Lungesykdommer E-bok


Lungesykdommer - Petter Giæver pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-04-07
FORFATTER: Petter Giæver
ISBN: 9788215022864
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,26

FORKLARING:

Lungesykdommer ble utgitt første gang i 2002 og var da første norske lærebok i faget. Etterspørselen har vært stor, og boken har fått meget god omtale.Dette er tredje utgave, utvidet, revidert og oppdatert med ny kunnskap om årsak, sykdomsutvikling, diagnostikk og behandling av de fleste lungesykdommer som er aktuelle i norsk praksis. Sjeldnere sykdommer er omtalt og markert med egen skrift. Boken gir også en basal innføring i klinisk respirasjonsfysiologi og lungefunksjonsundersøkelser. Et nytt kapittel omhandler bronkoskopiske intervensjoner, ulike terapeutiske tiltak via bronkoskopi som nå er i rask utvikling og har fått økt anvendelse de senere år. Generelle kirurgiske og invasive prosedyrer omtales ellers innen respektive kapitler, men beskrives ikke i detalj.Stoffet er lettfattelig og oversiktlig presentert. Nødvendig medisinsk terminologi er forsøkt forklart med norske ord og uttrykk. Boken er rikt illustrert med fotografier, illustrasjoner og røntgen-/CT-bilder.Lungesykdommer er i første rekke skrevet for medisinerstudenter og fysioterapistudenter, men både allmennleger, spesialistkandidater og annet helsepersonell som behandler lungepasienter vil ha glede av boken. Vi er [...] imponert over standarden og anbefaler den som førstevalg ved alle læresteder.Sverre Lehman og Øystein Fløtten, Tidsskrift for Den norske legeforening 2015Petter Giæver er spesialist i indremedisin og lungesykdommer, og overlege ved Lungeavdelingen i Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo Universitetssykehus / Rikshospitalet. Han har mange års klinisk erfaring og har drevet utstrakt undervisning i respirasjonsfysiologi og lungesykdommer på universitets- og høgskolenivå.

...handlet obstruktive lungesykdommer, og vi sammenholdt resultatene med nasjonale og internasjonale retningslinjer ... lungefunksjonsprøver - Store medisinske leksikon ... . Ved obstruktive lungesykdommer som astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) vil man oftest finne en relativt normal eller noe nedsatt VK og en nedsatt luftstrømshastighet bedømt ved FEV 1. I tillegg finner man ofte et økt residualvolum, som er den mengden luft som blir igjen i lungene etter maksimal utpusting. I Lungesykdommer - en basisbok får leseren kunnskaper om anatomi, fysiologi og patologi i respirasjonsorganen ... Lungesykdommer | Tidsskrift for Den norske legeforening ... . I Lungesykdommer - en basisbok får leseren kunnskaper om anatomi, fysiologi og patologi i respirasjonsorganene. Boken beskriver diagnostiske undersøkelser og metoder ved lungesykdommer. Den tar også for seg røykeavvenning og går grundig inn i de fleste spesielle sykdommer i lungene. For hvem: Personer med kronisk lungesykdom, som KOLS, astma, bronkiale og emfysem, lungekreftopererte, samt for lungesykdommer kombinert med hjertesvikt eller overvekt. Tilbudene gjelder for voksne over 18 år. Gruppe/individuelt: Personer med hjertesykdommer tildeles plass i gruppe. Det vil si at det er inntak ca hver 4. Uke. Gruppestørrelse er 6-10 personer. Personer som er nyopererte ... Andre kroniske lungesykdommer; Hvor mange har astma? Vis hele teksten. Hovedmålet i alle retningslinjer om behandling av astma er å mestre fysisk aktivitet. De fleste barn med astma har anstrengelsesutløst astma. Det er ubehagelig, og for ikke å få det, blir barna gjerne passive og unngår å delta i fysisk aktivitet. Lungesykdommer ble utgitt første gang i 2002 og var da første norske lærebok i faget. Etterspørselen har vært stor, og boken har fått meget god omtale.Dette er tredje utgave, utvidet, revidert og oppdatert med ny kunnskap om årsak, sykdomsutvikling, diagnostikk og behandling av de fleste lungesykdommer som er aktuelle i norsk praksis. Pasienter med lungesykdommer omfatter både kronisk syke, akutt kritisk syke og pasienter med lungekreft. Befolkningens helsetilstand er i endring og antall personer med kroniske lungesykdommer øker. I følge Helsedirektoratet og Nasjonale faglige retningslinjer og veileder for forebygging, ... Lungesykdommer - lungelege, forsikringsrett, gradek, hjertelege, lunge, advokat, advokater, yrkesskadekontoret, astmabehandling, trafikkskadekontoret, allergi, astma ... Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile. erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden. fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn. indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling. KOLS: Årsaker. KOLS er først og fremst et resultat av at luftveiene i mange år er blitt utsatt for luftveisirriterende stoffer.. 80-90 prosent av alle tilfeller av KOLS skyldes helt eller for en stor del tobakksrøyk. Jo mer man røyker og jo lenger man har røykt, desto større er risikoen for å få KOLS. Lege - Lungesykdommer, Lungebetennelse, Kols, Lungekreft, Lungeemfysem, Allergi, Astma Vi utreder og behandler barn og ungdom fra 0-18 år med astma og andre lungesykdommer, allergi og matvarefølsomhet og atopisk eksem som ledd i allergisk sykdom. Avdelingen har klinisk aktivitet på tre lokasjoner: Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Geilomo barnesykehus. I tillegg til dette har avdelingen en aktiv forskningsgruppe. Lungesykdommer, Sykehuset Levanger Vi undersøker og behandler pasienter med sykdommer i lunger og luftveier, og pasienter med søvnsykdom (søvnapne). Lungeseksjonen har både sengepost og poliklinikk. Kontaktinformasjon. Oppmøtested. Planlagt innleggelse og ......