Kjøpsrett E-bok


Kjøpsrett - Roald Martinussen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-01-03
FORFATTER: Roald Martinussen
ISBN: 9788202345068
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,84

FORKLARING:

Kjøpsrett er en innføring i sentrale kjøpsrettslige emner. Både reglene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er behandlet.Forfatteren har lagt vekt på å få tydelig frem hovedprinsippene reglene bygger på, og å gi hjelp til å løse de spørsmålene som særlig synes å skape vanskeligheter både i praksis og ved eksamensbordet. Sentrale dommer i kjøpsretten er referert, og eksempler fra rettspraksis brukes for å illustrere rettsreglene. Boken inneholder i tillegg litteraturhenvisninger, lovhenvisninger, domsregister og stikkordregister.Boken er beregnet som lærebok for høyskole- og universitetsstudenter, men kan leses med utbytte både av praktiserende jurister og av enhver som trenger kunnskaper om et rettsområde som alle kommer i kontakt med som privatpersoner eller i yrkeslivet.Boken er à jour til og med sommeren 2011.Roald Martinussen har i mange år undervist i kjøpsrett ved universiteter og høyskoler. Han er førsteamanuensis i juridiske fag ved Universitetet i Stavanger.

...er kan du oppleve at gjenstanden har feil og mangler, ved slike tilfeller kommer kjøpsrett inn i bildet ... Advokatdirekte - Din advokat i Lillestrøm ... . Kjøpsrett er kort fortalt de rettighetene du har når du som bedrift eller privatperson foretar et kjøp eller salg av eiendeler eller tjenester. Partenes rettigheter og plikter er blant annet regulert gjennom forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og håndverktjenesteloven. Advokatfirmaet Buttingsrud er et velrennomert advokatkontor. Våre tjenester skal alltid holde et høyt faglig nivå og vi legger stor vekt på personlig oppfølgi ... Kjøpsrett | Viggo Hagstrøm | 9788215022475 - Haugenbok.no ... . Våre tjenester skal alltid holde et høyt faglig nivå og vi legger stor vekt på personlig oppfølging av våre kunder. Vi bidrar gjerne. advokat, advokater, hønefoss, oslo, hadeland, rettshjelp, juridisk rådgivning, virksomhetsoverdragelser, Advokatdirekte AS yter rettslig bistand i gjeldssaker. Vi har advokater som har spesialisert seg på feltet. Det gir oss den tyngden vi trenger for å kunne bistå i enhver sak. Det er i utgangspunktet kun privatpersoner som kan søke om offentlig gjeldsordning. I tillegg kan du få dekket utgifter til advokat gjennom forsikringen din, i saker tilknyttet forbrukerrett og kjøpsrett. Du trenger heller ikke legge ut for advokatutgiftene - vi finner ut om du har rett på fri rettshjelp og tar oss av alt papirarbeidet. Kjøpsrett; Garanti eller reklamasjon? Reklamasjon eller garanti ved kjøp av varer og tjenester? I mange tilfeller tilbyr selgeren også en garanti i en begrenset periode. Vet du forskjellen på garanti og reklamasjon? Begrepene brukes ofte feil og byttes om. Gyldendal Norsk Forlag. Helserett i et nøtteskall Anne Kjersti Befring , Marion Holthe Hirst , Bente Ohnstad , Kari Paulsrud Helserett i et nøtteskall gir en innføring i ulike sider av helseretten som rettsområde, og reguleringer av helse- og omsorgstjenesten i vid forstand. Kjøpsrett og næringskjøp Næringsdrivende står ofte overfor utfordringer i forbindelse med kjøp av anleggsmidler eller driftsmidler og ved kjøp av varer og tjenester. Ofte står man overfor tunge kontrakter som krever grundig gjennomgang, særlig med henblikk på kontrakter med aktører som oljeselskaper eller internasjonale foretak. Også andre kontrakter må tolkes nøye for å unngå ... Kjøpsrett. Kjøp og salg. Vi bistår med kontraktsdokumenter og vi kan fungere som rådgivere ved inngåelse av et kjøp. Dette kan eksempelvis være kjøp av kjøp og salg av virksomheter, bil, båt, motorsykkel, eller lignende....