Med litteraturen gjennom livet E-bok


Med litteraturen gjennom livet - Rolf Nyboe Nettum pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-11-22
FORFATTER: Rolf Nyboe Nettum
ISBN: 9788270995028
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,10

FORKLARING:

Boken handler om forfatterens liv med og forhold til litteraturen, skrevet i selvbiografisk form. Han starter beretningen med sin barndom på 30-tallet, da han fikk vekket sin interesse for bøker og litteratur; og vi følger ham gjennom motstandskamp og fangenskap i krigsårene, og videre gjennom studietid og undervisningsarbeid ved Blindern i etterkrigstiden og frem til i dag. Forfatteren har engasjert seg i kulturliv så vel som i politikk, og gir sin kommentar til saker som har vært sentrale i nyhetsbildet opp gjennom årene, men har først og fremst fokusert på sin kjærlighet til litteratur og litteraturhistorie i løpet av sitt liv.

.... 1. Høytlesing er et godt utgangspunkt for å snakke om livet ... Litteratur - Wikipedia ... . Livet og litteraturen. I ein tekst som bruker skjønnlitterære grep, kan eg gå inn i tankane og kjenslene til ein person, bli kjend med ho eller han, møte mennesket bak moglege oppfatningar og «stempel» som ein person kan ha fått. Norsk litteratur er den litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn. Norsk litteraturhistorie går tilbake til Eddadikt og skaldek ... Med litteraturen gjennom livet PDF Norsk ... . Norsk litteraturhistorie går tilbake til Eddadikt og skaldekvad fra førkristen tid på 800-og 900-tallet med diktere som Brage den gamle og Øyvind Skaldespiller.Med innføringen av kristendommen rundt år 1000, kom Norge i kontakt med den europeiske middelalderkunnskapen, hagiografi- og ... Middelalderlatinsk litteratur er litteratur på latin fra tiden fra cirka 500 evt. til cirka 1500. I omfang er den middelalderlatinske litteraturen mange ganger større enn antikkens litteratur. Den er i flere henseender nyskapende og litterært verdifull, og av grunnleggende betydning for den nasjonalspråklige litteraturen i Vest-Europa. Som helhet står den i overveiende grad i ... Bjørkvold sammenligner det å lese litteratur med barnets lek, han sier de er vesensbeslektet: «Gjennom hengivelsen handler det om å overskride seg selv, gå opp i noe større der du selv inngår, der du blir fiksjonen - helten, forbildet og drømmen - og i kraft av dette vokse i erkjennelse og viten» (Bjørkvold, 1998: 95). Å sammenligne med lek gjør han flere ganger, som her ... litteraturen, med sine beskrivelser av tanker, følelser og handlinger, være med på å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg, sette ord på, og samtale rundt ulike temaer. I litteraturen møter elevene personer, problemstillinger og dilemma-er som kan motivere, inspirere og utfordre dem i deres eget liv. Dette Litteratur som redder liv. Forskning i England viser at Shared Reading kan hjelpe mennesker å komme seg ut av fastlåste tankebaner, ved at man får nye innspill gjennom å lese og snakke om litteratur....