Sosiale problemer E-bok


Sosiale problemer - Knut Halvorsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-07-12
FORFATTER: Knut Halvorsen
ISBN: 9788245022728
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,5

FORKLARING:

Selv om det finnes en felles og intuitiv forståelse av hva vi omtaler som sosiale problemer i samfunnet, gir en slik forståelse ikke et godt nok grunnlag for å identifisere og definere hva som er viktige sosiale problemer. Det blir derfor ofte vanskelig å forstå og se konsekvensene av dem på en god nok måte.Denne boken gir en grundig og oppdatert innføring i begrepet sosiale problemer. Forfatteren drøfter forståelsen av konkrete sosiale problemer som blant annet sysselsettingsproblemer, fattigdom og ulikhet, sosial isolasjon og ensomhet, kriminalitet, livsstilsproblemer og velferdsstaten som problemprodusent. Boken gir også innblikk i hvordan ulike interessegruppers forståelse av sosiale fenomener kan være med på å definere hva samfunnet som helhet vurderer som sosiale problemer. Hvert kapittel gir fyldige henvisninger til videre lesning og avslutter med spørsmål til diskusjon.Formålet med boken er å gi studenter i sosiologi, sosialt arbeid, sosialpolitikk og andre samfunnsfag en fruktbar tilnærming til forståelsen av ulike sosiale problemer, slik at de ved å få blikk for feilkilder kan forholde seg mer kritisk til egen og andres forskning på samfunnet.Knut Halvorsen er professor emeritus i sosialpolitikk og dr.philos. i sosiologi. Han er fortsatt tilknyttet Institutt for sosialfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Halvorsen har skrevet en rekke bøker, blant andre Velferd fra idé til politikk for et godt samfunn (2014), Å forske på samfunnet (5. utgave 2008), Når det ikke er bruk for deg arbeidsløshet og levekår (2004), Ensomhet og sosial isolasjon (2005), Førtidspensjon valget er ditt (2010) og sammen med Steinar Stjernø og Einar Øverbye Innføring i helse- og sosialpolitikk (6. utgave 2016).Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

...heftet har stor betydning for barn i utsatte posisjoner, og selv om problemene knytter seg til livet utenfor skolen, får de konsekvenser langt inn i skolen ... Sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp ... . Sosial angstlidelse debuterer ofte tidlig i ungdomstiden, og mange forteller at de har hatt angst for å bli kritisk vurdert av andre så lenge de kan huske. Det starter gjerne som sjenanse og skyhet i barndommen, og utvikler seg i pubertetsårene til et angstproblem som skaper store hemninger i kontakten med andre. Dette er dyptgripende sosiale problemer vi må løse, sier finansministeren i den liberalkonservative regjeringen, George Osborne til BBC. Uttalelsen stå ... Kapittel 12 Sosiale problemer - årsaksteorier og forebygging ... . Dette er dyptgripende sosiale problemer vi må løse, sier finansministeren i den liberalkonservative regjeringen, George Osborne til BBC. Uttalelsen står i skarp kontrast til utspillene til statsminister David Cameron i etterkant av de voldsomme opptøyene og ødeleggelsene i flere britiske byer den siste uken. Kandidaten skal kunne arbeide med sosiale og mellommenneskelige problemer på individ-, familie-, gruppe- og samfunnsnivå og skape grunnlag for dialog, medvirkning og samarbeid. Kandidaten skal kunne arbeide for å fremme sosial inkludering og verdige livs- og oppvekstsvilkår i samarbeid med mennesker og ved å synliggjøre og påvirke rammebetingelser....