Mestring som mulighet E-bok


Mestring som mulighet - Bente Gjærum, Berit Grøholt, Hilchen Sommershild pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Bente Gjærum, Berit Grøholt, Hilchen Sommershild
ISBN: 9788251835589
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,81

FORKLARING:

Med utgangspunkt i begreper som mestring, motstandsdyktighet og beskyttelsesfaktorer setter forfatterne i denne artikkelsamlingen fokus på ressurser hos barn, ungdom og familier i forebyggende arbeid, behandling og tiltaksutvikling.Mestringsperspektivet er temaet i boken, og er et teoretisk fundament for klinisk arbeid innen psykiatri, barnevern og pedagogikk. Anvendelse drøftes i et forebyggende, et samfunnsmessig og et klinisk perspektiv. Boken henvender seg til dem som arbeider med barn, ungdom og foreldre, og vil være aktuell for alle som er knyttet til helse, skole og barnevern. Med stikkordregister og litteraturlister.

... kan være viktige mål for folkehelsearbeidet ... USN Open Archive: Mestring som mulighet gjennom samtale ... ... . Folkehelsearbeidet må åpenbart foregå på mange arenaer både innenfor og utenfor helsetjenestene. Kjøp Mestring som mulighet fra Bokklubber Med utgangspunkt i begreper som mestring, motstandsdyktighet og beskyttelsesfaktorer setter forfatterne i denne artikkelsamlingen fokus på ressurser hos barn, ungdom og familier i forebyggende arbeid, behandling og tiltaksutvikling.Mestringsperspektivet er temaet i boken, og e ... 7. Mestring - Studielivskvalitet - Idunn ... .Mestringsperspektivet er temaet i boken, og er et teoretisk fundament for klinisk arbeid innen psykiatri, barnevern og ... Med utgangspunkt i begreper som mestring, motstandsdyktighet og beskyttelsesfaktorer setter forfatterne i denne artikkelsamlingen fokus på ressurser hos barn, ungdom og familier i forebyggende arbeid, behandling og tiltaksutvikling.Mestringsperspektivet er temaet i boken, og er et teoretisk fundament for klinisk arbeid innen psykiatri, barnevern og pedagogikk. Mestring som mulighet gjennom samtale, aktiviteter og opplevelser- gruppelederes arbeid med barnegrupper En kvalitativ studie om hvordan fagpersoner beskriver bruk av helsefremmende arbeidsmetoder i barnegrupper for barn som har foreldre med psykiske lidelser og/eller rusvansker. Bottegård, Therese Fagernes. Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre. Bente Gjærum; Berit Grøholt; Hilchen Sommershild. Boken er anbefalt av Inge Eidsvåg, tidligere rektor ved Nansenskolen Les mer. Vår pris 569,- (Paperback) Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 ... Get this from a library! Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre. [Bente Gjærum; Berit Grøholt; Hilchen Sommerschild;] -- Med utgangspunkt i begreper som mestring, motstandsdyktighet og beskyttelsesfaktorer setter forfatterne i denne artikkelsamlingen fokus på ressurser hos barn, ungdom og familier i forebyggende ... Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Veileder IS-2076 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder_rus_psykiskhelseomslag_TT.indd 1-3 08.04.14 13:48 Med økt mestring mener jeg her Haviks (3) forståelse av begrepet, der han tar utgangspunkt i økt kontroll. Et individ har kontroll dersom det har mulighet til å innhente informasjon, legge planer, ta avgjørelser, påvirke sine omgivelser og opprettholde sin følelsesmessige balanse. - som har mulighet for økning i funksjonsnivået - som er motivert og kan ta imot og følge instruksjon. ... ga en opplevelse av mestring som påvirket troen på egne muligheter og ressurser: «Så det er håp, jeg ble så glad at jeg gråt, da jeg så det kom. Mestring som mulighet Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 9788251835589 8251835585 Emne: Feeding and Eating Disorders Dewey: 618.9289 155.24 Annen klassifikasjon: Cc 738 XPSp BARN303 UDK: 159.98-053.2 159.984 159.973 613/614 ... Han vil ikke snakke om det som ikke fungerer. Han tåler ikke lenger å bli avslørt på det han ikke får til. Det er så mye skam, og alle ser det. Det skal enda gå år før noen gir psykiatriske diagnoser, etter at han har hatt fravær fra skolen i lang tid. Mor har da utålmodig ventet på diagnose som mulighet og forutsetning for annen hjelp. Kjøp Mestring som mulighet fra Bokklubber Med utgangspunkt i begreper som mestring, motstandsdyktighet og beskyttelsesfaktorer setter forfatterne i denne artikkelsamlingen fokus på ressurser hos barn, ungdom og familier i forebyggende arbeid, behandling og tiltaksutvikling.Mestringsperspektivet er temaet i boken, og er et teoretisk fundament for klinisk arbeid innen psykiatri, barnevern og ... Pårørende ønsket mulighet til utflukter ut av sykehjemmet, hagestell og kontakt med dyr. Pasientene ble spurt om hva de savnet på sykehjemmet med tanke på aktiviteter. Vi samtalte om forskjellige typer aktiviteter som matchet interessene pasientene hadde, enten før vedkommende ble pasient på sykehjemmet, eller interesser vedkommende har ... Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre. Bente Gjærum; Berit Grøholt; Hilchen Sommershild. Med utgangspunkt i begreper som mestring, motstandsdyktighet og beskyttelsesfaktorer setter forfatterne i denne artikkelsamlingen fokus på ressurser hos barn, ungdom og familier i forebyggende arbeid, behandling og ... Lier kommune har som en del av systemutvikling for folkehelsearbeid utviklet en folkehelsetrapp som differensierer folkehelsearbeidet i grønne, gule og røde folkehelsetiltak. 1. Grønt nivå - helsefremmende tiltak for alle liunger 2. Gult nivå - helsefremmende og forebyggende tiltak for liunger i risikogruppe for leve- og helsevansker 3....