med årene er det blitt flere. - De fleste afghanske kvinner har det bedre i dag enn under Taliban. Men det er viktig å huske at vi hadde en bedre posisjon i landet for 30-40 år siden enn hva vi har i dag. Og vi kan ikke begynne å gå tilbake igjen, sier hun. Trolldomsprosessene, eller hekseprosessene, var rettslige undersøkelser av beskyldninger om trolldom. Dette ble ansett som en meget alvorlig forbrytelse i den vestlige verden i senmiddelalderen og tidlig nytid. Det vil si fra 1400-tallet og fram til om lag midten av 1700-tallet. Perioden fra 1570 til 1680 blir regnet som kjernetiden for den store hekseforfølgelsen i Europa. Cappelen Damm Akademisk tilbyr aktuell faglitteratur til de fleste studieretningene innenfor høgskole- og universitetssystemet og for profesjonsmarkedet. Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag: renessanse, reformasjon… ISBN 9788202243463, 2005, Sølvi Sogner, Ida Blom, Bente Rosenbeck Befolkningen har vokst kraftig de siste hundre årene, men selve befolkningsveksten har gått betydelig ned. FN forventer at befolkningsveksten stopper opp i 2100 og da vil det være over 10 milliarder mennesker på jorda Siden 2012 har ca. 5000 menn, hvorav ca. 1500 kvinner, reist fra europeiske land til IS-områder i Syria og Irak. En tredel har returnert til de landene de reiste fra, ifølge en EU-rapport. Sverige: 300 reiste, hvorav 65-70 kvinner. 60-70 av de 300 er døde. 150 har returnert. Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag: renessanse, reformasjon… ISBN 9788202243463, 2005, Sølvi Sogner, Ida Blom, Bente Rosenbeck Fra 30,- Kjøp Selg Verst blir trolig situasjonen i Mexico, der ekspertene spår et fall i økonomien med 6,6 prosent i år, det høyeste tallet i noen større økonomi i den vestlige verden. Kina er et av de landene i verden som har hatt størst nedgang i fødselsratene: Fra slutten av 1960-tallet har SFT gått ned fra rundt 6,0 til 1,8 barn per kvinne i dag. Utviklingen i Kina har stor betydning for den globale utviklingen fordi den kinesiske befolkningen utgjør hele 1/5 av verdens befolkning. Hver dag blir om lag 36 kvinner blir voldtatt i Kongo, og nesten 50 prosent av dem er jenter mellom 10 og 17 år. Minst 200.000 kvinner er blitt voldtatt i løpet av den langvarige konflikten i ... BEIRUT/OSLO (VG) Minst ti norske kvinner reiste til de IS-kontrollerte områdene i Syria og Irak. Nå har terrorgruppens såkalte «kalifat» kollapset. Dette vet vi om kvinnene som dro. Vi forholder oss til og formes av kjønnsrollene og forventningene til oss. Gutter kles ofte i blått og jenter i rosa, men forventningene til gutter og jenter har endret seg enormt de siste tiårene i Norge og den vestlige verden. Kvinner har fått en mye friere rolle og er langt mer likestilte enn før. Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som gruppe.Demografien i Norge studeres særlig av Statistisk sentralbyrå, men også som implisitt forskningsfelt ved forskningsmiljøer innen samfunnsøkonomi, by- og regionutvikling, arbeidsmarked, handel og samferdsel....