Ledelse og læring i skolen E-bok


Ledelse og læring i skolen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-05-14
FORFATTER:
ISBN: 9788215023625
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,76

FORKLARING:

Ledelse i skolen handler både om hvordan rektor skal lede kollegiet og hvordan læreren skal lede klassen.Del 1 i boka handler om skoleledelse og består av tre kapitler om hvordan ledelse i skolen kan bidra til læring for alle i skolen. Bokas del 2 handler om klasseledelse og presenterer fire kapitler som beskriver ulike situasjoner og settinger i skolen der klasse- og læringsledelse utspiller seg. Bokas del 3 handler om læring i skolen og består av et kapittel om hvordan erfaringer i skolen kan bli omformet til organisatorisk kunnskap. Eksemplene er fra undervisningsprosesser i ungdomsskole og videregående skole, men temaene som blir tatt opp, og situasjonene som blir beskrevet, kan også knyttes til andre nivåer. Kapitlene i boka kan dermed bli lest og benyttet som tankeredskap for alle som engasjerer seg i ledelse av undervisning og læring og forskning knyttet til dette temaet. Bokas innhold er derfor relevant for forskere, lærerutdannere, lærerstudenter og ledere og lærere i skolen.

... læring både på skolen og hjemme. Elevens stemme: Derfor liker jeg å gå på skolen Noen liker skolen fordi de møter venner ... Læring, ledelse og kompetanseutvikling : studie av en ... ... ... Organisering for læring bygger på de muligheter som ligger i organisasjonen som system, og hvordan dette kan fremme elevenes faglige og sosiale utvikling. Publisert 09.04.2019 Oppvekstteamet i KS-K kan bidra med høy kompetanse innen grunnskole og videregående opplæring på områder som utvikler skoler gjennom læringsledelse, ledelsesorganisering og systemisk arbeid. Å innføre en stor reform i skolen krever både vilje, kunnskap, tid og innsats, og mange skoler sliter med å oppnå et velly ... Klasseledelse - verktøy for ledelse og læring ... . Å innføre en stor reform i skolen krever både vilje, kunnskap, tid og innsats, og mange skoler sliter med å oppnå et vellykket resultat fordi de mangler ressurser til det. (Foto: Scanpix) Det finnes så å si ingen eksempler på skoler som har klart å snu en negativ utvikling uten en sterk ledelse, sier Tonje Constance Oterkiil, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret. Ledelse, innovasjon og læring (LIL) Forskningsområdene våre er tett knyttet til ledelse av kvalitetsutvikling, og dermed innovasjon og læring i hele utdanningssystemet. Denne forskergruppen arbeider aktivt innenfor satsingsområdet «Barnehage, skole og høyere utdanning». Skolens avdelingsledere jobber med den daglige drift av Mandal videregående skole. Et viktig fokus er at du, som elev ved skolen vår, skal få en oppfølging som danner grunnlag for trivsel og læring i skolehverdagen. Både i det daglige og om vanskelige situasjoner skulle oppstå på skolen eller privat. Studentene skal få grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i ledelse og drift av pedagogisk forbedringsarbeid i skoler og barnehager. ... Rektor-, styrerutdanning eller PPT-lederutdanning erstatter de to emnene styring og organisasjonsbygging 15 sp og ledelse for læring 15 sp som ligger i masterstudiets første studieår. Ledelse og andre ansatte på Tangen vgs . Ledelsen på Tangen videregående skole består av rektor og flere avdelingsledere. Her kan du også søke etter andre ansatte på skolen. Rektor og avdelingslederne jobber med den daglige driften av Tangen videregående skole. De er ikke like synlige for deg som elev hver dag som lærerne dine er. Skoleeiers ledelse av kompetanseutviklig - om handlingsrom, møter i delingskultur og praksisfellesskap ... Denne boken handler om utdanning og læring i praksisfellesskap. Forfatterne presenterer forskning om hvordan lærerutdannere, ... på skoler og i barnehager, ... Skolen må arbeide på nye og innovative måter og flere ressurser og krefter må bidra til utvikling og endring av skolen, også lærerne. Lærere må derfor trenes i ledelse. Ledelsesdimensjonen vil i fremtiden bli mer framtredende i alle oppgaver lærerne utfører på skolen, både de oppgaver de tradisjonelt ivaretar som lærere, men også ved at det utformes nye roller og oppgaver hvor ......