NS 8405 E-bok


NS 8405 - Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-06-13
FORFATTER: Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen
ISBN: 9788205489639
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,59

FORKLARING:

Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis. NS 8405 etterfulgte NS 3430, og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 ble det gjort en revisjon av standarden, spesielt kap IV om endringer, forsinkelser og svikt i byggherrens medvirkning. Den reviderte standarden er benevnt NS 8405:2008. Standarden er et helt sentralt kontraktsdokument innen bygg- og anleggsbransjen. I denne boken gis en rekke anbefalinger og praktiske råd, og det tas standpunkt til og gis anvisning om løsninger på vanskelige juridiske problemstillinger. Forfatterne er advokater tilknyttet avdelingen for entreprise i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, og har over 30 års erfaring fra entrepriserett i praksis. Advokatfirmaet har bistått små, mellomstore og store entreprenører og private og offentlige byggherrer med løpende rådgivning og prosedert et utall av tvister for domstolene i alle instanser. Fjerde utgave er ajourført med ny rettspraksis. Kommentarene er fullstendig gjennomgått og oppdatert samt at en del nye problemstillinger er behandlet.

...S 8405 skal garantiene stilles uten ugrunnet opphold etter avtaleinngåelse, og senest innen 14 dager etter mottakelse av den annen parts garanti ... Korrekt varsling etter NS 8405 og NS 8406 - Codex… | Codex ... ... . Kontrakter som inngås mellom oppdragsgiver og leverandør skal være balansert hva angår partenes rettigheter og plikter. Dette omfatter først og fremst standarder som er blitt til på nasjonalt nivå, f.eks. innen bygg og anlegg NS 8405, 8406 og NS 8407. Ettersom NS 8405 er en relativ ny standard, foreligger det svært få dommer i tilknytning til denne standarden. Derimot foreligger det en del ... Søkeresultater | standard.no ... . Ettersom NS 8405 er en relativ ny standard, foreligger det svært få dommer i tilknytning til denne standarden. Derimot foreligger det en del rettspraksis i tilknytning til den gamle standarden, Norsk Standard 3430 (heretter NS 3430), som vil ha overføringsverdi i forhold NS 3405 er basert på en indeks som partene har valgt, for eksempel fra Statistisk sentralbyrå. Veiledning til NS 3405 (publikasjon 241) Dette er en veiledning til NS 3405 som også viser eksempler på hvordan man kan foreta prisregulering av kontraktssummen med forskjellige avregningsperioder. Norsk Standard (NS) Det er stadig vanligere å vise til norsk standard ved entrepriseoppdrag. NS er en ferdig forhandlet avtaletekst som regulerer partenes rettigheter og plikter i avtaleperioden. Det finnes flere typer NS-er som er spesialtilpasset ulike entrepriseoppdrag. De vanligste er NS 8405, 8406 og 8407. NS 8405 punkt 27.1 tredje ledd. Indeksregulering gjelder også for verdien av endrings- og tilleggsarbeider, men bare i den utstrekning disse faktureres etter priser som kan utledes av kontrakten. Dersom arbeidene utføres etter et nytt prisgrunnlag, må det uttrykkelig fremgå av kontrakten om disse prisene skal være gjenstand for regulering. Formelle krav til sluttoppfakturaen (NS 8405/NS 8415 pkt. 33.1) Sluttfakturaen skal inneholde begrepet «Sluttfaktura» eller skal fremstå som det endelige kravet fra entreprenøren. Entreprenøren har rett til å ta konkrete forbehold - for eksempel fordi han ikke har mottatt sluttfaktura fra en av sine underentreprenører - men det kan ikke gyldig ta generelt forbehold om tillegg i ......