Selvbestemmelse E-bok


Selvbestemmelse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-09-24
FORFATTER:
ISBN: 9788215009223
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,58

FORKLARING:

Boka handler om selvbestemmelse, og funksjonshemmedes egne tekster, bilder, dikt, fortellinger og intervjuer om temaet utgjør et sentralt bidrag. I tillegg inneholder den filosofiske, utviklingspsykologiske og juridiske fagartikler. Boka tar for seg ulike problemstillinger knyttet til selvbestemmelse, bl.a. selvbestemmelsens juridiske rettigheter og plikter, filosofiske grunnlag og kognitive begrensninger.

...siste 20 årene. Forskning har vist en sammenheng mellom høy grad av selvbestemmelse og større livskvalitet ... Barnets beste og barnets med- og ... - Regjeringen.no ... . Liten grad av selvbestemmelse derimot kan føre til manglende motivasjon, utfordrende atferd og depresjon. Selvbestemmelse og forebygging Ikke alle er i stand til å bestemme alt over seg selv, men det er en viktig beskyttelsesfaktor å få lov til å bestemme de tingene man kan. Ikke alle kan bestemme hvor de skal bo, for eksempel, men de aller fleste kan fint bestemme hva de skal ha på brødskiva. Å oppleve at man bestemmer selv- altså følelsen av autonomi- er viktig. Selvbestemmelse bør inngå i de ... Selvbestemmelse | andreshjem.helsekompetanse.no ... . Å oppleve at man bestemmer selv- altså følelsen av autonomi- er viktig. Selvbestemmelse bør inngå i den ordinære undervisningen, og ikke være noe som foregår på siden. For å få dette til må vi gi lærerne redskapene som skal til. En vei å gå kan være å gi selvbestemmelse en større plass i lærerutdanningen slik at de får en felles forståelse av hva selvbestemmelse er, og hvordan det kan praktiseres. Selvbestemmelse står i motsetning til tvang og formynderi, og i motsetning til passiv tilpasning. Når en bruker får praktisere selvbestemmelse, opplever han og hun seg som selvstendig og i stand til å klare utfordringer selv. Dette gjør noe positivt med hvordan brukeren opplever sitt handlingsrom. Men selvbestemmelsen har sine grenser. Forskningsprosjektet Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt viser at det å bestemme over eget liv er en av de viktigste forutsetningene for en positiv utvikling og for egen identitet. I denne studien har NAKU intervjuet personer med utviklingshemming om deres opplevelse av selvbestemmelse og bruk av tvang og makt. selvbestemmelsesrett på nynorsk. Vi har én oversettelse av selvbestemmelsesrett i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Karl Elling Ellingsen er professor i funksjonshemming og deltakelse, har doktorgrad i helsevitenskap og sosial omsorg, bakgrunn som førstelektor i vernepleie og er utdannet vernepleier. Selvbestemmelse er et menneskelig behov, og handler om å ha kontroll over omgivelsene vi opptrer i og ha følelsen av å selv kunne bestemme og velge. Følelsen av selvbestemmelse kan oppnås på mange måter. F.eks. gjennom aktiv lytting og invitere medarbeiderne til å komme med sine synspunkter vedrørende viktige avgjørelser. b. pasientens og brukerens pårørende: den pasienten eller brukeren oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten eller brukeren er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten eller brukeren, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle ... Selvbestemmelsesrett (eller autonomi) betyr frihet til å gjøre valg av betydning for eget liv og helse.. Dette er en grunnleggende rettighet alle mennesker har og du finner bestemmelser i bl.a. Grunnloven, Menneskerettsloven, Kong Christian Den Femtis Norske Lov, Pasient- og brukerrettighetsloven, Abortloven og Barneloven, som gir regler om selvbestemmelsesrett. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører og angår barn. Før foreldre eller andre treffer avgjørelse om personlige forhold for barnet, har barnet rett til å få informasjon og mulighet til å bli hørt. Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt henger nøye sammen. Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 har gode intensjoner. Legger man godviljen til, så følger loven og rundskrivet internasjonal forståelse i forhold til hvordan man faglig skal arbeide for å redusere utfordrende atferd: Det skal foreligg...