Foreldelse av fordringer E-bok


Foreldelse av fordringer - Anne Cathrine Rød pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-08-08
FORFATTER: Anne Cathrine Rød
ISBN: 9788202494933
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,24

FORKLARING:

Foreldelse av fordringer er et solid tobindsverk uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse eller har behov for kunnskap om foreldelsesreglene. Dette er fjerde utgave av boken, og siden første utgave av boken kom i 1996, har den blitt innarbeidet som et standardverk på fagfeltet.• I første del gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet, hensynene bak foreldelsesinstituttet og forholdet til andre regelsett der tidsforløpet tillegges vekt, samt regler om avkall på foreldelse, prosessuelle spørsmål og lovvalgsregler.• I andre del gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven.•I tredje del kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen, herunder panteloven, forsikringsavtaleloven, yrkesskadeforsikringsloven, dekningsloven og skattebetalingsloven.Utstrakt bruk av henvisninger gjør det enkelt for praktikeren å finne frem til andre relevante rettskilder om de enkelte problemstillingene.Bøkene er utstyrt med en utførlig innholdsfortegnelse og omfattende registre. De to bindene kommer i en praktisk og flott kassett som gjør at bøkene enkelt kan fraktes og oppbevares samlet.

...dringer generelt med historikk, forholdet til andre rettsinstitutter og prosessuelle spørsmål, gir utførlige kommentarer til loven m Foreldelse av fordringer gir grundige kommentarer til bestemmelsene i foreldelsesloven og utvalgte foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen ... Foreldelse av fordringer - Norli ... . I tillegg inneholder fremstillingen en ... Krav er gjenstand for foreldelse i alle europeiske land.34 Foreldelsesregler finnes også i de internasjonale prinsippsamlingene Unidroit Principles, PECL og DCFR. Foreldelsesreglene bygger på en bred interesseavveining av motstridende hensyn. De springer ut av en samfunnsinteresse i å sikre avvikling av fordringer innen rimelig tid. Det Erkjennelse av kravet gir også forlenget foreldelsesfrist. Erkjennelse kan for eksempel være innbe ... Hva betyr egentlig foreldelse og hva er foreldelsesfrist? ... . Foreldelsesreglene bygger på en bred interesseavveining av motstridende hensyn. De springer ut av en samfunnsinteresse i å sikre avvikling av fordringer innen rimelig tid. Det Erkjennelse av kravet gir også forlenget foreldelsesfrist. Erkjennelse kan for eksempel være innbetaling på krav og muntlig og skriftlig kommunikasjon om kravet. Andre regler om foreldelse. Noen kravtyper har andre regler for foreldelse enn den alminnelige regelen. Bøter har for eksempel en absolutt foreldelse på 10 år. I tillegg til DL 5-14-4 hadde man i Danmark, forut for vedtakelsen av ny lov, en lov fra 1908 om foreldelse av visse typer fordringer.26 Denne loven gjaldt parallelt med DL 5-14-4 og regulerte i ... Foreldelse av straffeansvar er at man ikke kan straffeforfølges hvis det har gått et visst antall år etter at lovbruddet skal ha skjedd. I Norge er foreldelsesfristen mellom 2 og 25 år, avhengig av hvor alvorlig lovbruddet er. For noen lovbrudd mot barn tar man ikke utgangspunkt i når hendelsen fant sted, men når barnet fyller 18 år. For en del spesielt alvorlige lovbrudd blir ... Foreldelse av gjeld. Gjeldsordning. Tvangssalg. Betalingsanmerkning. Inkassoomkostninger. Lån og refinansiering. Gjeldsregistrene. Dokumenter. Du er her: Hjem; Artikler; Når gjelden din selges; Når gjelden din selges. Det er relativt vanlig i Norge at eldre forfalte fordringer selges til selskaper som har spesialisert seg på oppkjøp av ... Når en fordring er foreldet mister kreditor sin rett til å kreve betaling av kravet. Foreldelse av hovedkravet medfører også at forsinkelsesrenter og påløpte inndrivelseskostnader foreldes. ... For mer detaljerte regler vedrørende foreldelse anbefaler vi selve lovteksten i lov om foreldelse av fordringer. Title: Utdrag: Foreldelse av fordringer av Anne Cathrine Røed, Author: Cappelen Damm, Name: Utdrag: Foreldelse av fordringer av Anne Cathrine Røed, Length: 51 pages, Page: 21, Published: 2019-06 ... Dersom konkurs blir åpnet, avbrytes foreldelse av alle fordringer som blir anmeldt innen utløpet av anmeldelsesfristen, (jfr. § 18 nr 2). Etter § 18 nr 3 har anmeldelsen i boet også den virkning at foreldelse avbrytes i forhold til skyldneren personlig og hans arvinger. Fordringer på penger eller andre ytelser foreldes etter reglene i foreldelsesloven (fl.). ... Forskjellen på reklamasjon og foreldelse innebærer at selv om kjøper av en eiendom har holdt seg innenfor reklamasjonsfristen, kan han oppleve at kravet er bortfalt på grunn av foreldelse. Foreldelse av fordringer er et solid tobindsverk uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse eller har behov for kunnskap om foreldelsesreglene. Dette er fjerde utgave av boken, og siden første utgave kom i 1996, har den blitt innarbeidet som et standardverk om foreldelse av … LES MER pengekrav. Avbrudd av foreldelse kan også skje ved at begjæring om tvangsfullbyrdelse fremsettes, eller ved utferdigelse av forliksklage eller stevning dvs. at fordringshaver gjør hva som fra hans side trengs for å sette den rettslige inndrivelsesprosess igang, jfr. § 15. Hvis skyldneren uttrykkelig erkjenner sin forpliktelse, avbrytes også foreldelse....