Stemningslidelser E-bok


Stemningslidelser - Trond F. Aarre, Petter Bugge pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-04-03
FORFATTER: Trond F. Aarre, Petter Bugge
ISBN: 9788277862392
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,2

FORKLARING:

Heftet gir informasjon om bipolare lidelser og depresjon. Innholdet er delt inn i tre hoveddeler. Den første tar for seg depresjon, andre del bipolare lidelser og den tredje tar for seg forhold som gjelder alle stemingslidelser. Har litteraturliste.

...ger om fysisk aktivitet 37 3. Barn og unge 45 4 ... Stemningslidelser - et informasjonshefte om depresjoner og ... ... . Fysisk aktivitet for eldre 62 5. Med begrepet stemningslidelser mener vi her stemninger som går ut over det vi regner som normalt. Under begrepet stemningslidelser finner vi forskjellige former for depresjon og mani. Stemningslidelser er derfor en samlebetegnelse på mange forskjellige lidelser hvor symptomene og årsakene er forskjellige. Stemningslidelser kalles også for affektive lidelser. Boken skal være til hjelp for ... Sovemedisi ... Nevropsykologiske aspekter ved stemningslidelser ... ... . Boken skal være til hjelp for ... Sovemedisiner er som navnet sier medisiner som brukes for å få sove. Noen gir innsovingseffekt mens andre har mer langtidsvirkning og har dermed god effekt mot nattlige oppvåkninger. Depresjon og bipolar lidelse er hovedgruppene i det vi kaller affektive lidelser (stemningslidelser). Depresjon er den aller vanligste psykiske lidelsen. I løpet av livet vil ca 20 % av alle kvinner og 10 % av alle menn ha opplevd minst en depressiv episode. I befolkningen som helhet vil ca 1-2 % ha en bipolar lidelse. Avdeling for stemningslidingar har tre døgnseksjonar og ein poliklinikk. Desse er lokalisert i Psykiatrisk klinikk i Sandviken. ning og behandling av stemningslidelser. 1. Helsedirektoratet valgte etter anbefaling fra arbeidsgruppen å behandle depresjon og bipolar lidelse i to forskjellige retningslinjer. 7 . NASJONALE RETNINGSLINJER. for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær­ og spesialisthelsetjenesten. Artikkelen handler om angst og angstlidelser, blant annet fobier, behandlingsformer og hvordan du får hjelp. Stemningslidelser er psykiske lidelser kjennetegnet ved sykelige endringer i stemningsleiet (depresjon eller eventuelt oppstemthet). Her inngår bipolare lidelser, enkeltstående og gjentatte depresjoner, dystym lidelse og tilbakevendende kortvarig depresjon.Denne gruppen lidelser ble tidligere kalt affektive lidelser, et begrep som ennå brukes en del. Hele artikkelen...